Tomaž Vesel naj se razreši, honorar pri FIFI pa se zaseže v korist države

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel. (Foto: STA)

Pričakujemo, da bo predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel čim prej razrešen, honorar pri FIFI, pridobljen z neposredno kršitvijo njegovih obveznosti, pa kot protipraven prejemek zasežen v korist naše države.

V teh dneh nacionalnega boja s koronavirusom in vsakovrstnih napadov na eno od redkih nekomunističnih vlad v Sloveniji spremljamo novo presenetljivo zgodbo. Gre za honorarno torto z imenom FIFA, ki jo prejema Tomaž Vesela predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije. Za njegovo razlago, po kateri si je dal servirati to torto s popolnim soglasjem bivšega predsednika protikorupcijske komisije, sedaj ne najdejo dokaza. Ta bivši predsednik navedene komisije pa jo sedaj – če je verjeti časopisnim vestem – tudi javno prereka.

Bolj kot višina honorarja, ga prejema Tomaž Vesel pri Fifi, je problematična prepoved tovrstne dejavnosti funkcionarja Računskega sodišča

Gledalci in bralci si ob teh kontradiktornih izjavah nismo na jasnem: komu od teh visokih državnih funkcionarjev spomin nagaja, komu se porajajo fantazije? Kar malo sem ob sapo, ko berem izjave predsednika Računskega sodišča Vesela, da honorar za občasno delo v višini četrt milijona evrov v tujini sploh ni velik denar – razmere v tujini namreč poznam. Za občasno delo s časovnimi omejitvami, kot jih določa naša zakonodaja, je takšen znesek tudi za predsednike vlad ali držav v Evropi nepredstavljiv. Bojim se, da bi bili tej njegovi trditvi (v dobrih časih) morebiti kos zasebni dohodki naftnih mogotcev.

A ne gre le za bajne zneske, ki jih je predsednik Računskega sodišča poleg svoje službe z dodatno stransko dejavnostjo zaračunal za lasten žep (čeprav so pekoča žerjavica po svoji neverjetni višini in zelo razvpiti zgodovini razpolaganja z denarjem pri Fifi). Gre zlasti za vrsto potencialnih možnih konfliktnih situacij, predvsem pa za izrecne zakonske prepovedi. Fifa je s svojo razsežnostjo dejansko velik mednarodni, svetovni koncern, ne oziraje se na vnanjo društveno obliko. Sporna razmerja med posamezno nacionalno zvezo in Fifo pa tudi predstavniki držav znotraj same Fife, še posebej knjigovodske ali finančne narave, nikakor niso izključena. Vendar je odločilnega pomena določba 1. odst. 26. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po kateri »poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi«.

Stranska zasebna dejavnost funkcionarja lahko pomeni sramoto za celo državo

Ker ni soglasja Komisije za preprečevanje korupcije za to »stransko zasebno dejavnost« Tomaža Vesela, ki ob nalogah predsednika Računskega sodišča Slovenije opravlja tudi izjemno donosno nalogo revizorja pri FIFI, gre očitno za bistveno prekoračitev in kršitev njegovih obveznosti kot predsednika Računskega sodišča Slovenije. Pripomniti je treba, da je nepredstavljivo, kakšno sramoto in škodo lahko ta »postranska« dejavnost predsednika Računskega sodišča Slovenije povzroči naši državi – če se ugotovijo napake ali celo zlorabe na področju knjigovodskih ugotovitev in financ navedene svetovne organizacije, ki je bila pred leti ena največjih tarč mednarodnih kriminalističnih in medijskih preiskav.

Kot državljan Slovenije samo upam, da bo Tomaž Vesel s temi svetovnimi referencami kot predsednik Računskega sodišča Slovenije čim prej razrešen, njegov omenjeni štiri- ali celo petletni stranski honorar, pridobljen z neposredno kršitvijo njegovih obveznosti, pa kot protipraven prejemek zasežen v korist naše države.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.