Govora Ljudmile Novak in Marka Zidanška na kongresih NSi in SLS

novak_zidansekTa konec tedna sta potekala kongresa NSi v Dravogradu in SLS v Ljubljani. Objavljamo govor predsednice oz. predsednika strank.

Prav v tem tednu je potekalo plenarno zasedanje DZ. Še sreča, da smo v preteklih dneh si vse tako hitro povedali, da smo dnevni red za soboto obdelali že v četrtek in smo lahko danes tukaj prisotni vsi poslanci.

Osrednja točka zasedanja je bil proračun za prihodnji dve leti, ki je temelj za delovanje in uresničevanje konkretnih nalog države in njenih institucij ter občin.

Žal v NSi ugotavljamo, da proračun ni naravnan razvojno in ne temelji na strategiji razvoja Slovenije 2014 do 2020, ker ta strategija še sploh ni izdelana. Tako je vlada pri sestavljanju proračuna na pogajanjih z različnimi uporabniki proračuna popuščala tistim, ki so močni v svojih zahtevah in grožnjah. Tako se je vlada izognila morebitnim stavkam. Iz proračuna pa niso razvidne morebitne in prepotrebne strukturne reforme, ki bi zmanjšale javno porabo oz. racionalizirale delovanje drage države in javne uprave.

Ni predvidenih postavk za izboljšanje poslovnega okolja, kar bi omogočalo nova delovna mesta in nove investicije v gospodarstvu. Nasprotno – vlada obljublja mini davčno reformo, s katero bo zmanjšala olajšave za naložbe in raziskave. To pa pomeni, da bodo potencialni investitorji še manj zainteresirani, da bi investirali v Sloveniji in tako ustvarjali nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Ob velikih stroških dela v primerjavi z drugimi državami, ostaja le malo možnosti za privabljanje potencialnih investitorjev. Šli bodo tja, kjer jih

bodo sprejeli z odprtimi rokami in jim pripravili vse podlage, samo da bi prišli k njim. Mi pa jih tako krvavo potrebujemo, saj armada mladih težko čaka na prvo ali bolj stalno zaposlitev. Pa ne samo mladi, polni moči, novih znanj in energije, pač pa tudi tisti, ki so izgubili delo in še niso za v pokoj, čepra imajo znanje in potrebne izkušnje ter voljo za delo.

Žalostno je, da vlada ni prisluhnila niti argumentom slovenskih občin, ki jim država nalaga vedno nove obveznosti, za izpolnjevanje le-teh pa zmanjšuje sredstva. Nove naloge in manj denarja, kar pomeni, da je ogrožen nadaljnji razvoj slovenskih občin, še posebej podeželskih, saj zmanjka sredstev za nove investicije in prepotrebno infrastrukturo.
Občine niso samo župani, pač pa mi, občani, ki smo enako pomembni na vseh koncih Slovenije. Bolj kot je kraj odročen, več pozornosti potrebuje. Žal pa bodo mnoge občine tudi zaradi takšnega odnosa vlade do občin in podeželja ponovno zaostale v razvoju.

Vladna koalicija žal ni podprla niti enega našega amandmaja niti amandmajev drugih opozicijskih strank. Mi smo želeli proračun izboljšati s pomembnimi dopolnili v podporo družinam, občinam, kmetijstvu, znanosti in podeželju. Škoda, vlada in vladne stranke bi lahko pokazale vsaj dobro voljo.

V NSi smo pa lahko zadovoljni vsaj s tem, da so v proračunu za vsako leto predvidena sredstva v višini pol milijona evrov za izvajanje Zakona o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu.

Migrantska kriza

Osrednja tema vseh poročil in pogovorov v Sloveniji je migrantska kriza, begunci, teroristični napadi, ogroženost EU in njenih temeljnih vrednot. V vprašanjih ljudi je čutiti ne samo zaskrbljenost, pač pa tudi strah pred neznanim in negotovo prihodnostjo. Reke migrantov, med katerimi je le približno 20 % beguncev, se valijo čez Balkan, Slovenijo, Avstrijo v obljubljeno nemško deželo ali v Skandinavijo.

EU se je tega problema, ki ga je delno tudi sama ustvarila, lotila na napačnem koncu. Vsem ljudem privoščimo, da bi bolje živeli. Vsem ljudem privoščimo, da bi živeli v miru in blagostanju. Vsem otrokom tega sveta privoščimo, da bi imeli srečno otroštvo in upanje v lepšo prihodnost. Vse to pa privoščimo tudi našim državljanom in našim otrokom. Naši ljudje na najbolj obremenjenih mestih morajo živeti naprej in čim bolj normalno opravljati svoje vsakdanje obveznosti.

Zato morata Slovenija in EU sprejemati ukrepe, ki bodo najprej zavarovali domače, torej naše in evropske državljane.

Ob vsej dobronamernosti, humanitarnosti in sočutju Slovencev, pa nam postaja čedalje bolj jasno, da na takšen način ne bo šlo v nedogled. Vsi se sprašujemo, do kdaj še. Koliko migrantov bo še šlo čez naše ozemlje in kdaj bosta Nemčija in Avstrija zaprli meje.

Upam, da bomo to izvedeli pravočasno in da bodo tudi druge balkanske države zaustavile ta tok že na svojih mejah.

Sicer pa menim, da EU ta problem rešuje prepočasi in premalo učinkovito. Res pa je, da tudi mi dolgo časa nismo zaznavali tega problema, dokler se tok migrantov ni preusmeril čez našo državo. Dokler so migranti prihajali v Italijo, na Malto, v Španijo, Grčijo in na Madžarsko, to ni bil naš problem. Sedaj je to naš ogromen problem, pa druge države bolj ali manj opazujejo dogajanje. Nekatere pa so nam tudi ponudile pomoč v različnih oblikah. Zanjo smo hvaležni. Pomoč je zelo dobrodošla in blaži rane, ne odpravlja pa glavnega problema.
Odprtost in solidarnost Nemčije so nekateri razumeli kot povabilo in se odpravili na pot. Tihotapci mastno služijo na njihov račun, zato jih k temu še spodbujajo. Poleg ljudi z vojnih območij so se na pot odpravili tudi tisti, ki iščejo boljše pogoje za življenje. Tako se je množica beguncev pomnožila še z migranti iz drugih držav. Namesto da bi razviti svet beguncem pomagal in zagotovil več začasnih in varnih območij v bližini njihovih držav, so izjave nekaterih voditeljev razumeli kot vabilo. Namesto da bi tihotapce z ljudmi preganjali in jih onemogočali pri njihovem početju, smo postali njihova podaljšana roka. Oni nam za lepe denarce dostavljajo izčrpane uboge ljudi, mi pa jih zastonj transportiramo naprej.

