Dr. Miro Cerar se še naprej trudi za koristi posameznikov

Dr. Miro Cerar vodi tekoče posle Vlade RS, ki zagotavlja uveljavljanje koristi posameznikov Petriča, Škrabca, Južine in Topolka.

V časopisu Delo smo v četrtek, 29.3.2018, lahko prebrali:

»Na tem mestu mene ne boste videli in zato vlada nikakor ne bo sodelovala v kakršnikoli kampanji za drugi tir, bom pa v kampanji sodeloval sam, kot državljan in kot predsednik SMC, da bom državljane še enkrat prepričal, da gredo na referendum in še enkrat podprejo projekt, ki nas lahko postavi v center sveta.«

Ob rob zgoraj citiranemu je dejal, da obstajajo posamezniki, ki Vladi RS mečejo polena pod noge, saj da jih vladni projekt gradnje drugega tira ogroža pri namenih, da zase pridobijo korist.

Zadnja izjava državljana dr. Mira Cerarja dokazuje že znano resnico.

Veselimo se javnega soočenja z argumenti državljana in predsednika SMC dr. Mira Cerarja. Računamo na enakost pred zakonom pri uveljavljanju možnosti javnega soočenja v javnih medijih. Računamo na matematično sledljivost predstavitev udeležencev javnih soočenj.

Kaj dokazuje izjava dr. Mira Cerarja

Državljan in predsednika SMC dr. Miro Cerar z današnjo izjavo javno dokazuje, da na mestu predsednika Vlade RS:

  • ne pozna in ne želi zahtevati od odgovornih nosilcev projekta dejanske in končne stroške za dvotirno povezavo med Koprom in Divačo, čeprav jo je zagotavljal s posebnim sklepom vlade iz decembra 2017;
  • zahteva uveljavitev zastarelega projekta, ki prekomerno posega v Naturo 2000, ki posega v vodonosnike in ne zagotavlja ekonomsko in trajnostno rešitev;
  • ki ne zagotavlja varnosti na železniški progi za prihodnje petnajstletno delovanje na progi Divača- Prešnica- Černotiče- Hrastovlje- Rižana- Koper;
  • s strateškimi razvojnimi cilji ne zagotavlja dolgoročne oskrbe z električno energijo na območju Kopra. S tem bi zagotavljal kakovostno in varno življenje prebivalcev v tem območju, saj bi se zmanjšal hrup v Luki Koper, preprečevalo onesnaževanje zraka s trdnimi delci zrak v času priveza vseh vrst ladij v pristanišču. Prav tako tudi ne zagotavlja primerne oskrbe z električno energijo, da bi se povečan transport blaga z vlaki sploh odvijal.
  • sistematično s koruptivnimi posegi v sprejemanje zakonov zagotavlja neposredno korist posameznikom, ki so lastniki gradbenih podjetij. Omenjeni posamezniki bodo protipravno pridobili preko 2,2 milijarde EUR za dela na zastarelem projektu.
  • in ne pozna zakonov in kriterijev za pogodbena razmerja pri graditvi objektov v državi Sloveniji, kar bi mu moral zagotoviti državni inženir, vključno z izbiranjem izvajalcev. Kot primer takega delovanja je »maketa«, ki je primer za dinamičnega prikazovanja porabe stroškov denarja slovenskih davkoplačevalcev. »Maketa« bo plačana z denarjem slovenskih davkoplačevalcev, ker je bil postopek izbire najbolj ugodne ponudbe nepravilen. Zato ga EU ne bo plačevala.
  • izvlečni tir iz Luke Koper, ki je v izgradnji, bomo plačali slovenski davkoplačevalci. Tudi v tem primeru e bil postopek nominacije podizvajalcev nepravilen. To dokazujejo razne študije.

Davkoplačevalci želijo preprečiti korupcijo na projektu Drugi tir

Na vsa ta vprašanja bo državljan in predsednik SMC dr. Miro Cerar imel čas in pravico do odgovora ob enem samem pogoju. Ta je naslednji: da pravna stroka na RTV ne bo pripravila nove pravne inovacije oviranja javnega soočenja. Ki ga vidimo zlasti v tem, da se slovenskim davkoplačevalcem sistematično in namerno preprečuje postavljanje vprašanj, s katerimi želijo preprečiti korupcijo na projektu Drugi tir po vzorcih, ki so dobro poznani že od TEŠ 6.

Ponovno poudarjamo zgolj to, da  Drugi tir v sedanji vsebini ne zagotavlja dvotirne povezave med Koprom in Divačo.

Ostala vprašanja bomo pripravili člani strokovne skupine pravočasno, javno in odgovorno.

Strokovna skupina dr. Jože Duhovnik