Ukaz iz Moskve 22. junija 1941 in Kidričev konstrukt o nastanku OF

Datum nastanka OF, ki je Kidričev konstrukt, še vedno služi prikrivanju kolaboracije komunistov, ki se je končala 22. junija 1941, ko je prišel ukaz iz Moskve.

Naš upor proti okupatorju se je (žal) začel šele potem, ko je Hitler 22. junija 1941 napadel SZ, ne pa 27. aprila, ko naj bi bila ustanovljena OF, kot so nam lagali v šolah in kar še danes potvarjajo dediči komunistične partije.

22. junij 1941 je datum je izrednega zgodovinskega pomena za naš upor proti okupatorju. Tega dne je s Hitlerjevim napadom na SZ prišlo do prekinitve dolgotrajnega sodelovanja med nemškimi nacionalsocialisti in Stalinovo SZ.

Hitler in Stalin sta dolgo sodelovala

V šoli so nam pripovedovali o (malo manj kot dveletnem) paktu Ribbentrop-Molotov. V nasprotju s tem so Angleži govorili o paktu med Hitlerjem in Stalinom in zunanjih ministrov pravzaprav ne omenjajo. Sporazum, podpisan 23. avgusta 1939, je bil namreč le pika na i dolgotrajnega predhodnega sodelovanja dveh zločinskih režimov. Prolongiran je bil za nadaljnjih deset let in je vključeval tudi tajne klavzule o razdelitvi teritorialnih interesnih območij.

Osvobodilna fronta šele po Hitlerjevem napadu na Sovjetsko zvezo

O začetku Osvobodilne fronte govori Kocbek v dnevniških zapisih takole (Andrej Inkret, In stoletje bo zardelo, stran 130):

»Že prve mesece smo bili (krščanski socialisti, op. A. M.) med prvimi pobudniki spoznanja, da odrešilna parola ni v čakanju, ampak v akciji. … Tudi komunisti so mirovali. Še v pogovorih so se obotavljali, trpeli pod težko travmo. …Tesnoba komunistov pa se je sprostila 22. junija 1941, ko je Hitler nenadoma napadel Sovjetsko zvezo.

Položaj v svetu se je mahoma spremenil. Naša skupina je sprejela izjavo slovenske komunistične partije, da je tudi ona pripravljena na odpor in vstajo. Protiimperialistična fronta, ki so jo komunisti organizirali po nemško-sovjetskem paktu in je zato životarila, se je sedaj brez posebnega akta spremenila v Osvobodilno fronto slovenskega naroda.«

To minimaliziranje pakta s strani naših zmagovalcev vojne je služilo (in žal še vedno služi) prikrivanju pasivne drže do okupatorja (torej oblike kolaboracije), vse dokler ni prišel ukaz iz Moskve, torej vse do 22. junija 1941. Temu je služila tudi naknadna instalacija 27. aprila kot dneva OF (Kocbek je ta datum poimenoval kot »Kidričev konstrukt«), čeprav ne obstaja noben dokument, ki bi kazal na organizirane odporniške akcije v času sodelovanja med nacionalsocialisti in komunisti.

Prvi so se uprli tigrovci

Prvi oborožen spopad po okupaciji na slovenskem ozemlju je bil pravzaprav med tigrovci in Italijani 13. maja 1941 na Mali gori pri Ribnici. Tudi prvo partizansko četo so organizirali tigrovci 1. junija 1941 – teh datumov očitno še danes »ne smemo« zaznamovati na državni ravni.

Na strani 132 pa Inkret v opombi navaja naslednji Kocbekov zapis:

»Prvič: zgodovina NOB ne pozna nobene oficialne ustanovitve OF. … Ta datum je nastal manipulativno. Kidrič je potreboval datum ustanovitve in zato so pač neki debaterski sestanek pri Vidmarju proglasili za ‘zgodovinski datum ustanovitve OF’. … Drugič pa me na tistem debaterskem sestanku zato ni bilo, ker so mi bili komunisti tisti čas Hitlerjeva pakta s Stalinom upravičeno sumljivi, zato sem pogovor z njimi odklanjal vse do Hitlerjevega napada na ZSSR, prava OF se je začenjala z njimi oblikovati šele po tem datumu, poletje 1941 je izoblikovalo OF, posebno ko se je začela širiti novica, da v njej sodelujejo krščanski socialisti.«