Seveda moramo biti usmiljeni do ubogih ter jim pomagati po svojih močeh. Ob tem ko se moramo zahvaliti vsem humanitarnim organizacijam in prostovoljcem, policistom in vojakom, domačinom izpostavljenih območij za razumevanje, pa ne moremo razumeti, še manj pa odobravati neprimernih besed PV ob policijski stavki.

Vsi vemo, da so policisti v tem trenutku ne samo zelo obremenjeni, pač pa je dnevno ogroženo tudi njihovo življenje, zato si PV takšne kritike na njihov račun ne bi smel privoščiti. Če policija v drugih državah ne sme stavkati, pa je stavka policistov v Sloveniji zakonita. Če je že v blagajni premalo denarja in ni mogoče izpolniti vseh zahtev, pa bi bilo na mestu vsaj razumevanje in spodbudne obljube za prihodnje rešitve.

Znova se je pokazalo, da v Sloveniji premalo vlagamo v varnost države in v primerno usposabljanje večjega števila rezervistov. Nekateri želijo ukiniti celo vojsko, češ da je nepotrebna. Sedaj pa se kaže, da se moramo najprej opreti na lastne sile in usposobiti večje število ljudi za obrambo domovine. Če je sami ne bomo branili, tudi drugih ne bomo za to pridobili. Mir in varnost nista več nekaj samoumevnega.

Za obrambo domovine in za zaščito državljanov in naših vrednot bomo potrebovali tudi primerno usposobljene ljudi v primernem številu.

Varnost in sodelovanje v EU

Teroristični napadi v Parizu so Evropo in svet pretresli. Ali bodo te resne grožnje povezale države v boju proti terorizmu, da bodo bolj odločno ukrepale?

Ogrožen je ves svet. Pred terorizmom ni več nihče varen. Tudi Slovenija ne. Ni potrebno, da bi bili panični, brezskrbni pa tudi ne smemo biti. Se bodo velesile vendar poenotile v svojih načrtih in skupaj učinkovito ukrepale ali bo še naprej vsaka država delovala v svoji smeri in za svoje interese? Skupni sovražnik je zlo.

Zato je potrebna enotnost pri premagovanju zla in parcialni interesi posameznih držav ne bi smeli biti v ospredju!

Referendum

20. decembra bomo krščanski demokrati na referendumu obkroži PROTI.

Proti uveljavitvi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki zvezo moškega in ženske spreminja v zvezo dveh oseb. S tem popolnoma izenačuje zakonsko zvezo moža in žene z zakonsko zvezo dveh istospolno usmerjenih oseb, tudi pri posvojitvi otrok.

Krščanski demokrati smo prepričani, da otrok potrebuje očeta in mamo. Prepričani smo, da otrok ni pravica nikogar, pač pa dar, ki bi moral biti vedno spočet iz ljubezni in v vsakem primeru ljubljen in vzgajan od obeh staršev.

Vsi vemo, kakšne pozitivne in negativne posledice pustijo na otroku družina, vzgoja, šola, vrstniki in družba nasploh. Zato se kot politik moram postaviti v bran otroku in njegovi pravici do mame in očeta, ki je pred pravico odraslih oseb.

Kot poslanka s sprejemanjem zakonov odločam o prihodnosti teh otrok. Poslanci NSi smo spremenjenemu zakonu o zakonski zvezi odločno nasprotovali. Ker pa je dobil večinsko podporo v DZ, je bil kljub temu sprejet. Podpisi državljanov in številna nasprotovanja zakonu so nas privedla do referenduma. Na njem bomo imeli priložnost, da zakon zavrnemo.

Naši glasovi niso dovolj, zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bodo glasovali tudi tisti, ki se z nami strinjajo, pa jim je pot na volišča po navadi odveč. V NSi smo tudi protestirali zaradi procedur, saj je bil zakon sprejet po hitrem postopku in brez javne razprave. V resnici pa so se tisti, ki ga podpirajo, želeli izogniti razpravi o tem.

V državah, kjer so se podobni zakoni že uveljavili, so aktivisti LEGEBITRE dobili krila in podlago za uveljavljanje njihove teorije spola, kar pa je nadaljnje nasilje nad naravo in naravnimi zakonitostmi. Ljudi želijo prepričati, da si vsak lahko sam izbira spol in pri tem po mili volji eksperimentira.

Ker sem prepričana, da človek ne more narediti stvari bolje, kot jih je Bog naredil, spoštujem naravne zakone. In ker ne želim, da bi moje vnuke vzgajali po novih teorijah spola, bom na referendumu glasovala proti.

Vabim tudi vas, da vsak v svojem okolju naredi vse, da bodo na volišča odšli tudi drugi in glasovali proti zakonu, ki želi izničiti pomen zakonske zveze med možem in ženo in odvzeti otroku pravico do očeta in mame.

Konkretno

Že dolgo časa vemo, da imamo v zdravstvu različne težave. Poleg tega, da je v neznane žepe, vsaj za nas neznane, poniknilo veliko denarja ob »transparentnih« javnih naročilih, se daljšajo tudi čakalne vrste. Največjo zdravstveno ustanovo v Sloveniji, klinični center, pa že nekaj časa pretresajo

škandali vse vrst. Že eno leto je brez pravega vodstva, saj so dosedanji vodilni izgubili kredibilnost in zaupanje državljanov. Nikakor ne smemo nepravilnosti in škandale pripisovati vsem zaposlenim po vrsti, pač pa so to ljudje z imeni in priimki, ki imajo največjo odgovornost. V Sloveniji prepogosto ob škandalih mečemo vse v isti koš, bodisi na področju zdravstva, gospodarstva, politike ali Cerkve. O škandalih se veliko govori in piše, sankcije so redke. Velika večina pa vendarle želi dobro in pošteno opravljati svoje delo.

