Dediščina miru v nemirnem okolju

V apokaliptičnem jeziku Svetega pisma se Jeruzalem pogosto omenja kot “novi”, “nebeški Jeruzalem” (prim. Raz 21) Za razliko od starozaveznih predstav, ko bo Jahve prebival v Jeruzalemu šele ob koncu časov (Mih 4,1-3, Iz 2,2), v novozavezni apokalipsi ne najdemo več nobenega templja, tj. Gospodovega bivališča, kajti njegovo svetišče je Gospod (Raz 21,22). In čeprav se v Novi zavezi “nebeški” nedvomno navezuje na utemeljenost Cerkve v nebesih, tj. Bogu, se zdi, da so bile bolj natančne starozavezne prerokbe. Tiste o koncu časov …

Foto: Samo Skralovnik