Na najstarejši zasebni gimnaziji ni omejitve vpisa

Na Škofijski gimnaziji Vipava letos vpisujejo 84 prvošolcev. Gre za najstarejšo slovensko zasebno gimnazijo, ki je med najboljšimi v državi. V zadnjih nekaj letih ne beležijo omejitev vpisa.

foto: Luka Mamić

Zakaj katoliška gimnazija

Katoliške gimnazije so zasebne in imajo že nekaj let boljše povprečje na maturi od državnega povprečja. V učilnicah je na steni križ in zjutraj dijaki molijo jutranjo molitev.

Gimnazija je nastala je iz malega semenišča, ki je bilo ustanovljeno že leta 1950. To je najstarejša slovenska gimnazija. Od leta 1952, od vpisa prvih semeniščnikov in do leta 1991 se je iz šolalo tam 545 maturantov. Med njimi jih je bilo posvečeno preko 200 duhovnikov. Danes jih najdemo v vseh slovenskih škofijah.

Kakšen je uspeh na maturi

Od 69 dijakov, ki so pisali maturo lansko leto, jih je bilo 10 zlatih maturantov. V povprečju so dijaki na maturi dosegli 22,9 točke. Kar je bilo za dobri 2 točki višje od državnega povprečja (20,8 točk). Eden od dijakov je dosegel najvišji možen uspeh in pridobil naziv diamantni maturant. Teh je bilo lani podeljenih v Sloveniji samo 18.

»Veseli nas, da sta med dijaki, ki so uspešno opravili maturo tudi obe dijakinji s posebnimi potrebami, pri čemer je ena celo dosegla naziv zlati maturant,« je takrat za Domovino dejal ravnatelj šole Vladimir Anžel.

foto: Luka Mamić

Posebnosti predmetnika

Gimnazija omogoča izbiro drugega jezika med italijanščino in nemščino, poleg obvezne angleščine. V drugem letniku dijaki izbirajo med latinščino in informatiko. Poleg drugih dodatnih vsebin je tudi predmet Vera in kultura. V prvem letniku je obvezna glasba in likovna vzgoja, v drugem letniku je dodaten predmet sociologija, v tretjem psihologija, v četrtem pa filozofija.

Program škofijske gimnazije omogoča opravljanje splošne mature. Izbirni maturitetni predmeti so: zgodovina, geografija, biologija, kemija, fizika, italijanščina, nemščina, latinščina, psihologija in sociologija.

Dodatna ponudbe, ki je drugod ni toliko

Dijaki imajo daljše ekskurzije v tujino. V prvem letniku obiščejo Budimpešto, v drugem Rim, v tretjem Dunaj in v zadnjem letu Pariz. Imajo tudi ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu. V učnem načrtu za šolsko leto je načrtovan tudi obisk gledaliških predstav in koncertov

Dodatne obšolske dejavnosti so likovni krožek, tečaj kitare, šolski mešani pevski zbor, košarka, odbojka, mali nogomet. Izhaja tudi časopis Iskre, ki ga pišejo dijaki sami. Izide enkrat letno.


Pogovor z ravnateljem

foto: Luka Mamić

Vladimir Anžel, ravnatelj ŠGV: “Znanje in srce, je naš moto.”

Ravnatelju gimnazije smo postavili par vprašanj.

Kakšen je Vaš pogled na gimnazijo?

“Moj pogled na Škofijsko gimnazijo Vipava je seveda zelo osebno obarvan – tukaj delam večino svojega aktivnega obdobja že 33. leto teče, 25. leto jo vodim in se je v teh letih nabralo ogromno dogodkov, spominov na ljudi: dijake, starše, sodelavce – spominov na ljudi, ki sem jih tukaj srečeval, z njimi delal in delil vzpone in padce razvoja naše ustanove.

Po vseh teh letih pa še zmeraj gledam na našo ustanovo kot možnost za vse tiste mlade (in njihove starše), ki želijo svoje mladostno obdobje preživeti v urejenem okolju in želijo poleg pridobivanja znanja nekaj narediti tudi na osebnem razvoju.

