Tretji dan in fotografija

Tretji dan je prvič izšel decembra 1971 kot Bilten študentskih skupin. Obsegal je nič več kot štiri A4 oziroma osem A5 strani. Slikovnega gradiva ni bilo. Svojevrsten pokazatelj rasti in današnjega stanja Tretjega dne je zato tudi obseg slikovno-fotografskega gradiva. Le-to danes zavzema približno desetino obsega revije. Ali z drugimi besedami: posamezna številka Tretjega dne, če zaokrožimo navzdol, vsebuje približno dvakrat toliko slikovno-fotografskega materiala, kot je leta 1971 obsegal celoten Bilten.

Spodnje fotografije Dalmatinove Biblije so bile posnete v Nadškofijskem arhivu Maribor in so objavljene z dovoljenjem. Ogledate si jih lahko tudi v najnovejši številki Tretjega dne (5/6 2011) ali na mojem blogu: skralovnik.si

Foto: Samo Skralovnik