Ko novinarka Dnevnika A. Hreščak za “potrebe ljudstva” ve o tehniki več, kot inženirska stroka

Objavljamo povezavo na komentar Anje Hreščak napisan na Dnevnik.si: Anja Hreščak, 21. junij 2017

Besedilo njenega članka objavljamo tudi spodaj na način, da so odstavki izpisani v nepoudarjenem tisku.

Prof. dr. Jože Duhovnik odgovarja na navedbe v omejenem članku z besedilom, ki je izpisano v poudarjenem izpisu.

Pobudniki referenduma o zakonu o drugem tiru svojega namena – to je sprememba trase – ne bodo uresničili niti, če bo po nekem čudnem spletu okoliščin na referendumu dosežen potreben kvorum in bo najpomembnejši zakon vlade Mira Cerarja padel. Trasa, po kateri bo speljan drugi tir, je namreč določena v državnem prostorskem načrtu. Po petih letih strokovnih in političnih usklajevanj jo je leta 2005 zakoličila (prva) vlada Janeza Janše. SDS danes demolira tisto, kar je pred nekaj več kot desetletjem sprejela. A pri politiki je vselej tako, da demagogija prevlada nad dejstvi.

Odgovor: Predsednik vlade je predlagal ministrskemu zboru po sestanku z županom Boris Popoviču (dva člana v Nadzornem svetu Luke Koper, dvotirna proga itd….- zrelo za KPK skladno s prijavo ga. Alenke Bratušek, Zmaga Jelinčiča…..) , da je potrebno po trasi drugega tira zagotoviti izgradnjo dvotirne proge. S sklepom vlade je sprejeti DPN (državno prostorski načrt) padel, ker so se pomembno spremenili prostorsko ureditveni pogoji in predvsem niso izpolnjeni pogoji okoljskih soglasij. Če se pri razširitvi profila dostopnih poti ugotovi, da ni zakupljena zemlja za pravico graditi na svoji zemlji, pomeni, da gradbeno dovoljenje ni veljavno. Če se ugotovi, da investitor nima v lasti zemljišč po katerih bo gradil po izdanem gradbenem dovoljenju je izdano gradbeno dovoljenje neveljavno.

Zato se pomudimo le pri dejstvih. Kaj pravzaprav predlagajo pobudniki referenduma kot alternativo? Profesor Jože Duhovnik pravi, da bi bilo mogoče zgraditi drugi tir za 800 milijonov evrov. Proga bi bila speljana ob Kraškem robu, torej natanko tam, kjer je speljana obstoječa železnica, prevoz tovora pa bi temeljil na inovativni metodi, ki je za tovorni promet ne uporabljajo nikjer na svetu. Kakšen sistem, za hudiča, pa sploh je to? Temelji na ideji, da bi lokomotivo s tovorom v klanec potiskal potisni voziček, navzdol pa jo zaviral. »To je vsa filozofija,« pravi Duhovnik.

Odgovor: Ocena stroškov izgradnje je izvedena s strani inženirskega podjetja INFRA/ILF in je mednarodno primerljiva, torej nima korenine v slovenskih ekonomskih krogih, ki žal niso mednarodno relevantni. Proga po projektu, ki je javno predstavljen ne poteka po Kraškem robu, kakor je nepravilno predstavljeno s strani ga. Anje Hreščak. Proga poteka po trdnem terenu tako med Divači do Prešnice kot od Rižana do Kopra. Od Prešnice do Rižane pa gre v tunelu skozi eno geološko plast glede na dosedanje raziskave. Za tovorni promet se uporablja v Švici, kjer je tudi podjetje z referenco. Kdo tega ne pozna in trdi, da je gledal moje predstavitve, ima težave pri spremljanju predavanj, saj ja bilo predstavljeno slovenski javnosti v predavanju z 54 diapozitivi najmanj 8 diapozitivov izvedenega projekta v Švici. Da to je vsa filozofija, da projektanti celo izračunamo objekte tako da jih dimenzioniramo, drugi pa z pomanjkljivo fizikalno predstavo upajo take objekte ocenjevati.