Mnogi zdravstveni delavci zaslužijo pohvalo in smo jim hvaležni za njihovo delo, znanje in dober odnos do bolnikov.

Prav takšno nenehno posploševanje nam daje občutek, da je vse narobe in da smo izgubili kompas, ki je naravnan na poštenost, odgovornost in sodelovanje. Zato krščanski demokrati vedno znova poudarjamo, da ne morejo biti na vodilne položaje v državnih ustanovah ali podjetjih imenovani tisti, ki so bili že v preteklosti na različne načine vpleteni v različne sumljive zgodbe ali povezave.

Tako smo nasprotovali imenovanju zadnjega v.d. direktorja kliničnega centra na funkcijo direktorja. Nasprotujemo pa tudi imenovanju bivših članov uprave NLB na najvišje mesto v Slovenskem državnem holdingu.

Nekdanji predsednik kreditnega odbora v NLB, ki je odobraval visoke kredite propadajočim družbam, ni kredibilna osebnost in ne kompetentna, da bi upravljal 11 milijard državnega premoženja.

Vlada imenuje večino članov nadzornih svetov, zato si PV ne more pilatovsko umiti rok ob njihovih imenovanjih spornih članov uprav.

Tukaj je padla glavna točka programa SMC – etika, morala, strokovnost.

Prav tako pri izboru kandidatov za člana Evropskega sodišče za človekove pravice v Strassbouru. NSi je podprla dvakratnega doktorja prava in uglednega pravnika z mednarodnimi referencami ddr. Klemna Jakliča. Njegova največja napaka je bila politična opredelitev in nepripadnost levemu bloku. Tudi predsednik države si je s predlaganimi štirimi kandidati pilatovsko umil roke.

Slovenske mreže so močno prepletene z interesi, zato pri večini političnih strank ni posebne volje, da bi razkrivali ta ozadja.

Prihodnje naloge NSi

V popoldanskem delu kongresa bomo govorili o zdravstveni reformi, katere okvir pripravlja NSi. To pa zato, ker ne kaže, da bi jo ta vlada kmalu predlagala. Zdravstvo pa se slej ko prej tiče vseh nas, zato je še kako pomembno, da najprej ozdravi svoje bolezni in dolgoletne rane, da bo državljanom zagotovljeno zadostno zdravstveno varstvo.

S priznanimi strokovnjaki, našimi gosti, bomo govorili tudi o davčnih ukrepih, ki jih predlaga NSi in so dobili podporo in priznanje s strani gospodarskih, podjetniških in obrtniških združenj, delodajalcev in nekaterih sindikatov. V NSi se še kako zavedamo, da je socialno državo potrebno plačati. Zavedamo se, da denar za to in za delovanje države ne raste v bankah ali na ministrstvih, pač pa

ga ustvarjajo zaposleni, delavci in delodajalci, prej pa tudi upokojenci, ki sedaj upravičeno pričakujejo pokojnino za dostojno življenje.

Zato mora država vzpostavljati takšne pogoje, da bodo ljudje imeli delovna mesta in dostojno plačo, delodajalci pa primerne obremenitve, ki bodo omogočale dostojne plače, vlaganja v razvoj podjetja in na koncu tudi primeren dobiček oziroma primerne davke. Interes in koristi morajo biti vsestranske. Več kot bo zaposlenih, več bo denarja v pokojninski blagajni in manj denarja bomo potrebovali za brezposelne. Najbolj perspektivna in uspešna so počasi rastoča družinska podjetja, ki so tudi najbolj stabilna in prilagodljiva. Tako kot družinske kmetije, kjer vsak član prime za delo in si zasluži svoj kos kruha.

Žal zaradi pretirane administracije in davčnih blagajn vse manj ljudi vidi prihodnost v dopolnilnih in dodatnih dejavnostih na kmetiji. Škoda. Pa tako lahko bi izboljšali prehransko samooskrbo v Sloveniji. Namesto razbremenitev administrativnih ovir, za katero si prizadeva NSI, vlada postavlja nove ovire, da bi skoznje izmolzla še več davkov. Pravilo, da se mora delo izplačati, se v Sloveniji še ni udomačilo. Tisti, ki delajo, jim je treba še več naložiti. Posel na črno pa še kar cveti.

Kaj nas čaka v prihodnosti?

Na nas se pogosto obračajo različne skupine ljudi in združenja ter posamezniki, ki izpostavljajo mnoge probleme, s katerimi se srečujejo. Tako nam podjetniki, obrtniki, gospodarstveniki pogosto povedo, da vlada nima posluha za njihove težave oziroma ne sprejme ukrepov za boljše poslovno okolje.

Na gradbena dovoljenja ali različna soglasja se še vedno čaka predolgo, medtem pa nekdo zaradi tega izgubi velik posel. In kdo odgovarja za to? Nihče. Ob napovedani mini davčni reformi finančnega ministra se bodo pogoji za gospodarstvo še poslabšali. Kako naj potem pričakujemo, da bodo v Sloveniji ustvarjena nova delovna mesta in večja gospodarska rast, ki bo spodbujena z ukrepi države?

Krščanski demokrati bomo za te izzive še naprej iskali odgovore in zanje pripravljali rešitve. Če ne bodo sprejete sedaj, ko smo v opoziciji, jih bomo predlagali takrat, ko bomo imeli več besede v slovenski politiki.

V prihodnosti bomo torej veliko našega dela usmerili na področja gospodarstva, zdravstva, kmetijske in družinske politike, kar smo delali tudi že sedaj.

Zavzemamo se za družini naklonjeno socialno politiko, saj je prav družina tista, ki ohranja narod in mu daje perspektivo in upanje tudi za naprej.

Spoštovani prijatelji,

Krščanski demokrati se zavedamo svojih korenin in vrednot, ki so nas oblikovale kot narod. Imamo še veliko neizkoriščenih možnosti in priložnosti za razvoj. Imamo sposobne in tudi delovne ljudi, ki pa ne morejo razviti vseh svojih sposobnosti in ustvarjalnosti, ker jih duši birokracija ali pa nespodbudna zakonodaja.

V NSi smo prepričani, da se bo slovenski narod spet pobral in vrnil k vrednotam, ki dajejo upanje in moč tudi takrat, ko je situacija na videz brezizhodna.

