Nova številka revije Tretji dan

PREJELI SMO:

Izšla je nova številka revije Tretji dan (7/8 2011).

Preverite kazalo:

UVODNIK
3       Andrej Poznič: Prijateljevanje z zmagovalcem
VERA IN RAZUM
5       Jean Greisch: Hermenevtični obrat v filozofiji religije
19     Nikolaj Berdjajev: Kraljestvo Duha in cesarstvo Cesarja
FILOZOFIJA
29     Josef Pieper: O zahtevi po gotovosti
MEDITACIJA
33     Urška Makovec: Ite, missa est!
POLITIČNI LIBERALIZEM
35     Aleš Maver: Liberalizem: Slovenska ljubezenska zgodba
41     Aleš Maver: Zanikanje klasičnega liberalizma, Pogovor z Bernardom Brščičem
ETIKA
47     Anton Jamnik: Obrazi revščine
57     Daniel P. Sulmasy, Edmund D. Pellegrino: Pravilo dvojnega učinka
SLOVENSKI KATOLIŠKI SHOD
67     Božidar Fink: Nedoumljiv dar
71     Marko Kremžar: Osebna odgovornost
ZGODOVINA
75     Andrej Rahten: Koroščev vrhovni časnikar: Življenje in delo dr. Ivana Ahčina
PSIHOLOGIJA
87     Marko Kovačič: Osamljenost v različnih življenjskih obdobjih
TOLKIEN IN SVETO PISMO
95     Samo Skralovnik: Bilbov preroški klic
PRESOJE
119   Ana Martinjak: Bojan Žalec, Človek, morala in umetnost
121   Tadej Rifel: Branko Klun, Metaphysikkritik und biblisches Erbe
127   Jernej Kurinčič: Leon Marc, Za novo tradicijo

Slika na naslovnici: Janez Oblonšek, Detajl orgelske omare v podružnični cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Turškem vrhu.

Naročilo.

Vir: http://www.drustvo-skam.si/td/aktualno.php