A to ni vsa filozofija. Zamolčano ostaja dejstvo, da Duhovnikova ideja temelji na obnovi obstoječe proge, ki jo delavci Slovenskih železnic mukoma krpajo že zadnje desetletje in za katero so vse strokovne ocene pokazale, da je nadaljnje krpanje nesmiselno. O tem so se zedinili že leta 1996, ko je bila narejena prva študija upravičenosti gradnje drugega tira, ki je pokazala, da »s tehnološko reorganizacijo obstoječe proge in s posegi v obstoječo infrastrukturo ni mogoče obvladati predvidenega prometa in ustvariti rezervnih kapacitet na železnici, potrebnih za razvoj pristanišča v Kopru«.

Odgovor: Duhovnikova filozofija temelji na dejstvu, da SŽ staro progo pri enotirni progi po trasi drugega tira v celoti želijo izkoriščati še naprej in naprej do leta 2050 in še čez. Šele jasna projektna izhodišča Duhovnikove filozofije, da Luka Koper potrebuje dvotirno progo je zganila bistre glave ministrskega zbora, ki se je po dogovoru z županom Borisom Popovičem z predsednikom vlade Mirom Cerarjem in čivkom za javnost naenkrat prikazala kot zahteva za dvotirno progo po trasi Drugega tira. Res je leta 1996 ali bolje leta 2002 je skupina projektantov, ki so do danes še neimenovani (zakaj za hudiča se skrivajo, če so strokovnjaki!!!) ugotovila na takratnem poznavanju stanja in gradnje železniških prog, da je obstoječa trasa neprimerna. Lahko si gredo ogledati stanje na kitajskih železnicah (mimogrede Duhovnik je predaval na fakulteti, kjer razvijajo hitre vlake) in isti strokovnjaki so priklopila transformatorske napajalne postaje na progi Pragersko-Hodoš tako, da je lahko naenkrat peljal samo en električni vlak (6,5 MW).

Obstoječa železnica je bila namreč pred petdesetimi leti zgrajena za nizke obremenitve. Speljana je po Kraškem robu in mestoma vklesana v golo skalo, ki se na desni dviga v navpično steno, na levi pa pada v gozdnati prepad. Tudi po sto dvajset vlakovnih kompozicij s peskom, premogom, koruzo, pšenico, sadjem, živalmi, avtomobili, bencinom, kerozinom, železom, ljudmi in zabojniki z malodane vsem, kar človeku pade na pamet vsak dan, vsako noč, vsako uro, seka kraške vasi dobesedno na pol. Vlaki vozijo manj kot meter stran od stanovanjskih hiš. Ob predvidenem povečanju tovora v Luki Koper bi torej, tako predlaga profesor Duhovnik, tam mimo vozilo več kot dvesto vlakov na dan. Kraševci so bržkone navdušeni.

Odgovor: Tudi tu je ga. Anja Hreščak udarila popolnoma mimo. Predlog Duhovnika IZRECNO ne uporablja prehod preko Kraškega robu, in če tega ob spremljanju vseh predavanj Duhovnika in drugih javnih predstavitev nekdo tega ne razume, potem pa je to problem prostorske orientacije. Res pa je, da prav vladni projekt ZAHTEVA popolno uporabo stare proge z vsemi naštetimi vsebinami, ki jih nazorno prikazuje ga. Anja Hreščak. Torej bi morala v komentarju končno povprašati prišepetovalce iz DRI, g. Dragonjo, Lebna, dr. Gašperšiča in seveda predsednika Vlade, ki se bo do zadnjega diha boril za nevarno progo preko Kraškega robu oziroma sten in prepadov nad kraškimi vasicami. Najbrž nekdo ne more razumeti, da inženirji razumemo fiziko narave tako, da jo znamo popisati z enačbami torej napišemo zakonitosti, ki v naravi veljajo in ne opisujemo neka stanja, ki zmotno uporabljajo metafiziko zaradi nepoznavanja matematike.

