Funkcionarjeva vest ali težave z integriteto

Bojim se, da mnogi naši funkcionarji vest potiskajo daleč stran od sebe. Revidiranje je revidiranje, pa če je to opravljeno v domačih ali tujih organizacijah, neodvisno od statusa pravne osebe, katera se revidira. Revidiranje določene organizacije ni športna dejavnost niti publicistična niti ni to vodenje kmetije ali upravljanje z lastnim premoženjem. Za vse drugo je potrebno soglasje delodajalca. 

Nad korupcijo z upravljanjem tveganj

Korupcija je v resnici logična posledica nizke stopnje integritete posameznikov v organizacijah, zaradi tega je preganjanje korupcije brez dviga integritete Sizifov posel oz. boj s Hidro, ki ji stalno rastejo nove glave. Zastavlja se vprašanje, … Beri dalje

Težave naših politikov in sodnikov z integriteto

Težave naših politikov in sodnikov z integriteto

Ministrstvo za enake možnosti! Nesramno zavajanje državljanov z »enakimi možnostmi« je stalnica aktualne ministrice kot tudi njenih predhodnikov. Za krinko enakih možnosti so prizadevanja za različne pravice in diskriminacijo državljanov z ozirom na njihov spol.

M. Avbelj, Večer: Slamnati ministri

Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Tako po slovenski ustavi pred državnim zborom zaprisežejo predsednik republike, predsednik vlade in ministri. … Beri dalje

Zaščititi osebno integriteto

Pred dnevi sem osupnil, ko sem izvedel, da je še en minister močno, z enim najtežjih prekrškov, kršil prometne predpise. Ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr. Henrika Gjerkeša so ustavili policisti in dokazali, … Beri dalje