Ali Evropa res pokleka pred islamom?

V najbolj razširjenem avstrijskem dnevniku Kronen berem 7. junija lamentacijo o tem, kako se v Avstriji oblastne in javne ustanove vse bolj prilagajajo pričakovanjem ali tudi le umišljenim pričakovanjem muslimanov v državi, medtem ko v odnosu … Beri dalje

So »naše« temeljne vrednote res ogrožene?

To namreč trdijo v svojem skupnem pismu pred volitvami v evropski parlament predsedniki treh držav: Avstrije, Nemčije in Italije (Alexander Van der Bellen, Frank-Walter Steinmeier, Sergio Mattarella), ki ga naslavljajo svojim državljanom v upravičeni skrbi, … Beri dalje

Meje evropskega kalifata

Danes berem poročila, kako se »centralni komite« projekta, po katerem bi Zvezno republiko Nemčijo spremenili v kalifat, torej islamsko naddržavo – kakršna je sicer kot zadnja ugasnila leta 1917 ob razpadu osmanskega cesarstva, ko je … Beri dalje

Napisal sem tragedijo …

S temi besedami začenja oznako svojega največjega in najbolj znanega dela Die letzten Tage der Menscheit – Zadnji dnevi človeštva – avstrijski satirik, pesnik, jezikovni mojster najvišjega ranga Karl Kraus, čigar 150-letnice rojstva se letos spominja avstrijska literarna … Beri dalje

Sapere aude …

Letos obhaja akademski svet, posebej še njegov filozofski, namreč šolsko filozofski del, 300-letnico rojstva Immanuela Kanta (1724–1804), do danes najbolj proslavljenega imena nemške filozofije. To ne pomeni nujno, da Kanta vse do danes najbolj berejo, saj … Beri dalje

Leitkultur – vodilna kultura …

»Vodilna kultura« je te dni vodilna tema v avstrijskih javnih občilih, pa tudi v parlamentarnih razpravah – bolj prepirih in medsebojnih obtoževanjih in sumničenjih, kakor razpravah – kjer pa medsebojno nasprotovanje in obtoževanje ne išče … Beri dalje

Noblesse oblige…

Že v času osamosvajanja Slovenije kot lastne države sem nekatere protagoniste tega dogajanja spravil v ljubek nasmešek, ko sem jim predlagal, naj ob tem ne pozabijo povabiti v novo državo vsaj nekaj tisoč Judov, ki … Beri dalje

Spontano gledališče

Brez dramskega besedila, brez režije, brez stalnih vlog. Brez odra, brez luči, brez maske in kostuma. Brez koncepta, brez presojanja, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je res in kaj ni res, kaj … Beri dalje

Rimski škof in bela zastava

Eno osnovnih načel civilizacije, kaj šele resnične vere, bi se lahko glasilo: Kadar ima kdo v čem prav, ima prav tudi, če zanj menimo, da je sicer na napačni strani! Tako bo civiliziran kristjan svojemu … Beri dalje

Med avtoriteto in avtoritarnostjo…

Velikokrat sem se spraševal, zakaj imajo vsi slovanski narodi, četudi ne vsi v enaki meri, v osnovi isto težavo, za katero se zdi, da je ne bo mogoče nikoli premagati: da so podvrženi različnim stopnjam … Beri dalje

Zelenski – Putin – Salomon …

(Vsaka morebitna podobnost z razmerami v Sloveniji je zgolj naključna…) Kaj ni to malo čudna sestava? Čudna tako v svetopisemskem, kakor tudi v današnjem političnem smislu? Jih hočem v tej eni vrsti izenačiti ali jih … Beri dalje

Človek vóli, vôl vleče …

Ni tako lahko ne ljubiti slovenščine. Seveda glagol »voliti« ali samostalnik »volitve« nista etimološko izpeljani iz samostalnika »vol«, ki označuje »rezanega bika«, kakor smo včasih pošteno rekli, torej moško govedo, onesposobljeno za oplojevanje, spolno pa … Beri dalje

Dan materinščine – kaj pa očetovščine?

Ob svetovnem dnevu materinščine nekateri radi navajajo avstrijskega filozofa Ludwiga Wittgensteina: »Meje mojega jezika so meje mojega sveta.« Retorično gotovo lepa in na prvi pogled prepričljiva misel – a tudi v tej domislici je mogoče … Beri dalje