Središčna varianta dvotirne proge predstavlja sinergijo domačega inženirskega znanja

Središčna varianta dvotirne proge spodbuja razvoj našega gradbeništva
Predlog sredinske dvotirne proge Divača – Kozina – Koper, ki je ključna vsebina tega zbornika

V uveljavljanju poslanstva Slovenske inženirske zveze je poudarjena vloga povezovanja inženirskih organizacij, panožnih inženirjev in strokovnjakov civilne družbe iz različnih področij za sodelovanje in skupni nastop, ko je potrebno ustvariti rešitve za interdisciplinarne projekte. Tovrstni projekti, ki so gospodarskega pomena za Slovenijo in so pomembni za infrastrukturo države, za okolje ter za tehnološki razvoj, potrebujejo maksimalno možno vključitev inženirskega znanja.

V letu 2015 je v Sloveniji postala aktualna posodobitev železniške povezave med Koprom in Divačo. Obstoječa proga je zastarela. Je enotirna, kapaciteta pristanišča pa je vedno večja.

Problemi, povezani s to progo, so odprli razprave, polemike in predloge rešitev. Na plano so prišli načrti nove enotirne proge med Divačo in Koprom, imenovane 2TDK. Nedorečenosti tega projekta so se zavedali številni strokovnjaki. Tako so do pomladi 2017 potekale številne aktivnosti. Potekalo je poglobljeno spoznavanje strokovnih vprašanj gradbene, geološke, hidrološke, strojniške, elektrotehniške, okoljevarstvene, finančne, pravne in investicijske vsebine.

Obstoječa struktura politikov iskala izhode v začaranem krogu

Slovenska inženirska zveza, Inženirska akademija Slovenije in Slovenska inženirska zbornica so odgovorno pristopile k obravnavi železniške povezave med Koprom in Divačo. Aprila 2017 so sprejele sklep, da mora biti nova proga dvotirna. Sklep je bil posredovan odgovornim državnim institucijam in organom.

Zahteva po dvotirni povezavi je odprla obsežna zahtevna vprašanje o zahtevnem infrastrukturnem projektu. Potrebna je bila ponovna pametna presoja in odločitve za kvalitetno rešitev. Navkljub argumentiranemu predlogu je problematična varianta 2TDK, podprta z gradbenim dovoljenjem, postala odločujoča podlaga za problematično, drago enotirno progo. Gradnja te proge je bila celo potrjena z zakonom v parlamentu.

Cena gradnje in finansiranje projekta sta v nadaljevanju odprla nove vsebine in kritična vprašanja projekta. Obstoječa struktura politikov in zainteresiranih akterjev je iskala izhode v začaranem krogu. Zavračali so vsako komunikacijo s kompetentno strokovno družbo in njeno delo poimenovali celo nagajanje.

Na dan so prihajala zahtevna vprašanja s področja elektrotehnike o potrebni napetosti za zahtevno vleko vlakov. Iskale so se dobre rešitve za vodooskrbo Južne Primorske. Pomembno je postalo tudi vprašanje o plačevanju uporabnine za prevoz vlakov, če povzamem le nekatere od vrste nerešenih problemov.

Sinergija slovenskega inženirskega znanja

Predložena središčna varianta predstavlja sinergijo domačega inženirskega znanja, ki je sposobna razumeti spremenjene okoliščine stanja tehnološkega in tehničnega razvoja. Rešitev se ne oklepa preživetih dogodkov mednarodnih dogovorov (Italija in priključek na tržaško pristanišče), spoštuje varovanja okolja in hkrati prisluhne celovitemu razvoju slovenskega podeželja, v tem primeru Slovenske Istre.

Predlagana rešitev še posebej spodbuja razvoj slovenskega gradbeništva na njim primerno referenčno usposobljenost, ki je lahko v letu 2018 do 2022 zagotovljena z referencami do tunelov dolžine do 5 km in ne potrebuje nakup referenc po svetu, ker jih je prav gradbena stroka sama izigrala s prehitrim in preširokim iskanjem poslovnih priložnosti.

Od takrat do danes so se zgodili dogodki, ki lahko dajo misliti državljanom Slovenije. Ti se lahko sprašujejo, kaj se v resnici dogaja, pa naj je to komedija z maketo, nesreča s kerozinom, zahteva v parlamentu, da se v kolikor gre za kršitev zakonodaje, to prijavi na policiji.

Kritično spremljanje dogajanja pri veliki infrastrukturni investiciji je pomladi 2019 izzvalo ponoven posvet v organizaciji Slovenske inženirske zveze v domu civilne družbe Državnem svetu. Na tem posvetu je bil predstavljen časovno, cenovno, tehnično, okoljevarstveno sprejemljiv predlog sredinske dvotirne proge Divača – Kozina – Koper, ki je ključna vsebina tega zbornika.