Srečevanje z mnogimi nekdanjimi dijaki, danes v najboljših letih sredi življenjskega ustvarjanja, mnogi z lepimi družinami, me prepričuje, da se splača truditi z delom z mladimi.”

Kakšni so Vaši cilji?

“Načrti za prihodnost so seveda kratkoročni in dolgoročni. Osnovni cilj pa je ohraniti katoliški značaj ustanove z njenimi vrednotami, kljub negativnemu razpoloženju v javnosti do teh vrednot in vse večji brezbrižnosti do večine vrednot v naši družbi, mladim dati dobro znanje in hkrati pomagati staršem da se mladi razvijajo v vseh dimenzijah: telesni, razumski, duševni in duhovni. Vse to pa dosegamo z izgradnjo in negovanjem odnosov med vsemi, ki se srečujemo na prostoru ŠGV.

Bolj kratkoročna cilja sta stabiliziranje vpisa na našo ustanovo, da ni vsako leto skrbi ali bo dovolj mladih (in s tem lažje ekonomsko preživetje ustanove) ali ne, da ni skrbi ali bo dovolj ur za učitelje in drugi cilj bolj tuzemski – potrebna prenova nekaterih stvari v šoli in dijaškem domu, ki gredo že proti koncu življenjske dobe – stavbe so bile zgrajene ali obnovljene pred štiriindvajsetimi ali triindvajsetimi leti je marsikje že potrebna obnova nekaterih delov ali opreme.

Bolj dolgoročni cilji – ob ohranitvi katoliškega značaja šole graditi pri mladih odnos do drugih ljudi, do narave, do tehnologije, do vsega kar nas presega, hkrati pa mladim dati potrebna znanja in veščine, da bodo lahko v tem hitro se spreminjajočem in hitro se razvijajočem svetu sledili spremembam, napredku in da bodo dovolj trdni v sebi, da bodo to lahko prenašali brez večjih pretresov.”

Kaj Vi menite, da je prednost ŠGV-ja?

“Na kratko: odnosi, ki jih gradimo ter, vrednote, ki jih gojimo! Nismo velika šola (nekaj manj 300 dijakov – trenutno 253), kar omogoča urejenost, red ter ustvarjanje pogojev za normalno delo. To omogoča vsaj določeno domačnost, da se poznamo, da ljudje niso številke, da je vsak lahko prepoznan tudi kot posameznik z vsemi svojimi značilnostmi. Samo tako se lahko gradi oseben odnos, da se daje vsem s spoštovanjem, ni pa nujno da vsem vse in vsem enako. Nekateri potrebujejo malo več (malo šibkejši in tisti zelo sposobni). “Znanje in srce” je naš moto. Najprej so odnosi, potem pa vrednote: poštenost, delavnost, urejenost, odgovornost, hvaležnost … To so krščanske in občečloveške vrednote, ki jih lahko vsak goji in živi. To ne pomeni, da vzgajamo neke pohlevne ovčice. Nasprotno aktivnost, da znajo na primeren način s slovenskim in in spoštljivim izrazjem izraziti nestrinjanje. Se pravi da gojimo tudi vrednote slovenstva in odnosa do domovine in države. Da imajo mladi skozi vse aktivnosti – šolske in obšolske možnost graditi svojo osebnost, se izpopolnjevati v veščinah. Nadalje, da se zanjo na primeren način veseliti uspehov in sprejeti tudi poraze in se iz njih nekaj naučiti. Tudi to, da je duhovna dimenzija človeka popolnoma nekaj normalnega – vsi iščemo smisel življenja. Vrednota je tudi to, da so nam ene stvari svete in da se mladi naučijo spoštovanja tega. Tisti ki zmorejo in želijo se lahko poglobijo tudi v duhovnih, etičnih in verskih vprašanjih. V tem smo gotovo posebnost. Posebnost je tudi nekaj elementov klasičnega izobraževanja – na primer latinščina.”

Kaj bi bodočemu dijaku svetovali?