Alternativa, ki jo predlaga profesor Duhovnik in so jo posvojili pobudniki referenduma, je edina alternativa vladnemu predlogu, ki jo imamo. Druge dileme se osredotočajo na ocenjene stroške drugega tira. Toda ne glede na to, na koliko parlamentarnih odborih za infrastrukturo se bodo poslanci SDS še pridušali o tem, da je drugi tir predrag, bo tudi to navsezadnje zgolj izguba časa. Ceno bodo določili edinole gradbinci, ki se bodo prijavili na razpis. Ne ministrstvo, ne Vili Kovačič in ne poslanci. Bi pa slednji potrjevali pogoje sodelovanja Madžarske pri projektu. A tudi to je ostalo zamolčano.

Odgovor: Ceno določajo izvajalci. Da res je. vendar brez dodatnih del, in ne tako da se pripravijo slabi projekti zato, da je mogoče dvigati ceno. Če pa je izgradnja tako enostavne zasnove lahko že uporabljena v letu 2023 in ne tako kot pri vladinem projektu šele v letu 2034, potem pa je potrebno resno prevetriti projektno nalogo in tiste, ki so spisali tako projektno nalogo. Sicer pa zakaj ga. Anja Hreščak in njej podobni ne kupujejo vsak dan kavico in rogliček za štirikrat dražje ali kar plačajo. Zato, ker gre to iz njene denarnice, če pa gre plačilo iz sredstev davkoplačevalcev pa se lahko piša in zavaja na dolgo in široko. Duhovnik je začel razmišljati o funkcionalno primernejši rešitvi: (1.) ker je minister Gašperšič rekel, da drugega tira ne rabimo, (2) ker je nato zaradi dobre ministrske plače ugotovil po enem tednu, da drugi tir rabimo, (3) ker je najprej trdil, da je cena okoli 700 milijonov, (4) ker je nato ob prišepetovalcih ugotovil, da je primerna cena okoli 1,4 milijarde, (5) in nato za zavarovanje hrbta naročil mednarodno recenzijo, ki jo nobeden od domačih strokovnjakov (njegovih kolegov ni hotel potrditi. Tako oplemeniten dialektičen miselni proces je mogoč samo če se nekdo dela iz resnih projektov norca.

Duhovnik vseskozi trdi, da Luka Koper potrebuje dvotirno progo in da je njen razvoj utemeljen s podaljšanjem pomola, poglobitvijo morja (spet resnični dokazi o pomoči luški upravi) in da brez tretjega pomola Luka Koper ne bo prišla do 50 milijonov ton. To pa niso več komentarji raznih škarpen ali popoldanskih komentarjev to pa je resen strateški pogled vnaprej.

Zakaj pa ne bi vrgli proč izvedene razširitve na postajah Divača, Kozina Černotiče itd, zato da bi imeli potniški promet v dvajsetkilometrskem tunelu brez ene potniške postaje, pa ve samo strateški načrtovalec ovinkaste vladne variante.

Vse ure parlamentarnih razprav, tiskovne konference Zbora za republiko, zbiranje podpisov za razpis referenduma in navsezadnje referendum sam so – fantastična predvolilna kampanja. Razgreto ozračje ob pričakovanju razsodbe arbitražnega sodišča – še zlasti če bo ta neugodna – in nasprotovanju investiciji Magne v Hočah daje izjemen veter v jadra zgolj Janezu Janši. Ne gre torej za traso drugega tira, ne za metodo gradnje in navsezadnje niti ne za ceno projekta, pač pa za trasiranje najugodnejšega izhodiščnega položaja za parlamentarne volitve – čim prej, tem bolje zanj.

Odgovor: ob 15 PR-ovcih, ki imajo vsi varnostno presojo vladnega uslužbenca v vladnih sobanah plačanih s strani davkoplačevalcev morda pomeni to, da pa je davkoplačevalcem le prekipelo in da imajo dovolj tujih svetovalcev od Mosada pa do potomcev SHS-a, če že SFRJ ne želite diskreditirati.