Tudi EU je nastala na podlagi vrednot krščanske demokracije. Prav zaradi teh vrednot se je povečalo sodelovanje med evropskimi narodi in državami. Zaradi tega se je povečala tudi blaginja večine držav EU. Šele sedaj, ko nam grozijo različne nevarnosti z Vzhoda, se bolj zavedamo, kaj pomenijo meje brez ograj in kaj pomenita mir in varnost. Nasilje, terorizem, vojne in uničevanje človeku ne dajejo upanja v prihodnost. Vse te nevarnosti se celo povečujejo. Vendar nas to ne sme ustaviti in ohromiti. Takšna kruta dejanja dela manjšina, ki pa ima moč, dokler je večina pasivna in premalo odločna za ukrepanje.
Evropa in Svet morata ukrepati skupaj in zavarovati prihodnost človeštva. Zavarovati je potrebno naravo, zrak, vodo in zemljo, ki je naša mati. Kje bomo
pridelali kruh, kje zajeli čisto vodo in kje utrgali zrelo jabolko, če bomo uničili mater zemljo? Na to nas opozarja tudi papež Frančišek, ki vedno znova preseneti svet s svojo modrostjo in spoznanji, ki so sad molitve in dela sv. Duha.

Ko bi mu voditelji ljudstva na vseh nivojih le znali prisluhniti in v tej smeri tudi delovati.
Tudi mi vsi smo kot krščanski demokrati, kot kristjani in kot odgovorni državljani poklicani, da naredimo vse, kar je v naši moči, za ohranitev Stvarstva in vrednot, ki so dobre za posameznika, za narod in za človeštvo. Zlo zmaguje tam, kjer dobri ljudje storijo premalo, da bi zmagalo dobro, pravi neki mislec.

Čeprav smo zaskrbljeni nad dogajanjem v Sloveniji in v svetu, pa krščanski demokrati nikoli ne vržemo puške v koruzo, ker se zavedamo, da tudi nekaj semen pšenice lahko nahrani množico ljudi.

Dragi prijatelji,

Današnji dan naj bo spet za nas praznik demokracije, praznik zavezanosti vrednotam krščanske demokracije in naše pripadnosti Novi Sloveniji. Gotovo je pred nami in našim narodom tudi nekaj preizkušenj.

Zaupajmo, da veter veje, kjer hoče in da je Bog tisti, ki daje rast. Naša naloga pa je, da seme posejemo, njivo obdelujemo in računamo na tistega, ki mu zaupamo.

Veselim se, da bomo tudi danes podelili veliko priznanj našim zaslužnim
članom. Naj nam bodo vzor in spodbuda za naprej.

Krščanski demokrati, pred nami so novi izzivi. Sprejmimo jih z zaupanjem in odgovornostjo, ker mnogi računajo prav na nas!

Konkretno za ljudi!

Ljudmila Novak

_______________________________________________

Najpomembnejša in najbolj akutna tema ta trenutek, ki ostaja problem z nezadovoljivimi poskusi rešitev, je migrantska kriza, za katero smo v SLS že od samega začetka javno govorili, da se je z njo treba soočati z največjo mero resnosti in odločnosti. Prvi smo slovensko in evropsko politiko opozorili, naj se ustrezno odzove, a žal nismo bili slišani. Hkrati se je izkazalo, da niti Slovenija niti Evropa nimata dovolj hitrih, dovolj močnih ali dovolj odločnih vzvodov, da bi se bili z njo sposobni učinkovito spoprijeti. Slovenska vlada ni zaščitila naše države in državljanov – s povzročitvijo varnostne luknje nas je izdala! Posledice in razsežnosti migrantske krize so mnogo širše, kot si v tem trenutku sploh upamo predstavljati ali na glas priznati. Po tej krizi bo Evropa težko takšna, kakršne smo bili vajeni. Veliko dela in veliko sodelovanja bo potrebnega, da bomo lahko spet sobivali v varni Evropi blagostanja – v močni in učinkoviti Evropski uniji, ki lahko učinkovito odgovarja na izzive prihodnosti.

Razvoj te krize kaže, da smo bili v SLS daljnovidni v svojih napovedih. Nismo le opozarjali: Evropa, spreglej! in Slovenija, spreglej! Nismo le opozarjali, naj se Slovenija in Evropa spopadeta s pričakovanimi varnostnimi in družbenimi posledicami migrantske krize, pač pa smo predlagali konkretne rešitve. Evropski ljudski stranki, naši politični družini in najmočnejši evropski politični skupini smo s ciljem dosege trajnih rešitev za to krizo podali predlog za ustanovitev Svetovnega partnerstva za mir in v okviru tega partnerstva sklic trajne Svetovne varnostne konference. Ta pobuda je bila tudi formalno vložena kot dopolnitev resolucije EPP o migrantski problematiki, vendar zaradi nasprotovanja nemških predstavnikov ni prišla v skupno resolucijo. Po natanko enem mesecu je verjetno vsem jasno, kako prav smo imeli, saj so do podobne rešitve v tem času prišli v Franciji, Belgiji, Veliki Britaniji in na Danskem ter Nizozemskem. Te države so oblikovale koalicijo za boj proti terorizmu.

In kaj smo predlagali v SLS? Prav to!

Predlagali smo oblikovanje in združitev kritične mase držav, ki bi omogočila načrtovanje skupnega vodenja in izvajanje vojaških operacij za nevtralizacijo razmer na kriznem območju. Pri tem bi bile k sodelovanju povabljene vse zainteresirane države in drugi akterji, na primer: Evropa, ZDA, Rusija, Kitajska, Japonska, Iran, Savdska Arabija in druge zainteresirane arabske države, npr. tudi uradno oblast v Afganistanu, uradno oblast v Iraku, uradno oblast v Siriji ter sirsko opozicijo in vse druge države, ki bi bile pripravljene vojaško-operativno posredovati. Svetovno partnerstvo za mir bi lahko bila platforma, ki bi vodstvom zahodnih držav – držav Evropske unije, Združenih držav Amerike itd. – skupaj z vodstvi Rusije, Kitajske, Japonske in zainteresiranih arabskih držav, omogočala načrtovanje in izvedbo obsežne varnostne operacije za stabilizacijo razmer in vzpostavitev varnih območij v Siriji, Iraku in ostalih prizadetih državah.

