Veliki mojster Suverenega malteškega reda obiskal Slovenijo

Našo državo je od 14. do 17. junija 2019 na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja obiskal veliki mojster Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, najvišji predstavnik Suverenega malteškega reda. Pred njim je to od 19. do 21. maja 1995 naredil veliki mojster Fra’ Andrew  W. N. Bertie, za katerega teče postopek za razglasitev za blaženega (Jože Pavlič, Veliki mojster Fra’ Andrew W. N. Bertie v Komendi, v: Aplenca, letnik 4, št. 4, str. 1, 6 in 7, 1995). Velikega mojstra je tokrat spremljal veliki kancler Albrecht Freiherr von Boeselager z drugimi visokimi člani zastopstva reda, med njimi veleposlanikom reda v Sloveniji knezom Marianom Hugom von Windisch-Graetzom. Suvereni malteški red in Republika Slovenija sta navezala diplomatske odnose leta 1992.

Veliki mojster Fra’ Giacomo Dalla Torre se je s predsednikom Pahorjem srečal zadnji dan obiska v Sloveniji, ko je položil venec pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani; srečanje sta nadaljevala v predsedniški palači. V pogovoru sta ugotovila, da so odnosi med Republiko Slovenijo in Suverenim malteškim redom dobri in da temeljijo predvsem na človekoljubni ravni.

Zato sta tokrat pozornost zlasti namenila nadaljevanju tovrstnih stikov in dejavnosti pa tudi izmenjavi stališč na najvišji ravni, čeprav še ni prišlo do sporazuma o omenjenem sodelovanju. »Pomen sporazuma je enak kot podobni sporazumi med državami. Za nas je zelo pomemben, ker nam zagotavlja več svobode pri našem delovanju, ki je osredotočeno na služenje tistim, ki potrebujejo našo pomoč: ubogi, ostareli, invalidi in v tem času zlasti begunci,« je v svoji izjavi poudaril veliki mojster Fra’ Giacomo Dalla Torre (M. F., V ospredju dobro humanitarno sodelovanje, v: Družina, št. 25-26, letnik 68, str. 24, 2019).

Veliki mojster se je med štiridnevnim obiskom v Sloveniji srečal tudi z drugimi visokimi predstavniki družbenopolitičnega, javnega in kulturnega življenja (med njimi predsednikom vlade Republike Slovenije Marjanom Šarcem in predsednikom Državnega zbora Dejanom Židanom), pa tudi z ljubljanskim nadškofom mons. Stanislavom Zoretom.

V njegov obisk je s cerkvene strani uvedel tudi predhodni pogovor z velikim kanclerjem Suverenega malteškega reda Albrechtom Freiherrom von Boeselagerjem za katoliški tednik Družina (voditeljica pogovora Manica Ferenc, št. 24, letnik 68, str. 4-5, 2019) in prispevek Manice Ferenc v rubriki Na prepihu v istem listu pod naslovom Vitezi služenja (Družina, št. 24, letnik 68, str. 13, 2019). Veliki kancler von Boeselager je v pogovoru s časnikarko Družine z naslovom »Naša prednost je popolna politična neodvisnost« glede sodelovanja reda s Slovenijo izjavil: »S slovensko vlado smo trenutno v fazi pogajanj glede podpisa dokumenta, ki ga imenujemo ‘sporazum o sodelovanju’ , ampak ob tem obisku še ne bo pripravljen, se še usklajujemo.« O obisku velikega mojstra je dejal:

»Ker ima naš red svoje društvo, asociacijo tudi v Sloveniji, ki je sicer še zelo mlado, pa vendar postaja vedno bolj dejavno, je naloga velikega mojstra tudi, da od časa do časa obišče naša društva po svetu. Za dobro delovanje reda je pomembno, da veliki mojster osebno spozna, kako gre v različnih državah, in da vzpostavi tesnejše stike s člani. To je eden razlog. Drugi razlog je srečanje s slovenskim predsednikom.«

Za uresničitev prvega razloga obiska, to je srečanje s člani Slovenske asociacije in tudi člani Malteške pomoči Slovenija in seznanitev z njihovim delom na kraju samem, je bila za velikega mojstra in člane delegacije Suverenega malteškega reda najboljša priložnost 51. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših 15. junija na Brezje, kjer so slovenski malteški vitezi in člani malteške pomoči že leta najbolj prepoznavni pri pomoči omenjenim posebej preizkušenim »bratom in sestram«. Tokrat jim je pomagalo kar 42 malteških vitezov in članov Malteške pomoči Slovenija; poleg njih še odrasli in mladi skavti ter člani Slovenske karitas, ki je bila poleg revije Ognjišče soorganizatorka romanja.

Slovenskim malteškim vitezom in damama je predsednik slovenske asociacije  Suverenega malteškega reda dr. Tadej Jakopič 5. junija 2019 med drugim pisal: »Vloga slovenske skupnosti malteškega reda bo na Brezjah enaka letom poprej. Prisotni bomo izključno v služenju našim gospodom bolnim in se posvečali številnim nalogam, na katere smo pripravljeni tako člani asociacije kot tudi prostovoljci (prevoz bolnih in ostarelih na Brezje, delo z njimi pred sveto mašo in po njej, pomoč pri pobiranju darov med bogoslužjem, stalna pripravljenost v okviru laične prve pomoči …). K temu nas je izrecno povabil tudi letošnji soorganizator Slovenska karitas.«

Člane malteške pomoči je na Brezje posebej povabil hospitalier prim. Matija Cevc.

Izvrševanje nalog je prevzel in koordiniral Franci Bukovnik s Christophom Steidlom Porento in Bojanom Pograjcem.

Somaševanje je vodil in pridigal mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, veliki mojster pa je bil s člani delegacije med mašo v sprednjem delu prostora za udeležence maše. Pred pozdravom miru je povabil k temu izkazovanju bratske naklonjenosti in vrline do bližnjega, ob koncu maše pa nagovoril zbrane romarje. Poseben pozdrav je namenil »gospodom bolnikom«. Ob tem je pripomnil, da so jih vedno tako imenovali v malteškem redu. Spomnil je na to, da red že stoletja skrbi za bolnike in pomaga tistim, ki trpijo zaradi izpričevanja katoliške vere in njene obrambe.

Nadaljeval je: »Pozdravljam mlade in s posebno naklonjenostjo starejše. Zahvaljujem se vsem za toplo dobrodošlico, ki sem je bil deležen, ko sem obiskal dragi slovenski narod.« Zagotovil je, da bo ohranil lep spomin na ta molitveni dan, ki ga je doživel z romarji ter člani in prostovoljci malteškega reda, ki pomagajo v svetišču in romarjem. »To častitljivo podobo, ki varuje Slovenijo in njene prebivalce, bom nosil v srcu, in vesel sem, da sem lahko molil pri brezjanski Gospe, ki ji zaupam Suvereni malteški red, viteze, prostovoljce in njihova dela,« je zatrdil pred 4000 romarji (Ivo Žajdela, Bolniki so dar za Cerkev, v: Družina, letnik 68, št. 25-26, str. 24, 2019).

S člani Slovenske asociacije Suverenega malteškega reda in Malteške pomoči Slovenija se je srečal po njihovem obedu v parku v bližini brezjanskega Marijinega svetišča. V pozdravnem nagovoru jim je zagotovil, da ve, kaj dela slovenska asociacija, da je ta majhna, a bo zrasla. Želel bi se srečati z vsakim od njih, vsakega spoznati, s pogovoriti z njim o tem, kaj dela. Tokrat je za to premalo časa. Obljubil je, da bo zaradi tega – »da bom spoznal vsakega od vas« – še obiskal Slovenijo. Izrazil je zadovoljstvo nad tem, da v slovenski asociaciji Suverenega malteškega reda ni skupin, ki bi lahko ločevale, kajti »skupaj smo močnejši, bolje delamo, smo vedno boljši«.

Po teh besedah je vsakemu segel v roke in se še skupaj fotografiral.

Nekdanji predsednik slovenske asociacije Andrej Šter ga je povabil, naj pokusi pripravljene dobrote, posebej slovensko potico, ki jo ima tako rad papež Frančišek. Veliki mojster jo je najprej razrezal, nato pa tudi pokusil.

Navzoči člani SA SMVR in MPS so ga »pozdravili« tudi s pesmijo, ki jo še posebej srčno in zaupno pojejo udeleženci romanj na Brezje: Marija skoz’ življenje.

Zatem je veliki mojster obiskal Bled in romarsko cerkev Marijinega vnebovzetja na Otoku.

Naslednjega dne, v nedeljo, 16. junija, dopoldne je veliki mojster z delegacijo najprej obiskal romarsko malteško viteško cerkev sv. Križa na Gori Oljki. Maševal in pridigal je stiški opat p. Janez Novak, pri oltarju pa so se mu pridružili tudi magistralni kaplani p. mag. Janez Sraka (duhovni voditelj Slovenske asociacije Suverenega malteškega reda), dr. Jože Plut in namestnik vojaškega vikarja Milan Pregelj, duhovni voditelj Malteške pomoči Slovenija. Velikega mojstra je na začetku maše pozdravil predsednik slovenske asociacije dr. Tadej Jakopič, ki je pred mašo vodil molitev rožnega venca v cerkvi.

Pri maši so sodelovali člani slovenske asociacije (bili so v svojih redovnih oblačilih), po njej pa se z velikim mojstrom fotografirali na stopnišču cerkve.

Veliki mojster se jim je, kot tudi članom malteške pomoči, ob koncu maše zahvalil za prihod na Goro Oljko. S svojim kombijem jih je, kot tudi člane slovenske asociacije, vozil Marjan Trilar, nekateri pa so se pripeljali z delegacijo Suverenega malteškega reda (med njimi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu in Suverenem malteškem redu Tomaž Kunstelj) in osebnimi vozili.

Maši je sledil sprejem pri gradu Komenda na Polzeli, ki ga je pripravil polzelski župan Jože Kužnik, pridružil pa se mu je tudi celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Visokemu gostu je župan podaril umetniško sliko gradu Komenda, veliki mojster pa njemu darilo, ki pritiče takšnim obiskom. Župan Kužnik je velikega mojstra posebej nagovoril, sledil je kulturni program, v katerem so sodelovali učenci glasbene šole in osnovne šole na Polzeli. Veliki mojster si je zatem ogledal notranjščino gradu. Prav posebej se je ustavil v »malteški viteški sobi«, kjer hranijo tudi slovesna oblačila, odlikovanja, predmete in dokumente, povezane z življenjem in delovanjem rajnega diplomata Svetega sedeža in Suverenega malteškega reda dr. Štefana Faleža. Ko si jih je ogledoval, je bilo iz njegovih besed zaznati, da ga je dobro poznal.

Sledilo je kosilo v grajskih prostorih za člane delegacije z velikim mojstrom na čelu in vodstva slovenske asociacije in malteške pomoči (v posebnem prostoru), za preostale navzoče  člane asociacije in malteške pomoči pa v drugem prostoru.

Veliki mojster se je po kosilu poslovil od obojnih in z dobrimi ter lepimi vtisi zapustil grad Komendo na Polzeli. Žal ni, kot je to 21. maja 1995 naredil veliki mojster Fra’ Andrew Bertie, obiskal tudi Komende, nekdaj najpomembnejšega sedeža Malteškega viteškega reda na Slovenskem (poleg Melja pri Mariboru in Polzele). Mogoče pa jo bo prihodnjič?

Za varen obisk velikega mojstra v Sloveniji so, ker je šlo za obisk na najvišji ravni, skrbeli slovenski varnostniki iz Urada za varnost, katerim so se pridružili štirje italijanski, prostovoljci italijanske malteške bolniške pomoči iz Neaplja.

Zapisal in fotografiral malteški vitez Jožef Pavlič, član SA SMVR