Trebolle: Biblija iz Evrope, Koran v Evropo

Za tiste, ki ste se naveličali domačijskih marksističnih razlag o islamskem terorizmu ter o bližnjevzhodnem političnem in civilizacijskem vozlu; za tiste, ki ste siti gostilniških namigovanj, da so muslimani pač zahrbtni in nagnjeni k terorizmu, sem prevedel razmišljanje španske akademske avtoritete za ta področja, kot je Julio Trebolle Barrera.

Kdo je moj bližnji? Razlaga za telebane

O ne prav posebej ljubem odnosu med Judi in Samarijani lahko v novozaveznih spisih beremo na več mestih. Prilika o usmiljenem Samarijanu odseva svojskost judovske (lokalne) zgodovine, kjer so bila vprašanja “medsoseskih” odnosov Judov in … Beri dalje

Post nekoliko drugače: mir vam bodi

Ko sem po dveh občutljivih temah (Postaršeni otroci, Ko šiba zamenja vzgojo) pomislil na pred-velikonočno kolumno, so mi prišle na pot Jezusove besede »mir vam bodi«, s katerimi je nagovoril učence na binkoštni dan (Jn … Beri dalje

Sobota, Gospodov dan: njen pomen za sodobnega človeka

Pri založbi Družina bo te dni izšla knjiga z naslovom Sobota, Gospodov dan: njen pomen za sodobnega človeka. Avtor Abraham Joshua Heschel (11. januar 1907 – 23. december 1972), eden vodilnih judovskih teologov in filozofov 20. stoletja, v kratkem razmišljanju o … Beri dalje

O katoliškem konservativnem liberalcu

Katoliški konservativni liberalec se zavzema za osebno svobodo na vseh področjih človekovega življenja. Možnost svobodnega odločanja zagovarja v javni in v zasebni sferi, tako v urejanju zadev posameznika kot tudi skupnosti v kateri deluje. Prepričan … Beri dalje

Razdeljeno Božje ljudstvo

Usoda Izraela, posebej še učinek, ki ga je imel na Izrael prihod Mesije, je bila za evangelista Luka žgoče  vprašanje. Celotna prva Cerkev se je veliko ukvarjala s tem vprašanjem, ker je bila usoda Izraela … Beri dalje

Šola javnega nastopanja za začetnike

Zgodba o Mojzesu Mojzes velja v judovski zavesti za največjega preroka. Ob tem težko spregledamo dejstvo, da Mojzes – če gre verjeti poročilu o Mojzesovem poklicu v preroško službo (2 Mz 3,1sl.) – za ta … Beri dalje

Vesoljni potop ali Kdo pravi, da so živali brez pameti?

Kolektivni spomin na veliko povodenj, ki jo opisuje svetopisemska pripoved o Noetovi ladji, je gotovo ena tistih značilnosti, ki prazgodovino izraelskega ljudstva pripenja na širše in starejše izročilo antičnega medrečja. Pripoved o vesoljnem potopu namreč ni unikum izvoljenega ljudstva, temveč gre za precej znan motiv – najbolj znan primerek je Ep o Gilgamešu.

Posebnost dekaloga?

Vsako zapoved dekaloga je v bolj ali manj podobnih formulacijah mogoče najti tudi na drugih mestih Pentatevha. Prepovedi malikovanja in krivega priseganja, zapovedi spominjanja sobotnega dne in spoštovanja staršev, prepovedi ubijanja, prešuštvovanja, kraje in krivega pričanja … Beri dalje

Tri zabavne minutke smisla

V svetopisemskih besedilih, predvsem v Stari zavezi, me je vedno osupnil njihov neizprosni realizem. Glede človeka, njegovih zmožnosti in želja, si svetopisemski pisatelji tako rekoč ne delajo utvar. Zato delujejo vsi glavni svetopisemski junaki tako … Beri dalje

Strah in kultura strahu, 2. del

Nadaljevanje 1. dela. Iz zgodovine. Platon govori o ustvarjenosti človeka, ki ima tudi strah (kot druge strasti; Platon I, Timaj 43a, 1275; 69d, 1295). Govori o zdravilnem strahu.(Država 430b/1099). Sram in strah sta povezana: »Kjer … Beri dalje

Dekalog – pravo ali temeljne (Božje) zahteve?

Apodiktično in kazuistično pravo V Svetem pismu se nahajajo različne literarne vrste pravnih besedil. Biblično pravo praviloma sledi vzorcu ostalih bližnjevzhodnih pravnih zbirk, s to razliko, da Sveto pismo vsebuje številne različice pravnih oblik, ki … Beri dalje

Konec sveta zagotovo pride

A ni zanimivo, da v krščanski Sloveniji bolj verjamemo napovedim oddaljenih Majev, ki so povezane z nenavadno postavitvijo številk v koledarju, kot pa našemu Gospodu, ki nam v knjigi vseh knjig vse lepo razloži in celo da tolažbe?