Prizadetim državam bi Svetovno partnerstvo za mir pomagalo tehnološko, upravno in gospodarsko ter s tem omogočilo vzpostavitev višje kakovosti življenja v teh okoljih. Varnostna konferenca bi v obliki stalne konference zasedala tako dolgo, da bi bili vzpostavljeni pogoji za začetek normalizacije teh držav. Zato bi bila znotraj varnostne konference oblikovana trajna tematska omizja – okrogle mize – na katerih bi bile za vsako področje oblikovane kratkoročne in trajne rešitve z ukrepi. Sedanja kaotična situacija je namreč že ogrozila Evropo s ponovno ekonomsko in humanitarno krizo ter trajnim sesutjem kritične mase za normalno delovanje številnih arabskih in afriških držav. Svetovna varnostna konferenca bi lahko to preprečila.

Vzpostavitev varnostnih območij v Siriji, Iraku, Afganistanu in drugih prizadetih okoljih v Aziji in Afriki bi morala zagotoviti varne pogoje za vrnitev in normalno življenje ter delo sedanjih beguncev in to v svojih domovinah. Sedanji begunci in migranti v Evropi bi bili to le začasno, dokler jim ne bi bila omogočena varna vrnitev v svoje domovine, kjer bi lahko prispevali k njihovemu preporodu. Partnerstvo za mir bi nato z vsemi razpoložljivimi sredstvi pomagalo v prizadetih državah vzpostaviti pogoje za normalizacijo in razvoj teh držav. S tem bi bil prekinjen pritisk toka beguncev v Evropo.

Pred tremi dnevi me je na sedežu stranke obiskal aktualni namestnik vodje poslanske skupine CDU/CSU in nekdanji nemški minister za notranje zadeve Hans-Peter Friedrich s predstavniki političnega instituta Konrad Adenauer Stiftung. V zelo poglobljenem pogovoru sva ugotovila, da se popolnoma strinja z ugotovitvami Slovenske ljudske stranke: Evropa je že dosegla in zapolnila kritično maso migrantov, Nemčija jih ne more več sprejemati! Nemčija, ki je najbolj glasno vabila migrante k sebi ob začetku krize! Naši pozivi Sloveniji in Evropi so bili še kako upravičeni, saj bodo sedaj migranti obtičali južneje od Nemčije, tudi pri nas, naše kapacitete pa so že zdaj polne! S čigavim denarjem bo naša država financirala njihovo namestitev, četudi bo ta uradno le začasna? Z denarjem vseh nas!

Z nekdanjim nemškim notranjim ministrom Friedrichom sva se v pogovoru dotaknila tudi gospodarske situacije v Sloveniji, Nemčiji in Evropi nasploh. V Sloveniji imamo 100.000 brezposelnih. V vsej Evropski uniji jih je 24 milijonov! Strinjala sva se z oceno, da bi nemško gospodarstvo, ki naj bi bilo glavni razlog za povabilo Angele Merkel migrantom v Nemčijo, lahko in celo moralo kot najmočnejši del gospodarstva znotraj Evropske unije odpirati delovna mesta drugod po Evropi in najprej poskrbeti za socialno šibke znotraj meja EU. Delovne sile imamo dovolj, ne bi je smeli na nehuman način »uvažati« iz islamskih držav!

Če ne bomo v treh tednih zaprli schengenske meje, se bodo začele zapirati nacionalne meje. Nemčija že počasi spreminja stališče. Počasi, da ohrani svoj položaj moči. Vlada RS govori, da je vse pod nadzorom, hkrati pa napoveduje, da bo v Evropo v petih letih prišlo še 20 milijonov migrantov. Že močna mornarica Grčije bi ob pomoči drugih evropskih držav lahko preprečila naval migracij iz afriških držav in tako preprečila organizirano tihotapljenje ljudi, izkoriščanje ljudi in služenje milijonov na račun nemočnih. S svojimi izjavami in napovedmi se Vlada RS dobesedno norčuje iz lastnih državljanov. Pretvarja se in zavaja javnost.

Ideje in napovedi SLS so se že velikokrat pokazale kot resnične in zelo napredne, celo toliko, da jih mnogi ne razumejo in nočejo razumeti, nato pa jih razvoj dogajanja prisili v takšno razmišljanje. Predsednik vlade dr. Miro Cerar je tako moral sprejeti izvirno našo pobudo, ki je temeljila na analizi, argumentih in predlogih. Spomnimo se samo, kako se je zunanji minister Karel Erjavec norčeval iz naših predlogov o postavitvi ograje, sedaj pa je naše predloge povsem posvojil. In spoštovani, samo mi še ne spreminjamo in zaostrujemo azilne zakonodaje.

Evropsko unijo, evropske odločevalce pozivamo, da čimprej odpravijo sankcije za Rusijo! Pričakovati je, da bo Rusija storila enako in dvignila svoj popoln embargo in tudi na uvoz večine hrane iz Evropske unije. Ni prav, da se zavezniki v boju proti terorizmu ekonomsko izčrpavamo, trpi gospodarstvo in kmetijstvo – tudi slovensko! Pričakovali bi, da bi se tega odločevalci v Evropi zavedeli sami, ne da bi jim moral nekdo odpreti oči, da spregledajo! To je le še en primer, ki kaže na to, da se tudi Evropa ne zmore aktivno odzivati na nova dejstva.

V prvi vrsti je današnji kongres namenjen sprejemu dveh ključnih dokumentov v delovanju vsake stranke. To sta, kot pove že ime kongresa, naš Statut in naš Program. Oba sta bila v zadnjih mesecih deležna temeljite prevetritve. Danes bomo skupaj slišali predstavitve prenove obeh dokumentov, nato pa boste vi, delegatke in delegati, odločali o njihovem sprejemu.

Kasneje vam bodo predstavljene najobširnejše spremembe Statuta SLS, ki izhajajo iz poglobljene analize stanja, ki ga je takoj po neuspešnem izidu na zadnjih parlamentarnih volitvah izvedla Skupina za analizo in strategijo pod vodstvom dr. Andreja Umeka, in mnogih »notranjih in zunanjih« strokovnjakov.

