Pot duhovnega življenja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

Spoznavanje številnih procesov sovplivanja in sooblikovanja med materialnim in duhovnim svetom, med umom, telesnostjo in odnosi, med človekom, Cerkvijo in Bogom, med sovraštvom in odpuščanjem, med krivico in spravo so teme, ki jih predmetniki in programi Teološke fakultete postavljajo v središče študija teologije.

Ministrstvo za boj proti hitro rastoči epidemiji osamljenosti

Sam upam, da bo nekoč prišlo do konkretne in ne le teoretske sprave med vero in znanostjo, med oznanilom in družbo, ko bo Kristus na križu oznanjen tako, da ga bo tisti, ki bo ob Njem tudi sam na križu, podobno kot desni razbojnik, lahko neposredno prosil, naj mu prav ta trenutek lajša bolečine, depresijo in strah, obenem pa bo lahko pred vsemi okoli sebe brez zadrege izpovedal vero: »Jezus, spomni se me, ko prideš v nebeško kraljestvo

Krščanstvo: kvas zgodovine … do kdaj?

»Edini, ki je vreden spoštovanja v Novi zavezi,« zapiše Friedrich Nietzsche v Antikristu, »je Poncij Pilat.« Ne iz istih razlogov, ki so vodili nemškega filozofa, mu vendarle lahko tudi do določene mere pritrdimo.

Giovanni Cavalcoli odgovarja komentatorjem spletnega magazina Časnik

Giovanni Cavalcoli: Pomen razkrinkavanja herezij za naše versko življenje

Navadni vernik si predvsem želi, da bi živel v skladu z Evangelijem v vsakdanjem življenju. Toda da bi to lahko počel na zanesljiv in koristen način, mora prisluhniti in slediti svojim pastirjem in teologom, zlasti cerkvenim očetom in učiteljem, kateri kot dobri zdravniki nudijo zdravila in preventivo zoper smrtne bolezni duha, ki jim rečemo herezije.

Giovanni Cavalcoli: Odgovor patru Osredkarju

Giovanni Cavalcoli: Povzemam Vašo tezo, po kateri je »Bog popolnoma drugačen, kot si ga lahko sploh predstavljamo«. Odgovarjam rekoč, da to ni nikakor res in ni niti res, da je ena izmed tez sv. Tomaža Akvinskega. Sedaj bom to dokazal.

Teološke razsežnosti ekologije

Zaradi zatečenih razmer na področju okolja se bo človeštvo v naslednjih desetletjih soočalo s tremi globalnimi problemi: 1. podnebne spremembe, 2. podnebne spremembe in 3. podnebne spremembe! Beseda ekologija je grškega izvora (oikos) in danes … Beri dalje

Dialog, sočutje, sprava

Foto: fineartamerica.

Zdi se, da so Božji načrti takšni, da smo v Evropi ravno slovenski katoličani tisti, ki imamo posebno poslanstvo sebe in svoj narod evangelizirati skozi odpuščanje in spravo.

Beri dalje

Teologija na Poljskem v obdobju komunizma

Druga svetovna vojna je Poljski vsilila zelo širok spekter družbenih, političnih in geopolitičnih sprememb, med katerimi še posebej izstopajo: spremembe njenih meja, demografske, gospodarske in kulturne, še zlasti pa ideološke spremembe, tesno povezane s povojno … Beri dalje

Ekološka enciklika

Ne gre za vero v troedinega Boga, ampak v svobodno tržno gospodarstvo. Ker večina ljudi nima ne znanja ne časa, da bi se ukvarjala s teologijo in ekonomijo, naj tistim maloštevilnim, ki tako kot papež mislijo, da je zadeva pomembna, ponudim preprost ključ za razumevanje kritike s strani konzervativno-liberalnih prostotržnikov.

F. Koncilija: Ob 40-letnici nekega srečanja …

Januarja 1975 so se v švicarskem Luzernu zbrali nemško govoreči teologi na zborovanju, ki so ga poimenovali »Kristus – Gospod v času!«. Srečanja, ki je bilo posvečeno obravnavi temeljnih kristoloških vprašanj, so se udeležili izvedenci … Beri dalje

Mednarodni ekumenski simpozij Teologija v dialogu

V prizadevanju za ohranitev, razvoj in bogatenje študija teologije v Mariboru, je bil leta 2013 ustanovljen Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog s sedežem na Teološki fakulteti, Enoti v Mariboru. Inštitut dojema ekumensko-dialoške vsebine … Beri dalje

Alumni, nakar še pečenka

Klub alumnov Teološke fakultete kljub svojemu nekoliko strašljivemu imenu ni nikakršen bavbav. V njem s(m)o zbrani tisti, ki s(m)o nekoč ali še nedavno srkali mleko učenosti na prsih omenjene fakultete (glagol alo namreč v latinščini, … Beri dalje

Prejeli smo: Srečanje Kluba alumnov Teof

Klub alumnov Teološke fakutete vabi na izobraževalno‑kulturno srečanje z naslovom “Aplikativnost teologije“, ki bo v četrtek, 28. novembra 2013, ob 18. uri v Domu sv. Jožefa v Celju. Kot gosta nam bosta o vlogi teologije in teologov v … Beri dalje

Pagola, Kasper, Ruster. Kam gre teologija?

I. Knjižni sejem v parku. Zadnji teden sem kar trikrat obiskal madridski knjižni sejem v parku El Retiro. Špansko založništvo se predstavi. Ogromno vsega. Nekaj tudi slovenskega porekla. Kar nekaj knjig Slavoja Žižka je mogoče … Beri dalje

Teolog.si v živo 2013

VABILO Pred nami je TEOLOG.SI v ŽIVO 2013! Na dnevu enote Teološke fakultete v Mariboru bomo spregovorili z novinarjem, katehistinjo, teologom v iskanju zaposlitve, direktorjem, duhovnikom, socialnim delavcem, pastoralnim asistentom in piarovko. Prav tako bomo … Beri dalje

Joseph Ratzinger, Hans Küng ter legenda o rdečem športnem avtu in koleslju

Med 2. vatikanskim koncilom je v ospredje prišla nova generacija teologov, med katere štejemo dva odlična mlada profesorja, ki sta poučevala v starem univerzitetnem središču Tübingen: prvi je bil Joseph Ratzinger, drugi Hans Küng. Ravno zgodba teh dveh je, v grobem kakopak, paradigmatična zgodba teologije zadnjih desetletij.

Študij teologije v Mariboru

Zaživela je nova spletna stran, teolog.si, ki je namenjena promociji študija teologije v Mariboru. Vabljeni k ogledu!   Kaj je teologija? Teologija razmišlja o Bogu, o njegovem odnosu do sveta ter o odnosu človeka do Boga. … Beri dalje