Vzroki razlike med Slovenijo in Avstrijo

Piše: Boštjan M. Turk. Vir: Siol. Avtor primerja Avstrijo in Slovenijo na več načinov v različnih zgodovinskih obdobjih. Tako opozori, da je Slovenija v času avstro-ogrskega imperija v bruto družbenem proizvodu dosegala 80 odstotkov Avstrije. Med prvo in drugo vojno, v Kraljevini Jugoslaviji, smo ta odstotek zadržali, zahvaljujoč pretežno hitro razvijajočim se industrijskim središčem na Kranjskem in severozahodnem Štajerskem (Kranjska in Celjska regija, predvsem).

Nato nadaljuje: “A v Titovi Jugoslaviji je šlo radikalno navzdol. Ob osamosvojitvi je slovenski bruto družbeni proizvod (spet na prebivalca) znašal sramotnih 9.000,00 dolarja, kar je bila slaba tretjina avstrijskega. Leta 2011 se je povečal na 17.361,00 evra, a kaj ko je avstrijski tedaj znašal že 37.111,00 dolarja in bil dvanajsti na svetu.

Avstrija ima 300.000 podjetij v proizvodnem in storitvenem sektorju. 99,6 odstotka predstavlja delež majhnih in srednjih podjetij. Samo 1.400 podjetij ima več kot 250 zaposlenih, vendar minimalna plača v gostinstvu znaša 1.400,00 evra bruto (podatki s spletne strani veleposlaništva RS na Dunaju, veleposlanik Aleksander Geržina).”

Avtor v zadnjem delu kolumne opiše razloge za tako razliko v razvoju in sedanjem standardu med državama.

Več: Siol