Pri prenovi Statuta SLS so imeli pomembno besedo tudi odbori stranke in vi, spoštovane članice in člani, ki ste podali svoje predloge. Prav vsakdo je imel priložnost sodelovati. Glavno tajništvo SLS je prejete predloge lokalnih in regionalnih odborov stranke, za spremembe, v pregled posredovalo Statutarno-pravni komisiji SLS, ki jo vodi Aleš Vehar, ta pa jih je s svojimi pripombami poslala v obravnavo Izvršilnemu odboru SLS.

Najpomembnejše, kar smo želeli doseči s spremembo Statuta SLS, je odpreti vrata stranke vsem, ki želijo soustvarjati prihodnost Slovenije. Velik poudarek je na sodelovanju mladih, pri političnem delovanju stranke, pa bodo lahko sodelovali tudi tisti deli splošne in strokovnih javnosti, ki niso naši člani, a verjamejo, da smo na pravi poti, in želijo pomagati. Za nas je bistveno, da v Sloveniji razvijemo pravo stranko širine, stranko desne sredine, ki dela za ljudi.

Statutarne spremembe tako izhajajo iz preverjenih dobrih praks velikih in močnih evropskih ljudskih strank, ki že desetletja vodijo najuspešnejše evropske države, hkrati pa tudi s terena, iz vaših lastnih izkušenj. Z novo ureditvijo daje SLS še večjo vlogo svoji mreži na lokalni ravni, ki je že sedaj med najmočnejšimi v Sloveniji. Večjo vlogo bodo tako imeli občinski in regionalni odbori, občine in lokalne skupnosti, strokovna združenja, in organizacije, pri ustanovitvi katerih smo v 27 letih aktivnega političnega delovanja odigrali ključno vlogo – nekatere od njih že dolga leta uspešno vodite tudi mnogi iz te dvorane. Sodelovali bodo lahko tudi vsi ostali, ki zagotavljajo da Slovenija ostaja operativna vsaj na tistih področjih, ki so ljudem najbližje.

V naše vrste z novim Statutom SLS vabimo vse ljudi, ki tako kot mi verjamejo in vedo, da se z delom in vztrajnostjo življenje v Sloveniji lahko izboljša. Verjamemo, da ni pomembno, kdo ste, kaj počnete in kje ste že bili. Ne želimo da le glasujete za nas. Želimo, da sooblikujete prihodnost Slovenske ljudske stranke, da bo stranka lahko sooblikovala prihodnost za boljšo Slovenijo.

Slovenska ljudska stranka po današnjem Kongresu ne bo več le »stranka« ljudstva, ampak bo postala »organizacija« ljudstva!

Spoštovane delegatke in delegati,

ko bomo z novim Statutom SLS prenovili temelje za organizacijo našega delovanja, bo naslednja ključna sestavina zgodbe o uspehu prepričljiv Program SLS. Tudi njegove prevetritve smo se lotili premišljeno in postopno. Največjo vlogo je imela Skupina za prenovo programa pod vodstvom mag. Petra Volaska, ki je v sodelovanju s Strokovnim svetom pri predsedniku SLS pod vodstvom dr. Andreja Umeka v okviru programskih dokumentov najprej ubesedila naše osnovne vrednostne usmeritve, to so Temeljna načela SLS. Ta etična izhodišča so povsem v sinergiji z vrednotami Evropske ljudske stranke in zgoščeno predstavljajo bistvo našega delovanja. Preprosto povedano, Temeljna načela SLS govorijo o tem, kdo smo in kaj želimo! SLS se jasno opredeljuje za sodobno, široko evropsko ljudsko stranko krščansko-demokratske usmeritve, torej za odprto stranko zmerne desne sredine!

Namen SLS je soustvariti državo, ki bo spodbujala trajnostno, družbeno odgovorno ustvarjanje pogojev za blaginjo, osebni razvoj in človeško dostojanstvo vseh državljanov. Smo državotvorna stranka in ponujamo optimalen model, ki je sprejemljiv za najširšo slovensko javnost.

SLS ne želi odpirati ideoloških tem, pač pa je izrazito zazrta v prihodnost!

Vizija SLS je postati vodilna slovenska stranka svobodnih in razvojno mislečih ljudi z jasnimi usmeritvami ter celovitimi rešitvami za gospodarsko-razvojne, okoljske, kulturne, socialne, medgeneracijske in duhovne izzive sedanjosti in prihodnosti.

Ta načela prežemajo vsak vidik novega Programa SLS. To je osrednji dokument, ki na povezan in konsistenten način predstavlja ključna programska politična izhodišča do posameznih področij. Pri njegovem oblikovanju smo izhajali iz dveh jasnih predpostavk:

Prvič, program ne sme biti sam sebi namen in

drugič, program mora tako funkcionarjem kot članom stranke nuditi vsebinsko konsistentno oporo za njihovo politično delovanje.

Tudi prenovljen Program SLS vam bo temeljito predstavljen, a bom, če dovolite, na kratko povzel njegove glavne poudarke. Prepričan, da ga boste tako kot jaz, tudi vi vzeli za svojega:

Naš Program temelji na zagotavljanju dostojnega življenja državljank in državljanov. Hočemo pomagati ustvariti državo, ki bo ljudem dovolila, da si z lastnim delom omogočijo lepo in dostojno življenje!

Združuje tako evropske vsebinske politične poudarke Evropske ljudske stranke, saj je Slovenska ljudska stranka prva polnopravna članica Evropske ljudske stranke iz Slovenije, kot tudi jasno opredeljena stališča do slovenske politične situacije. Njegova bistvena vsebinska lastnost je predvsem v tem, da se zavedamo, da morata biti tako država kot tudi gospodarstvo v službi potreb in interesov slovenskih državljanov, in to vseh, ne le družbenih elit! Temelj visoke kakovosti življenja v slovenski družbi, za katero si prizadevamo, je zdravo in uspešno gospodarstvo, ki temelji na dobrem gospodarju! Dober gospodar misli na celoto in se zaveda, da lahko za nujne družbene dejavnosti, kot so izobraževanje, zdravje, sociala, skrb za nemočne in tako naprej, porabi le toliko, kolikor je ustvaril! Zato je naša prvenstvena naloga izboljšati oziroma kar ozdraviti slovensko gospodarstvo, vključno s kmetijstvom, ki je njegov neločljiv del, zato da bomo lahko omogočili mladim kakovostno izobraževanje, dosegali zaradi visoke konkurenčnosti visoko zaposljivost delovne sile, tako mlade kot starejše, ter omogočili ostarelim dostojno pokojnino in človeku prijazno starost! Ključ je torej v odličnem gospodarstvu, ki omogoča poln razcvet človekove ustvarjalnosti, ki se je družba veseli in jo nagrajuje! V luči teh ciljev je osnutek Programa SLS pravzaprav zgoščen manifest zaupanja v sposobnosti slovenskega človeka in čvrsta osnova za dosledno, politično prepričljivo in zato tudi uspešno delovanje SLS v prihodnje!

