Pot duhovnega življenja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

Informativni dnevi za študijske programe prve stopnje in enoviti magistrski študij teologije bodo potekali v petek, 12. februarja, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 13. februarja, ob 10. uri prek medmrežnih komunikacijskih kanalov. 

Pomembnost celostnih življenjskih vprašanj. Pot duhovnega življenja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

Odkrivanje in iskanje smisla stvarem, svetu in odnosom v njem je danes ključno vprašanje prihodnjih generacij. Bo sploh še prostor za prihodnje generacije? In kakšen bo svet, ki naj bi ga sooblikovale? Kljub hitremu povezovanju svet postaja prostor zaprtih otočkov, kjer se razraščata kopičenje in odmetavanje in kjer nastaja občutek, da smo vsi proti vsem. Kdo bo dal roko mladim, da si ustvarijo svet, kjer bodo ne samo preživeli, ampak zaživeli in okusili lepoto življenja?

Teološka fakulteta že vrsto desetletij goji prostor akademske debate, spoznanj in raziskovanja, v katerem mladi ljudje kritično presojajo tradicijo in iščejo izvirne izraze za svoj vstop v sodobni svet globalnega povezovanja. In kakor se zdi, da se v digitaliziranem svetu ne da povedati nič novega, tako naši študentje odkrivajo moč modrostnih besed, zapisanih pred tisočletji. Je mogoče pogledati v globino človeškega srca, ne da bi spoznal svoje srce?

Študij teologije je več kot študij

Teološka fakulteta UL s svojimi programi pokriva področja krščanske teologije, religiologije ter študija o zakonu in družini. Preplet področij daje sliko celote, kakor je posameznik vedno vključen v skupnost, kjer je njegov dom in kjer lahko razvije svoje talente. Zgodnji odnosi oblikujejo otroka, odrasli odnosi družbo, ki postane kraj, kjer smo vsi povezani in nihče ni potisnjen vstran. Spoznavanje številnih procesov sovplivanja in sooblikovanja med materialnim in duhovnim svetom, med umom, telesnostjo in odnosi, med človekom, Cerkvijo in Bogom, med sovraštvom in odpuščanjem, med krivico in spravo so teme, ki jih predmetniki in programi Teološke fakultete postavljajo v središče študija.

Današnja študentka in študent želita razumeti procese, vplive in dinamiko, zaradi katerih je svet lahko boljši, moralno čistejši in prijaznejši. Želita argumentirano nastopati v areni spoznanj in veščin, kjer so kognitivne, čustvene in duhovne vsebine predmet presoje in dialoga. Ob opori na sveta besedila sodobne vsebine dobijo svoje temelj in lahko začnejo ustvarjati svet, kjer bo na prvem mestu človeško dostojanstvo najšibkejšega, pogum povedati resnico in dobrodelnost do ranljivih in ranjenih.

Duhovno izkustvo in osebna vera

Duhovnost se razvija v soočenju s temeljnimi življenjskimi vprašanji, ko človek raste v spoznanju in preseganju samega sebe. Vsak od nas lahko vsakdanjik ali svoje življenje sprejme kot duhovno izkušnjo. To se nam zgodi ob zaključku napornega dneva, ko osmišljamo dnevni trud, ali spričo porušenega delovnega ritma, ko si zastavljamo vprašanja o življenjskih smernicah.

Ko se pojavijo večje življenjske preizkušnje ali pretresi in si začnemo postavljati celovita vprašanja, lahko odgovore iščemo le v sebi, lahko pa se odpremo tudi nagovoru religije. Tako začnemo živeti religiozno duhovnost, ko doživimo, da nas nagovarja Drugi, ki nas vabi v globlji odnos in v novo življenje. Novo življenje pomeni, da odkrijemo smisel, ki ga prej nismo našli. To je odrešenjsko sporočilo, ki nam omogoča, da zaživimo na nov način ter na novo razumemo sebe, druge in svet. Lahko rečemo, da gre za sprejetje vere, ki pomeni sprejetje luči, ki prihaja od zunaj ter nam osvetljuje in na novo osmišlja življenje. Sprejeti vero ne pomeni le izpovedovati verske resnice, temveč sprejemanje novega obzorja, ko iste stvari zažarijo v novi luči, na nov način. Obzorje vere ne izključi iskanja odgovorov niti ne dvoma. Vsakemu pristnemu verniku je dvom še kako znan.

Namen študija na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

Študij je čas poglabljanja znanja, preizkušanja sposobnosti, sodelovanja v skupini, osebnega formiranja in poklicnega usposabljanja. Čas, ko premagaš dvome in pustiš negotovost pred vrati. Vabljeni k ogledu programov Teološke fakultete:

Informativni dnevi za študijske programe prve stopnje in enoviti magistrski študij teologije bodo potekali v petek, 12. februarja, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 13. februarja, ob 10. uri prek medmrežnih komunikacijskih kanalov. 

Besedilo sta zapisala: prof. dr. Tomaž Erzar in doc. dr. Ivan Platovnjak

Naročnik oglasa je Teološka fakulteta.