Poslanci koalicije kot orodje koruptivne mreže v RS?

Ali poslanci koalicije v DZ sploh vedo kakšen zakon sprejemajo?

V Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge 2.tir, ki je bil zavrnjen s strani DS RS so koruptivni členi, v neskladju z ostalimi zakoni, izkazana je neustrezno razdelana projektna dokumentacija v naslednjih členih:

2.člen, prva alineja; navedeno je gradbeno dovoljenje za enotirno železniško povezavo Koper Divača z neopredeljenim povečanjem vpliva na okolje, ki nima opredeljenega naravovarstvenega soglasja in nerazdelane geološke študije za najbolj kritičen predor z izogibališčem.

V istem členu je opredeljen odmik od osnovne trase z izdanimi soglasji tako: » vključno z vsemi morebitnimi kasnejšimi obnovitvami, posodobitvami ali dograditvami na isti trasi«, da je nedvoumno uzakonjena trasa z nedefiniranimi odmiki, kar samo potrjuje, da projektna dokumentacija niti ni narejena niti ni potrjena na ustrezen do sedaj v veljavi zakonit način.

2.člen, 4. alineja; projektirano je izogibališče s 17 promilov nagiba, čeprav je po TIS ERA predpisih dovoljen nagib v izogibališčih (postajah dovoljen samo 2,5 promila), kar je dokaz nestrokovne uporabe pozitivnih predpisov v skladu s Ten-T dogovorom vlad, ki ga je podpisala vlada RS

2.člen, 2 odstavek; definiran je največji delež tujega vlagatelja glede na delež RS. Pri tem je investicija nedoločena za enotirno povezavo in ne za dvotirno, kakor napoveduje ministrstvo. Vrednost od 1,0 do 1,4 milijarde je opredeljena ohlapno mimo mnenja revidenta, kar pomeni, da se mnenje revidenta ne spoštuje! Izdano gradbeno dovoljenje ne določa vrednosti investicije, čeprav bi jo moral v skladu z zakonom določiti investitor.

6.člen, 2. odstavek; Ministrstvo za infrastrukturo mimo skupščine, ki je RS, lahko spreminja deleže v družbi! Ministrstvu ni treba vprašati vlado RS, torej skupščino!

8.člen, 4 odstavek; Zagotavlja vsakemu družbeniku, seveda samo tujemu, da mora biti ustanovni akt oziroma družbena pogodba izvedena tako, da zagotavlja da lahko družbeniki odločilno vplivajo na pomembne odločitve družbe. Izpeljano iz tega je skupščina, vlada RS, zgolj pokrivalo za izsiljevanje družbenikov oz. njegovih zahtev. Če je družbenik oseba javnega prava iz tujine, lahko popolnoma zakonito izsiljuje našo vlado, ki je skupščina družbe. To je več kot kapitulacija, to je razprodaja slovenstva!

8.člen, 1. 2. in 3 alineja; v zakonu je izkazana pomanjkljiva projektna dokumentacija, ki je bila predložena gradbenemu dovoljenju.

8.člen, 1. alineja; potrjuje nezakonitost pri pripravi investicijske dokumentacije po do sedaj veljavni zakonodaji, kar spravlja v neenakost ostale investitorje v RS, še posebej vse njene državljane. Kršena je temeljna ustavna pravica o enakosti državljanov pred zakonom

8.člen, 5. odstavek; V primeru stečaja, moramo vsi državljani za vse zastavljene nepremičnine zagotoviti ekvivalentna sredstva zato, da se poplačajo, praviloma tuji družbeniki, ker lahko uveljavljajo zahtevo iz 8.člena, 4.odstavek.

8.člen, 4. odstavek; Koncesija za izplačila traja 45 let kar pomeni popolno nadvlado tujega družbenika za prepotrebno povezavo v poslovanju med Koprom in Divačo.