Tretji programski dokument bo Akcijski načrt SLS. To bo izvedbeni dokument s konkretnimi ukrepi in aktivnostmi, ki bo ostal najbolj odprt, ki se bo skozi čas spreminjal – predvsem dopolnjeval z novimi ukrepi in akcijami, ki jih bomo ocenili za nujne. Obenem bomo iz njega sproti umikali že uresničene cilje. Ta dokument bo torej najbolj živ in aktualen ter podlaga za kasnejši volilni program.

Pri naših treh programskih dokumentih gre za kontinuiteto načel in hkratno prehajanje iz makro ravni na mikro programsko raven, vse to pa omogoča naravno prehajanje in uporabo teh programskih dokumentov ne le v volilnem programu, ampak tudi v koalicijskem programu vlade, v katero bomo, verjamem, čimprej in prepričljivo prišli!

Vsaka resna in odgovorna stranka si želi vladati oziroma sodelovati pri upravljanju države. Tudi mi resno jemljemo to nalogo in ji, kot vidite, posvečamo vse politične in organizacijske napore. Prepričan sem, da bomo z našimi programskimi dokumenti pritegnili širši krog somišljenikov in podpornikov. Temu primeren bi moral biti nato tudi volilni rezultat, saj smo stranka, organizacija ljudstva – iz njega izhajamo in zanj odgovorno delujemo! V tem smislu želimo nadaljevati najboljše iz Demosa, najboljše iz slovenske pomladi.

Slovenski državljani si zaslužijo, da naša družba kakovostno dokonča tranzicijo in končno preide v slovensko poletje, v razcvet, ki ga že predolgo pričakujemo. Tam bomo lahko zaživeli visoko evropsko kakovost življenja!

Spoštovani,

20. decembra bomo državljanke in državljani povabljeni na referendum, kjer bomo odločali o ohranitvi ali zavrnitvi v Državnem zboru RS sprejetih sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V SLS ne vidimo nobenega razloga, da bi z redefinicijo družine spodkopavali enega od temeljev slovenske in evropske družbe. Obžalujemo, da politika na nespreten način išče rešitve za odpravo ene protiustavnosti z drugo. Zamenjava očeta in matere s »partner 1« in »partner 2« krši ustavni kategoriji očetovstva in materinstva, ki ju varuje 53. člen Ustave RS. Predlog odvzema tudi pravice osnovni celici naše družbe – družini. Zato v SLS pozivamo k zavrnitvi zakona. Nedopustno pa je tudi, da bi bile kateremukoli državljanu in državljanki RS kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, zato smo v SLS predlagali, da se vse pravice istospolnih partnerjev uredijo v posebnem zakonu. Članstvo smo že pozvali, naj v pripravah na referendum sodelujejo s Koalicijo za otroke gre. Verjamem, da se jih bo v skladu s temeljnimi vrednotami SLS mnogo odločilo pomagati ohraniti tradicionalno definicijo družine!

Decembra po nekaterih napovedih lahko po zamenjavah članov arbitražnega sodišča vendarle pričakujemo končno odločitev arbitražnega sodišča o vprašanju določitve meje med Slovenijo in Hrvaško. Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta arbitražno sodišče ustanovili skupaj, z ratificiranim Arbitražnim sporazumom, z namenom rešitve mejnega vprašanja. Nobena od držav ne more enostransko odstopiti od tega sporazuma, v katerem se je vsaka zavezala tudi k spoštovanju končne odločitve. Spomnim lahko, da smo arbitraži odločno nasprotovali in tudi zbrali podpise za referendum. Takrat je volja ljudi odločila, da bo o meji odločalo arbitražno sodišče in to odločitev spoštujemo. Ob morebitnih naslednjih neobičajnih potezah Hrvaške pa pričakujem, da bo spoštovanje odločitve arbitražnega sodišča z vso odločnostjo podprla tudi Evropska unija.

Spoštovani,

danes je v prvih vrstah mnogo županj in županov Slovenske ljudske stranke. Hvala, da ste se odzvali vabilu in ne le našim članom, pač pa tudi javnosti pokazali moč naše stranke, ki je le nekaj mesecev po neuspehu na državnozborskih volitvah utrdila svoj položaj z uspehom na lokalnih volitvah. SLS ima še vedno največje število županj in županov v Sloveniji. Vi ste prvi, ki skrbite za prej omenjeno blaginjo državljank in državljanov, za kakovost bivanja svojih občank in občanov!

Zaskrbljujoče je, da je država za svoje povečini neuspele poskuse nadzorovanja migrantske krize pripravljena zapraviti milijon evrov na dan, hkrati pa nikakor ne najde sredstev za izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti, financiranja delovanja občin. Občine so tiste, ki za občanke in občane, torej državljanke in državljane Republike Slovenije, zagotavljajo osnovno infrastrukturo, delovanje javnih zavodov, kot so vrtci, muzeji, športna društva in tudi štipendije. Pogajanja o financiranju občin so se začela že mnogo prej, pa je država tudi takrat trdila, da ni dovolj sredstev kljub temu, da jih je po zakonu obvezna zagotoviti. Korekten znesek povprečnine na podlagi zakonske formule bi moral znašati 652 evrov, Državni zbor RS pa je v sredo sprejel zakon, ki določa povprečnino v višini 522 evrov. Občine zagotavljajo enakomeren razvoj in vzpostavljanje čimbolj enakomernih pogojev za bivanje državljanov. Nepripravljenost države, da izpolni svoje obveznosti, od katerih so prek delovanja občin odvisni njeni državljani, je nesprejemljivo. Nesprejemljivo zato, ker se bo – zaradi nižje povprečnine, ki jemlje iz lastnih sredstev, zaradi nižjega sofinanciranja investicij s strani države in zaradi pomanjkljivih evropskih sredstev – prihodnji razvoj lokalnih okolij v naslednjih letih verjetno v veliki meri popolnoma zaustavil. Tega kot edina politična stranka, ki se že od vselej aktivno in uspešno zavzema za enakomeren razvoj naše države, ne moremo sprejeti! Ravnanje države bi lahko vzeli tudi kot zavajanje državljanov z namenom varčevanja na tistih mestih, katerih financiranje je že sedaj na zadnji še sprejemljivi ravni. Že sedaj je sredstev za nujno potrebne investicije, kot so na primer obnove cest, odločno premalo.

