Odprto pismo Janku Vebru, ministru za obrambo

nosenje znakov slov.vojske v dragzosah 1Spoštovani! Gospod Ivan Trafela, inšpektor za obrambo, me je kaznoval, ker sem v nasprotju s predpisi nosil znak Slovenske vojske. Kazen sem plačal. Vendar pa mi inšpektor Trafela ni odgovoril na vprašanje, ki sem mu ga javno zastavil: koliko oseb je bilo zaradi tega prekrška že kaznovanih v Rrepubliki Sloveniji? Vprašanje je pomembno in vas prosim, g. minister, da inšp.Trafelo spodbudite k odgovoru.

Bojim se namreč, da inšpektor Trafela ne opaža, koliko proračunskih prihodkov bi lahko ustvaril. Sam sem pobrskal po spletnih straneh pod iskalnim pojmom Dražgoše in v minuti našel podobi oseb v verjetnem stanju prekrška, kakršen je bil moj. Zborovanja komunističnih partizanskih veteranov in njihovih imitatorjev, ki se ob teh priložnostih odevajo v raznorazne uniforme, od izmišljenih, ki naj bi bile partizanske, do uniform JLA in drugih totalitarnih produkcij, so torej idealno mesto, da se odkrije tudi tiste, ki si nezakonito nadevajo znake slovenske vojske. Kdaj jih bo našel in kaznoval inšp. Trafela? Inšp. Trafela je o mojem prekršku selektivno obvestil samo časopisno hišo Dnevnik. G. minister, prosim vas, da inšp. Trafelo zadolžite, naj o vseh odkritih prekrškarjih in izrečenih kaznih v bodoče obvešča vse slovenske medije.

V pričakovanju krepitve pravne države in zaščite ugleda Slovenske vojske vas lepo pozdravljam

P.S. Vojne igre so zelo v modi. Npr. v ZDA lahko oživijo skoraj vse enote obeh strani državljanske vojne.

Živa zgodovina enot in spopadov se razvija tudi v Sloveniji v okviru ponazoritvenih skupin: Rimljani, vitezi, vojaki prve svetovne vojne. Skupine, ki predstavljajo enote druge svetovne vojne, so še v povojih. Videli smo že nekaj solidno urejenih ponazoritvenih skupin iz tujine in Slovenije, ki predstavljajo nemške okupacijske enote, prav tako pa tudi zavezniške enote katere popestrijo tudi z vojaškimi vozili, domačo domobransko skupino, številčno največje in najbolj neurejene pa so partizanske skupine. Naj omenim le nekaj opozoril, ki jih izrekajo strokovnjaki:

1. Predvsem izstopajo posamezniki z nošenjem delov uniform Jugoslovanke ljudske armade, katere bolj malo spominjajo na uniforme iz obdobja 1941-1945 partizanskih enot, ne samo po barvi tudi po kroju.

2. Nošenje kapnih oznak JLA na partizanskih pokrivalih prav tako ne sodi v ponazoritev nekega zgodovinskega momenta.

3. Večjo pozornost bi morali ponazoritveniki nameniti tudi sami barvi uniforme. Kot primer omenimo angleške uniforme, imenovane battle dress, ki jih nosijo člani imaginarne partizanske enote Gorjanska četa,  da ne govorimo o ne-urejenosti posameznikov, ki predstavljajo te enote.

Naj opozorim na dve skrajnosti. Na eni strani si novodobni partizani nadevajo triglavke s trobojnico in zvezdo, ki so bile z letom 1944, ko je slovenska partizanska vojska začela izgubljati samostojnost, ukinjene. Tej nacionalno komunistični romantiki nasproti pa so mnogi, ki se oblačijo v dele ali celo cele uniforme jugoslovanske armade. Kako razložiti to spajanje želje po slovenskem partizanstvu in jugoslovansko dominacijo oz. jugonostalgijo? Morda ne bi bilo narobe, da bi tudi Ministrstvo za obrambo opozorilo komunistično veteransko organizacijo, naj le naredi red v svojih vrstah.