Božji politični načrt

Temperatura slovenske predvolilne politične scene se nezadržno približuje svojemu vrelišču. Strankam do 4. decembra ostaja le še malo časa, da svoje volivce poskušajo prepričati o primernosti svojega programa; v kolikor lahko računajo na to, da … Beri dalje

Nova številka revije Tretji dan

PREJELI SMO: Izšla je nova številka revije Tretji dan (7/8 2011). Preverite kazalo: UVODNIK 3       Andrej Poznič: Prijateljevanje z zmagovalcem VERA IN RAZUM 5       Jean Greisch: Hermenevtični obrat v filozofiji religije 19     Nikolaj Berdjajev: Kraljestvo Duha … Beri dalje

Tolkienova svetopisemska izkušnja

Bilbov preroški klic? Da je bil Tolkien veren katoličan, je teza, ki je ni potrebno posebej dokazovati. Povsem drugo vprašanje pa je, ali se je to dejstvo odražalo v njegovih delih (in če je temu … Beri dalje

Guns N’ Moses

Na misel mi prihajajo Jezusove besede “starim”: “Lepo zametavate Božjo zapoved, da se držite svojega izročila!” (Mr 7,9). Foto: Samo Skralovnik

Petkovšek: Naložba za prihodnost

Piše: Rober Petkovšek Oče slovenskega tolarja, dr. France Arhar, je pred časom rekel: »Prihodnost je izvir bogastva«. Prihodnost mi daje nove možnosti; omogoča mi, da naredim korak naprej in popravim svoj sedanji položaj. Če tega … Beri dalje

Slovenski zbor kristjanov – predavanja

Lenart Rihar: Kje se rojeva dobra prihodnost? ali Tri stopnje popolnosti na slovenski način Kristjani smo lahko zelo zanikrna bitja, lahko pa sledimo naročilu, naj bomo popolni, kakor je popoln naš nebeški Oče. Glede tega nas … Beri dalje

Ti V dnevu hitenja in tisočerih opravkov ostaja v spominu – edino pomembno – srečanje s tabo … Barbara Skralovnik

Buffettov davek ali obdavčenje bogatih

S predlogom, ki naj bi ga poimenovali »Buffettov davek«, je Obama napovedal večjo obdavčitev bogatejših v Združenih državah. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, ali ima Obama resen politični načrt ali gre zgolj za politično … Beri dalje

Dediščina miru v nemirnem okolju

V apokaliptičnem jeziku Svetega pisma se Jeruzalem pogosto omenja kot “novi”, “nebeški Jeruzalem” (prim. Raz 21) Za razliko od starozaveznih predstav, ko bo Jahve prebival v Jeruzalemu šele ob koncu časov (Mih 4,1-3, Iz 2,2), … Beri dalje

Digitalno Sveto pismo

Skoraj do včeraj je veljalo, v kolikor si se želel s raziskovanjem Svetega pisma ukvarjati nekoliko resneje, da je obisk slovitih knjižnic in arhivov, kjer hranijo še bolj slovite rokopise in zvitke, tako rekoč neizogiben. … Beri dalje

Anti žabar

Fotografija je bila posneta na ulicah Maribora. Besedilo je dobesedno citirano iz Facebook 101% ANTI ŽABAR skupine: “Žabarji so se pred davnimi leti naselili v Barje. Nedolgo nazaj pa so žabe vidne po vsej Sloveniji. … Beri dalje

Hobit ali Tja in spet nazaj

S koncem prihodnjega leta bo Tolkienova mladinska fantazijska povest Hobit ali Tja in spet nazaj doživela svojo filmsko uprizoritev. Za najbolj zveste privržence pa s tem čakanja še zdaleč ne bo konec, saj bo celotna … Beri dalje

Tretji dan in fotografija

Tretji dan je prvič izšel decembra 1971 kot Bilten študentskih skupin. Obsegal je nič več kot štiri A4 oziroma osem A5 strani. Slikovnega gradiva ni bilo. Svojevrsten pokazatelj rasti in današnjega stanja Tretjega dne je … Beri dalje

Sveto pismo in znanost

Odnosa med Svetim pismom in znanostjo sem se delno dotaknil že v prejšnjem prispevku, v katerem »sem ugotovil«, da avtor Pentatevha ni bil Mojzes sam, temveč da je Pentatevh, kakor ga poznamo danes, končni produkt … Beri dalje

Skozi križ

Namreč, šele v trenutku, ko se v Staro zavezo zazremo »skozi križ«, hebrejska izvoljenost lahko postane grška, tj. vesoljna. Za oglede celotne objave odklikaj na: samoskralovnik.blogspot.com Foto: Samo Skralovnik

Mojzes kot avtor Peteroknjižja?!

Prvih pet knjig Stare zaveze nosi Mojzesovo ime in sestavlja posebno enoto, ki so jo Grki imenovali Pentatevh (pente – »pet«, teuche – »orodja«, odtod »étuis« za zvitek papirusa »knjige« – zato Peteroknjižje), Judje so … Beri dalje

Nick Vujičič

Strah je večja invalidnost, kakor biti brez rok in nog. N. Vujicic. Za ogled več fotografij odklikaj: samoskralovnik.blogspot.com