Če povzamem nekaj ključnih tem, ki so med seboj kritično povezane – Vlada RS se kljub našim opozorilom ni bila sposobna dovolj hitro in niti dovolj odločno odzvati ob nastopu migrantske krize. Vsak javni pomislek in očitek so zavrnili z govoričenjem o diplomatskem dialogu s sosednjimi in drugimi državami. Posledica neodločnosti je ogromna vsota davkoplačevalskega denarja – po nekaterih izračunih en milijon evrov na dan – ki ga že več kot dva meseca država porablja za sanacijo kritičnih razmer, hkrati pa je v pogajanjih z občinami trdila, da v proračunu preprosto ni dovolj denarja, da bi izpolnila lastne z zakonom predpisane obveznosti financiranja občin, ki državljanom zagotavljajo osnovno infrastrukturo, osnovni socialni servis. V ponedeljek bo interesna skupina lokalnih interesov v okviru Državnega sveta RS zaradi sporne povprečnine za občinsko izvajanje zakonsko določenih nalog obravnavala predlog za veto na Zakon o izvrševanju državnih proračunov leti 2016 in 2017, ki ga je državni zbor sprejel v sredo. Proračunskemu zakonu nasprotujejo tudi v gospodarstvu!

Vlada RS je v zadnjem času slovenski javnosti jasno pokazala, da ni sposobna ali vešča strateškega premisleka o prihodnosti naše države, kar smo mnogi, zaradi neobstoja volilnega programa sedaj vladajoče stranke, napovedovali že med kampanjo za državnozborske volitve.

Spoštovane delegatke in delegati,

spoštovane članice in člani,

ko sem pred skoraj letom dni prevzel vodenje stranke, sem povedal, da želim voditi in biti del odprte, široke, sodobne desnosredinske stranke. Mislil sem resno. V tem času sem dvakrat obiskal vsako volilno enoto in se tam srečal s predsedniki in funkcionarji iz lokalnih odborov. Naši pogovori so bili vedno tvorni in polni predlogov za delovanje. Ljudje so si upali povedati tudi tisto, kar jih je motilo in skupaj smo poskusili najti rešitev. Verjamem v tak način dela in ga bom tudi v prihodnje ohranil. Stranka je demokratična, vsak ima pravico in dolžnost izraziti svoje stališče. Tako ustvarjamo in ohranjamo širino naše stranke. Naše delo usmerja volja večine. Še naprej bom delal vse v svoji moči, da bo stranka s svojo širino zasedla prostor na desni sredini. Tisti prostor, ki nam je bil ob zadnjih volitvah vzet. In tisti prostor, ki se po razočaranju zaradi neizpolnjenih predvolilnih obljub, neodločnosti ter neuspehov sedanje vlade ponovno odpira za nas. Ponovil bom – za nas! Povedal sem že in še enkrat povem: tu ni in ne bo prostora za resne nove stranke.

Isti Kongres, na katerem sem bil izvoljen, je določil, da mora biti v enem letu izveden Statutarni in programski kongres SLS. To zavezo bomo danes izpolnili. Pot do prenove obeh dokumentov je bila tudi pot notranje povezanosti stranke.

Pot je bila zahtevna, a sem prepričan, da smo delo dobro zastavili in s pomočjo naših zvestih članov, sodelavcev, strokovnjakov na svojih področjih in političnih izvedencev, nalogo dobro opravili. Posebej se ob tem želim zahvaliti dr. Andreju Umeku, vodji Strokovnega sveta pri predsedniku SLS, mag. Petru Volasku, vodji Skupine za prenovo Programa SLS, Alešu Veharju, vodji Statutarno-pravne komisije SLS, in podpredsedniku SLS Primožu Jelševarju, ki je najbolj zavzeto spremljal dogajanje na vseh straneh, ohranjal stik med posameznimi skupinami in tako operativno kot vsebinsko ogromno prispeval. Velika zahvala tudi Glavnemu tajništvu SLS in vsem drugim, ki so sodelovali pri tem velikem projektu in pripomogli, da bomo danes lahko naredili korak na novo pot za Slovensko ljudsko stranko.

V veliko veselje in čast mi je, da lahko na tem mestu tudi javno najavim ustanovitev prvega think-tank političnega inštituta v SLS. Ideje za to, so v naši stranki žive že skoraj 10 let, vendar nikoli nismo našli politične volje ali pa tistega nujno potrebnega časa, ki ga ustanovitev inštituta zahteva. Inštitut SLS smo poimenovali po enem največjih slovenskih politikov vseh časov in zagotovo enem najbolj prepoznavnih obrazov naše zgodovinske SLS – dr. Antonu Korošcu.

Z Inštitutom dr. Antona Korošca želimo okrepiti nenehni notranji premislek v stranki, ki na strateški in vrednostni ravni sproti analizira, kaj stranka dela prav in kje je iz poti skrenila. Ob sebi želimo imeti stalno enoto, ki je politično stabilna in je sposobna sodelovati z podobnimi institucijami sestrskih strank v Sloveniji in v tujini, hkrati pa je generator razmišljanja in idej na najvišji ravni v Sloveniji. Verjamem, da je ustanovitev Inštituta dr. Antona Korošca velika pridobitev za SLS, kot tudi velika pridobitev za Slovenijo, ki je s tem dobila organizacijo, ki bo v politiki iskala skupne imenovalce z namenom doseganja višje kakovosti življenja v državi.

Vabim vas, da gremo skupaj na novo pot s programom za dostojno življenje.

Marko Zidanšek