Zvestoba vrednotam

Prebiranje knjige o Dušanu Černetu in po njem poimenovanih pobud mi je dalo misliti. V današnjem hitrem svetu, v katerem smo ljudje brezglavo v konstantnem gibanju, bodisi služba, prijatelji, družina itd., vse prepogosto pozabljamo na … Beri dalje

Odnosi med komunisti v coni A STO 1948-1952

Delo Nine Lončar, profesorice geografije in zgodovine, danes pa bibliotekarke v Enoti za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice v Mariboru, bo zagotovo pripomoglo k razsvetlitvi dogajanja v coni A STO v prvih letih po sporu z Kominformom. Gre za predelano oziroma dopolnjeno diplomsko delo, ki ga je avtorica opravila na tedanji Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru (danes Filozofska fakulteta) pod mentorstvom red. prof. dr. Jerce Vodušek Starič in ob somentorstvu akademika dr. Jožeta Pirjevca leta 2003.
Avtorica je pregledala precej arhivskega gradiva v Arhivu Republike Slovenije, v Narodni in študijski knjižnici v Trstu in v Archivio di Stato v Trstu.

Krimska vojna (1854 – 1856)

Gre za vojno med Rusijo na eni ter Turčijo, Veliko Britanijo in Francijo na drugi strani. Povod zanjo je bil spor med Francijo in Rusijo zaradi svetih krajev v Palestini. Rusija si je skušala pridobiti … Beri dalje

Konec upov, konec sanj

29. oktobra je Nagy v govoru prvič govoril o svobodni, demokratični in neodvisni Madžarski. Naslednji dan so se sovjetske čete po odloku z 28. oktobra začele umikati iz Budimpešte, a oboroženi vstajniki še vedno niso … Beri dalje

Študentsko vprašanje

Bilo je lansko leto novembra, ko sem v Ljubljani na javni tribuni v avli Filozofske fakultete poslušal ljubljanskega rektorja dr. Pejovnika, ko je zatrjeval, da se bo rektorat zavzemal za brezplačno drugo stopnjo. In kje … Beri dalje

Madžarska revolucija 1956

Nagy se je po govoru zatekel v pisarno podpredsednika vlade, kjer je zvedel, da so odjeknili prvi streli v mestu. Člani politbiroja mu niso dovolili, da odide na mesto, kjer so se streljali, ampak so … Beri dalje

Finale bojev v severni Afriki

Nad Rommlovo odločitvijo, da zapusti Libijo, so bili najbolj razočarani Italijani, kar je kasneje pripeljalo do nesoglasij o tem, kdo bo glavni poveljnik združenih sil osi v Afriki, ki so se konec februarja 1943 reorganizirale … Beri dalje

Prigode in nezgode ob operaciji Bakla

Vichyjska vlada je na podlagi sporazuma o prenehanju sovražnosti iz l.1940 zadržala popolno suverenost nad francoskimi kolonijami, čeprav so imeli nad sabo italijansko, kasneje pa italijansko-nemško komisijo za kolonije. Silno pomemben položaj so predstavljale francoske … Beri dalje

Zlom nemške konice

Za padec Tobruka je Churchill zvedel med obiskom v Washingtonu: to je bil zanj eden najhujših udarcev, kar jih je dobil. A Rommel ni počival, šel je v novo ofenzivo in se ustavil tik pred … Beri dalje

Sveti gral Tobruk

Po bojih v maju 1941 je na fronti v Libiji sledilo zatišje. Nobena stran ni imela dovolj moči za novo ofenzivo, zato sta se obe zatekli k okrepitvam. Zavezniška letala in ladje iz Malte so … Beri dalje

Začetek bojev v severni Afriki 1940

Medtem ko so se Nemci bojevali v Evropi proti Franciji, je imel Mussolini po napovedani vojni Veliki Britaniji in Franciji apetite izven stare celine. Že dalj časa je sanjal o obnovitvi starega rimskega imperija, ki … Beri dalje

Kaj me moti pri slovenskih politikih?

Geograf in zgodovinar Anton Melik je leta 1919 v Ljubljanskem zvonu zapisal: »Trditvi, da smo politično zrel narod, bom pritrdil šele, kadar bo individualno politično dejstvovanje obsegalo vsa vprašanja in probleme, pravice in dolžnosti človeka … Beri dalje

Ko si zlo poda roko

23. avgusta 1939 je bil podpisan pakt Hitler-Stalin oz. imenovan tudi po podpisnikih pakta Ribbentrop-Molotov. Pakt je bil sklenjen na predvečer 2. svetovne vojne in je imel gromozanski pomen za dogodke, ki so sledili. Zadnja … Beri dalje

Kapucinske pasijonske procesije

Med prednostnimi nalogami kapucinov je bilo tudi širjenje pobožnosti Kristusovega trpljenja. V večini primerov je šlo za knjige v samostanskih knjižnicah, ki so služile za premišljevanje o Kristusovem trpljenju, enkrat na leto, na veliki petek, … Beri dalje

Judje v srednjem veku

Judje so bili po letu 640 v zelo neprijetnem položaju. Velika večina Judov je živela v tujih deželah, na njih pa se je izvajal velik pritisk. Kljub vsemu so se znašli in v islamskih deželah … Beri dalje

Kriza narodne identitete

Ideja za članek se mi je porodila, ko me je nekdo pred kratkim vprašal, če sem Hrvat. Odgovoril sem mu , da je oče bosanski Hrvat, da pa sebe štejem za Slovenca. In sledil je … Beri dalje