Mednarodni ekumenski simpozij Teologija v dialogu

Banner veliki simpozijV prizadevanju za ohranitev, razvoj in bogatenje študija teologije v Mariboru, je bil leta 2013 ustanovljen Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog s sedežem na Teološki fakulteti, Enoti v Mariboru.

Inštitut dojema ekumensko-dialoške vsebine kot pomembno področje znanstvenega delovanja, zato združuje vse raziskovalne in študijske dejavnosti na področju teologije, duhovnosti, ekumenizma in dialoga, religiologije in judovstva, prava in filozofije, etike in družinskih študij in se dejavno vključuje v družbeno dogajanje. Raziskuje temeljne vrednote, ki utemeljujejo in povezujejo posameznike, družbene skupine in kulture.

Sodobni svet se otepa z ekonomsko in finančno krizo, ki jo spremlja kriza vrednot, saj je pohlep glavni povzročitelj krize. Religije, verske skupnosti in Cerkve so in ostajajo pomemben protagonist vrednostnega reda tako za svoje vernike kakor za družbo v celoti. Religijam in Cerkvam se zastavlja več temeljnih vprašanj. Kakšen odnos zavzeti do sekularne družbe? Kako vzpostaviti dialog med sodobno kulturo in religijo ali konkretno krščanstvom? Kaj lahko religije in Cerkve v dani situaciji spremenijo in na kaj lahko vplivajo? Kakšno ima pri tem vlogo tradicija, ki je pogosto bolj kulturno pogojena kakor dosledno zvesta virom verovanja? Ali lahko ekumenski, medverski in medkulturni dialog prispeva k reševanju sodobnih vprašanj ali ne more? Kakšno je stanje ekumenizma danes in kakšne so njegove perspektive v našem okolju in v Evropi? Če postavimo v središče razmisleka eno samo konkretno in pomembno vprašanje, kot je odnos do stvarstva, kaj lahko sporočimo svetu? V čem smo lahko navdih prihodnosti? Od česa bi se morali posloviti, da bi lahko prevzeli in ostali vir navdiha za sodobno kulturo in družbo?

Z osvetljevanjem teh in podobnih vprašanj želi Inštitut prispevati k poglabljanju vrednot, ki zagotavljajo kvalitetno sobivanje in razvoj posameznikov ter skupin v našem okolju.

 

Mednarodni ekumenski simpozij Teologija v dialogu

Ko govorimo o tradiciji ekumenskega dialoga v Mariboru, ne moremo mimo tradicionalnih ekumenskih simpozijev, ki so kot medfakultetni simpoziji dolga leta povezovali profesorje katoliških, pravoslavnih in evangeličanskih fakultet s področja nekdanje Jugoslavije. Prvi tovrstni simpozij je bil v Mariboru organiziran leta 1974.

Po več kot dvajsetletnem premoru je bil leta 2012 v Mariboru ponovno organiziran ekumenski in medverski simpozij, ki je napovedal ponovno oživitev ekumenske in dialoške tradicije na mariborski teologiji.

Ti simpoziji so bili znamenje pristnega ekumenskega duha, ki je klical po nadaljevanju, zato je na Teološki fakulteti v Ljubljani z Enoto v Mariboru dozorela misel, da v letu 2014 v Mariboru  organiziramo mednarodni ekumenski simpozij, saj je bil prvi simpozij prav v Mariboru, in sicer natanko pred 40 leti (1974).

Mednarodni ekumenski simpozij, ki ga Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog Teološke fakultete UL na Enoti v Mariboru načrtuje v oktobru 2014, nosi naslov Teologija v dialogu.

 

Sodelujoči na simpoziju

Na simpoziju bo sodelovalo več kot 50 domačih in tujih strokovnjakov in doktorskih študentov. Med drugimi akad. prof. dr. Jože Krašovec, dr. bibličnih ved, filozofije, teologije in zgodovine religijske antropologije; izr. prof. Milan Žust, svetovalec Papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristjanov; izr. prof. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof; izr. prof. dr. Jure Zečević, predstojnik ekumenskega inštituta KBG Zagreb, in mnogo drugi (seznam sodelujočih dostopen tukaj).

Povzetki plenarnih predavanj so dostopni na spletu (tukaj).

Vsa predavanja bodo javna in prosto dostopna. Natančen razpored bo objavljen v kratkem.

Vljudno vabljeni!

Logotip_Teologija-v-dialogu_barvni
“Pogovorni oblaček” simbolizira dialog. Različne barve predstavljajo različnost (barvitost) krščanskih občestev, ki jih združuje križ na sredi “dialoga”. Logotip je izdelal Samo Skralovnik.

nalepka-splet