“Vsem mladim svetujem – bodite radovedni, iščite, stikajte, razmišljajte, občutite kaj vas dviga, veseli, izgrajuje in temu sledite. Učite se razločevati kaj je res pomembno za vašo rast in kaj nekoliko manj in kaj vas v rasti ovira ali celo onemogoča. Obdobje srednje šole je velika priložnost. Izkoristite jo za dobro. To obdobje je še zadnje, ko si lahko privzgojimo sposobnost upravljanja s svojim časom. Izkoristite dobro ta čas in obresti bodo velike. In ne verjemite tistim, ki na veliko jamrajo, da nimajo časa. Časa imamo vsi enako, samo vprašanje je, kako si ga znamo razporediti in razločiti kaj je pomembno in kaj ne. Bodite aktivni in hvaležni za to kar imate. In veselite se življenja ter samega sebe.”

Katere so vaše vrednote?

“Gradimo in živimo tiste vrednote, ki bi jih morali živeti v vsakem normalnem in urejenem domu. Poudarjam v normalnem in urejenem domu. To seveda ne pomeni da se pri nas vse sveti, da ni nobenih problemov, saj si že to kaj je normalno in kaj je urejeno lahko zelo različno predstavljamo. Za nas normalno in urejeno pomeni to kar je naravno, skladno z razodeto Besedo, kar je v naš telesni, razumski, duševni in duhovni napredek in kar omogoča urejeno delo vsem, ki se srečujemo na prostoru ŠGV. To pa pomeni vse od spoštovanja, odgovornosti, hvaležnosti … do pripravljenosti reševanja (ne odlaganja) problemov na spoštljiv način do vseh.”


Mnenja gimnazijcev

foto: Luka Mamić

Matic Srnel, 4. letnik: “Šolanje na ŠGV res vredno svojih naporov”

“Kljub temu da sem slabi dve leti sledil pouku od doma, za računalnikom zaradi karantene, lahko z gotovostjo trdim, da je šolanje na ŠGV res vredno svojih naporov. Kot bodoči maturant imam občutek, da me šola res dobro pripravlja na maturo. ŠGV precej spodbuja samostojnost in samoiniciativnost dijakov z raznimi delavnicami in predavanji in še marsikaj. Na šoli je poskrbljeno za ustrezno osebno rast vsakega posameznika. Kot dijak sem zelo zadovoljen z izbiro gimnazije; Profesorji res dobro poučujejo, vsak na svoj način in jim ni problem posvetiti nekaj več časa dijakom, ki prosijo za pomoč. Testi so čez leto lepo razporejeni, kar omogoča boljšo pripravo nanje in doseganje boljših rezultatov. Kadarkoli med letom, imamo kot razred možnost zaprositi šolskega kaplana za sveto mašo. Prav tako so nam ponujeni individualni pogovori s svetovalno delavko. Kadarkoli pa lahko tudi vstopimo v šolsko kapelo in se priporočimo Bogu ter tudi sami kaj molimo v šolski kapeli, ki je vsak dan na razpolago.

Po štirih letih izobraževanja na tej gimnazij končno razumem, zakaj je Škofijska gimnazija Vipava ena najboljših šol v Sloveniji in dosega odlične rezultate na vseh področjih!”


foto: Luka Mamić

Hana Mamić, 2. letnik: “Vsak lahko počuti sproščen in sprejet.”

“Po mojem mnenju je ŠGV dobra srednja šola, ki da dijakom dobro podlago za življenje. Šola je prijetna, profesorji in dijaki so prijazni in vzdušje je dobro. Mislim, da se vsak lahko počuti sproščen in sprejet. Kot na vsaki gimnaziji program ni enostaven, vendar se z učenjem da prebiti skozenj brez večjih problemov. Če pa česa ne razumeš, ti je vedno na voljo pomoč profesorjev in sošolcev. Na šoli poteka tudi veliko raznih dogodkov in dejavnosti, kot so razna tekmovanja, krožki, predavanja… Zdi se mi, da se najde nekaj za vsakogar. Nekatere stvari pa organizirajo tudi dijaki sami; med razredni turnirji v raznih športih, letos smo imeli tudi šolski ples. Menim, da ŠGV poleg znanja ponuja mnoge izkušnje, ki si jih bomo zapomnili tudi ko bomo šolanje že zaključili.”

 

Prispevek pripravil: Luka Mamić