Tovarišija – farbarija

V poglavjih Aleša Gabriča o 20. stoletju v Slovenskem zgodovinskem atlasu in v knjigi Jožeta Pirjevca Tito in tovariši je uporabljena metoda dekriminalizacije totalitarnega titoizma. Taka interpretacijska in ideološko partijna struktura, ki pogojuje narativne strategije … Beri dalje

Ujeti partizani

Knjiga o Gorenjskem odredu. Izšla je leta 1992. Uvodoma sem zapisal: »Pomladi 1991 je Skupnost borcev Gorenjskega odreda sklenila pogodbo z raziskovalno skupino, ki sem jo vodil. Ko smo opredeljevali izhodiščna razmerja pri svojem ukvarjanju … Beri dalje

Upor tabujem titoizma I

Koroški rojak Avguštim Malle je v polemiki, ko skuša opravičevati titoistično izvensodno pobijanje civilistov in vojnih ujetnikov, čutil potrebno, da mi podtakne, da naj bi v titoizmu »preverjal marksistično verostojnost zgodovinarjev« (Spoštovanja vredno, pa vendar … Beri dalje

Titoistični cirkus

Ben Lewis je napisal odlično raziskavo Kladivo in smeh – o režimih, ki so pocrkali od smeha (slovenski prevod Ciceron 2011). Napoved pravi: »Komunistični vic je bil enkraten, neponovljiv kolektivno-satirični projekt, pravi britanski novinar in … Beri dalje

Ljudska sodba

Oktobra 1986 sem nekdanjim partizanskim političnim voditeljem v nekdanjem partizanskem okrožju Jesenice predstavil načrt raziskave druge svetovne vojne v tem okrožju. Napovedal sem tudi raziskavo tedaj še tabuiziranih usod, tako tudi mobilizirancev v nemško vojsko … Beri dalje

Razdalje do sveta – krščanska demokracija

Boštjan M. Turk posveti krščanstvu v Razdaljah do sveta sorazmerno pozornost. Krščanstvo kot civilizacijski kompas in ustvarjalno gonilo poudari npr. ob posvetilu Janezu Pavlu II: »Če kateri papež, si je prav on goreče prizadeval za … Beri dalje

Razdalje do sveta in titoizem

Boštjan M. Turk najbolj zanimivo poglavje o titoizmu v svoji knjigi Razdalje do sveta šele napove. V poglavju Izziv krivde nam odkrije, da je leta 2001 za drugi del Curtoisove Črne knjige komunizma »pripravil članek o … Beri dalje

O Razdaljah do sveta Boštjana M. Turka

Med letošnjimi počitnicami sem z zanimanjem in užitkom prebiral kar nekaj knjig. Med njimi so tudi Razdalje do sveta (prispevek k razumevanju narodno-politične identitete) Boštjana M. Turka. Glede na to, da je slovensko okolje precej … Beri dalje

Spomini, spomeniki, praznovanje, 2. del

Slovensko spravo, če jo opazujemo v perspektivi soočenja slovenstva s tabuji, z zločini titoizma, je sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja temeljno zaznamoval nastop Spomenke Hribar. Sprava je vzpostavila močno zgodovinsko kvaliteto v procesu demokratizacije in osamosvajanja … Beri dalje

Spomini, spomeniki, praznovanje, 1. del

Eno od področij, s katerimi sem se v svoji karieri veliko ukvarjal, je domoznanstvo, predvsem gorenjsko. Ob dvajsetletnici demokratične in samostojne Slovenije se sprašujem o spominu in spomeniku, prazniku in praznovanju. Temeljno izhodišče je, da … Beri dalje

Kosovel – Kononov – Rozman

Razprave o Francu Rozmanu – Stanetu so lahko dobrodošlo izhodišče, da se vprašamo nekaj vprašanj. Da pa ostanemo na ohranjanju zarote molka v konkretnem primeru, omenimo primer Kosovel. Gre za prvo sojenje partizanu zaradi vojnega … Beri dalje