Smo in nismo država Slovenija

Takšno misel si lahko privoščim kot neodvisen državljan. Neodvisno in priznano državo sicer imamo, a njeno upravljanje in vodenje je tako nebogljeno, da ne kaže samo gledati, ampak je treba kaj narediti, da bi imeli kaj boljšega. Ne rečem, da se nič ne dogaja – mnogi  avtentični in razumni Slovenci, ljudje dobre volje, si vsak po svoje in tudi po skupinah prizadevajo v govorjeni in pisni obliki, da bi se država uredila in da bi poslovala v dobro vseh državljanov. Še več je drugih, ki vse sproti podirajo. Enako velja tudi za medije vseh vrst. A dejstvo je, da nam toliko reči ne deluje, da nismo v stanju, da bi nas na mednarodnem odru, kjer naj bi se Slovenija predstavila, znali predstavljati vsaj tako ustrezno, da bi nas svetovna javnost poslušala (Frankfurt).

Seveda, skromna parlamentarna opozicija tudi deluje. Toda, ali je v njej medsebojni prepir potreben?  Poglejmo naslovnico Demokracije z dne 25. oktobra 2023, kjer je predsednik NSi Matej Tonin potisnjen v družbo nekorektnih politikov – čemu je to podobno? Enako se je dogajalo Ljudmili Novak, zlasti takrat, ko se je s svojo stranko spet uvrstila med politične dejavnike.

Tudi v Sloveniji, kakor v drugih nekdanjih socialističnih državah, smo državljani izgubljali in v veliki meri tudi izgubili svojo državljansko odgovornost, čut za demokracijo, za znosno sobivanje med seboj. Ali pa smo demokracijo napak razumeli in smo le ustanovili množico različnih strank, ki vsaka po svoje sili naprej. S tem smo izgubili čut, odgovornost za skupno dobro. Množica strank pa je rodila še dodatno nesrečo, ko ljudje težko razločujejo, kaj neka strančica lahko naredi in česa ne more, in na volitve potem sploh ne hodijo. Zakaj smo na prvih volitvah demokrati vendar zmagali? Takrat smo se še zavedali, da imamo, da smo pred vojno imeli krščansko demokracijo, sicer pod drugim imenom (SLS). Imeli smo tudi Socialno demokracijo še iz Cankarjevih časov in po vojni jo je spet prinesel Jože Pučnik. To sta dve temeljni stranki, ki sta Evropo po drugi vojni uredili in sta še danes v njej vodilni. Pri nas pa sta potem obe v veliki meri uničila dva mlada politika – eden Socialno demokracijo, ki je sedaj v drugačnih, nepristnih rokah. Drugi Krščansko demokracijo, ki jo je za silo reševal Andrej Bajuk in je ostala živa v njegovi Novi Sloveniji. Slabitev obeh glavnih strank je bila v veliko veselje stari Komunistični partiji. Že od nekdaj ni prenesla urejenih razmer. Sedaj smo »raztreščeni« in se med seboj lovimo bolj ali manj neuspešno.

Vse te peripetije sem spremljal osebno, zato o njih lahko kaj rečem. Spričo tega, da sedaj imamo veliko število uglednih in državniško sposobnih osebnosti – to dejstvo poudarjam in iščem razliko s časom po vojni, ko smo bili politično neizkušeni in še vedno prestrašeni. Strahovlada je še gomazila naokrog. Sedaj so razmere drugačne, boljše. To mnenje navezujem na zadnjo Janševo vlado,   ki je z odličnim moštvom, zlasti s tistimi iz NSi, imela državniški red in nastavke za vsestranski napredek. In še to: Med moštvom sta bila dva junaka, ki sta si upala na obisk vojnih žarišč že kar v začetku – eden v Ukrajino, drugi v Izrael.

V  vmesnem času, ko ljudje iz sedanje opozicije niso imeli primarnih državniških obveznosti, so na javni oder stopale verodostojne, državniško delujoče osebnosti kot Marko Balažic, ki rešuje kmečko zvezo, potem Aleš Primc, ki rešuje družinsko problematiko, in še drugi. Poleg tega imamo celo vrsto državniško utrjenih osebnosti, ki so odrinjene od političnega odločanja. Vsi ali skoraj vsi so še med nami, dajmo jim možnost, da spet nastopijo in rešujejo propadanje Slovenije. Delujejo tudi ugledna združenja, kakor Društvo katoliških pedagogov s predsednico Marijo Žabjek na čelu; prav aktivna je Socialna akademija z Matejem Cepinom. Hkrati se pojavljajo in zorijo tudi neposredne dejavnosti za obnovo domovine – javna molitev klečečih mladih ljudi, ki nas vse navdihujejo k osebni in skupni odgovornosti. Vsi moramo skupaj stopiti in se vključiti za skupno dobro. Vse te dejavnosti je že združevala in jih še danes združuje civilna iniciativa PREBUDIMO SLOVENIJO. Posameznim strankam se ne posreči, da bi naredile kaj odločujočega in trajnega.

Prava rešitev bi bila izvedljiva, če bi jo spet vodila civilna iniciativa, že omenjena PREBUDIMO SLOVENIJO, ki se je skupaj z drugimi že uveljavila in je že združevala ljudi dobre volje in avtentične slovenske rodoljube. V številnih krajih Slovenje je prirejala zbore in predavanja, enkrat na leto pa Vseslovenska srečanja v športni dvorani na Otočcu pri Novem mestu. Tam nas je pozdravljal tudi  novomeški škof Andrej Glavan ter predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak. Drugih političnih prvakov nam ni uspelo pridobiti (če izvzamem enkratno delegacijo stranke SDS s kandidatom za predsednika države Milanom Zverom, da je vabil volivce, ki smo bili zbrani iz vse Slovenije, da bi glasovali zanj). 

Vsa zgodovina in tudi sedanje razmere nam pripovedujejo, da se zrelost in napredek nekega naroda dosega takrat, kadar je čim bolj enoten. Pred nami je naloga združiti ljudi in silnice, s katerimi bi se rešili sedanjih neuglednih političnih in družbenih razmer. Lahko  bi to naredila iniciativa PREBUDIMO SLOVENIJO, in sicer na način, da bi za začetek pripravila širše slovensko srečanje ali tabor, na katerem bi čim bolj skupaj pokazali na štiri ali pet osebnosti, ki bi  predstavljali sicer različne politične drže, a so avtentični Slovenci, ki nosijo v svojem srcu nas vse, vse državljane in vse naše duhovno ter narodno bogastvo. Za ta namen  predlagam naslednje izkušene državnike.

Dr. Janez Podobnik, poznavalec našega prizadevanja v socialističnem času za ohranitev slovenstva

Dr. France Cukjati, poznavalec sedanjih razmer

Dr. Anže Logar, Slovenija na zemljevidu sveta

Mag. Marko Balažič, z mislijo: Kje si, kmečki človek, ki si nekdaj bil glavnina slovenstva

Mag. Janez Cigler Kralj, ki bi bogastvo omenjenih povezoval in usmerjal v skupno dobro.

Predlagane osebnosti predstavljajo vso širino demokracije, gospodje, ki jih predlagam, so s svojimi držami in državniškimi izkušnjami garant za naše zaupanje, za našo skupno prihodnost. Predlog ni dogovorjen, je zgolj moj in je vezan na lepo dosedanje sodelovanje.