Laž kot nesmrtna duša komunizma obvladuje Slovenijo

Prof. emer. dr. