Proti škodljivim odločitvam o državnih investicijah – drugi tir (PETICIJA)

Spoštovani poslanci,

Vaše delo je izjemno odgovorno, saj odločate o usodi prihodnosti državljanov in Slovenije kot države.

S potrditvijo zakona financiranja izgradnje proge Koper – Divača, kot je pred vami po vetu Državnega sveta, boste slovensko infrastrukturo izpostavili spodnjim problemskim vozlom:

Časovni: Zaradi vrtanja skozi apnenec kraškega terena bodo izvajalci naleteli na pojave kraškega podzemlja in tako se bo že draga investicija podražila ter dodano upočasnila. Torej boste zavestno prispevali k zamudi pri povezavi srednje Evrope preko Kopra, ter s tem zanesljivo zmanjšali konkurenčno prednost naše slovenske Luke.

Finančni: Prvoten današnji izračun, da bo stala proga 1,4 milijarde eur za enotirno progo se bo z nujno postavitvijo dvotirne in zaradi neznanih dodatnih problemov podražila na vsaj 2,5 milijard in več. Nujna dodatna obremenitev proračuna vsaj v delu povečanja stroškov investicije v bodočnosti bo zanesljivo pripeljala do relativnega zmanjšanja pokojnin do 10%. S tem boste poleg razvojne blokade tlakovali pot k zmanjšanju socialne varnosti ogroženih družin.

Transportni: Zaradi preobremenjenosti obstoječe dotrajane, 60 let stare, enotirne proge in izpadov njenega obratovanja iz naslova nujnih večjih popravil, se bo kapaciteta pretovora preko železniškega tira zmanjšala. Tako boste s tem zakonom zagotovili nevzdržno bivanje državljanov ob progi.

Dodatni okoljski. Vladni predlog Drugega tira je mednarodno obremenjujoč.  S središčnico tunela je speljan 5 metrov od meje z Italijo. Slovenija je zato sicer pridobila dovoljenje Italije. Z vzporedno cevjo bo poseg na italijansko ozemlje še večji, zato se raje prepričajte ali so strokovne podlage in zagotovila, da je ta problem dolgoročno in celovito rešen, resnična ali ne.
Z zavedanjem vse problematike, ki jo morate upoštevati, je vztrajanje po sedanjem projektu obremenjujoče zato, ker boste povzročili motenje kraškega in podzemnega pretakanja vode na območju tunelov T1 in T2. Posledica so lahko ne samo spori naravovarstvene narave, ampak tudi mejni spori.

Zakon temelji na neresničnih podatkih in nima niti vseh ustreznih dokumentov in verifikacij. Sprejetje takega zakona govori, da boste svojo nalogo, ki smo vam jo kot volivci zaupali zavestno v tem primeru opravili nevestno in nerazumno. Vsi našteti problemi se programirano zaključujejo z razprodajo infrastrukture in Luke Koper zato je Vaša odgovornost še večja in jo ne boste mogli skriti.

Spoštovane državljanke in državljani!

Dosedanje izkušnje s TEŠ 6, dokapitaliziranjem državnih bank, upravljanje slabe banke, porabljanje proračunskih sredstev v zdravstvu ipd. »kar je samo vrh ledene gore  v zadnjem obdobju«  govorijo o nujnosti prekinitve z dosedanjo prakso, kar je temelj tudi tega sporočila. Zato pozivamo tudi druge državljane, da se aktivirajo kot aktivni državljani pri upravljanju naše skupnosti, družbe in države. Samo tako si bomo ustvarili pogoje za boljšo sedanjost in lepšo prihodnost.

V naši ustavi je napisano: V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

soavtor Branko Damjanovič <[email protected]>

Zato začnimo! Podpišite PETICIJO proti zakonu o drugem tiru na povezavi.