8.člen, 1.odstavek; določena je taksa, ki zavezuje Luko Koper, da bi za leto 2016, da morala plačati 19 milijonov EUR ( poslovno poročilo Luke Koper za leto 2016: generalni tovor -1 mil. ton, kontejnerji- 8 mil. ton, avtomobili – 1 mil. ton, razsuti tovor – 7,5 mil. ton, tekoči tovor – 4 mil.  ton; skupaj – 21,5 mil. ton) Če se Luki Koper zmanjša pristojbina za 20 %, (40.člen, 3.odstavek) bi bil najmanjši prispevek za leto 2016 do višine 15,8 mil. EUR. Porast pretovora je v letu 2017 po navedbi Luke Koper do 25 %. Vsi podatki so javno objavljeni!

44.člen, 5.odstavek; nadzor na vodenjem projekta izvaja isto ministrstvo ali skupina ministrstev od lastnika , skupščine. Torej nadzirajo sami sebi po zakonu kar pomeni koruptivnost določena z zakonom.

Spoštovani davkoplačevalci, spoštovani poslanci vladajoče koalicije navedeno je samo nekaj členov, ki so neprimerni za vsako vlado RS, za vsako oblast. V primeru, da tak zakon v drugem glasovanju zavrnete, imamo še vedno čas, da se skupaj z DS in vso strokovno javnostjo v nekaj mesecih pripravi preudaren projekt primeren za naše razmere. V nasprotnem primeru, bomo ob zbranih 40.000 glasovih preprečili razprodajo slovenskega kapitala, razvojno blokado, znižanje pokojnin in namerno zmanjševanja socialnih pogojev.

Prav Vaša opredelitev da z glasovi ZA potrdite tak zakon je Vaša osebna opredelitev za razprodajo slovenskega kapitala, razvojno blokado, znižanje pokojnin in namerno zmanjševanje nivoja socialnega standarda tako da boste za 45 let oddali tujim koncesionarjem, da se igrajo z usodo države Slovenije v enem pomembnem delu našega gospodarstva.

V primeru, da boste tako škodljiv, korupcijsko naravnan, z razvojno blokado Slovenije zavezujoč zakon sprejeli,  bomo državljani Slovenije zbrali 40.000 glasov in nato še na referendumu potrdili, da se tak zakon ne sme uveljaviti. Vi ste dobili zaupnico za vodenje države za 4 leta, niste pa jo dobili zato, da nam za 45 let zavežete razprodajo našega dela in znanja v roke tujcem, ki samo čakajo, kako bodo planili po s trdim delom prigaranim našim dobrinam.

Po dobljenem referendumu Vam bomo pogledali v obraz in skupaj z vsemi državljani povedali, da ste za blokado Luke Koper krivi predvsem na Ministrstvu za infrastrukturo in vsemi povezanimi družbami, ter tudi Vi gospodje poslanci, ki bi prvi morali prisluhniti državljanom, ne glede na to kdo Vas je volil, saj ste prisegli na Ustavo RS.

Še enkrat premislite, saj Vam ponujamo roko za dogovor, da skupaj pomagamo Luki Koper za pospešen razcvet, dodatno gospodarsko inciativo ob povečani logistični progi, ter pospešen razvoj Slovenije, brez odrekanj pri pokojninah, sociali in šolstvu.

_______________________

Poziv k razumu !

Vsem, ki ste pristopili s podpisom podpore za zakonodajni referendum z zahtevo, da se NE uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge 2.tir najlepša hvala.

Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge 2.tir po zavrnitvi v DS z 23 glasovi proti 2 mora sedaj potrditi ali zavrniti DZ s ponovnim obravnavanjem in glasovanjem. Izglasovan je z najmanj 46, glasovi ZA.

Zakon, ki je bil zavrnjen v Državnem svetu potrjuje projekt, ki je najdražji, najbolj nedodelan (kljub 20 letom študij), ne vemo ali bo proga dvotirna ali enotirna, iz izjav odgovornih s strani ministrstva pa gradijo objekt, ki bi imel železniško povezavo brez železniške proge. Končna cena ni znana in jo odgovorni predstavniki ministrstva za pravo dvotirno povezavo ne upajo niti pojasniti, niti povedati. Zakon v bistvu začenja investicijo brez prepoznane investicijske vrednosti. KPK je izdala negativno mnenje o zakonu.

Strokovna skupina za dvotirno železnico,

zanjo prvo podpisani dr. Jože Duhovnik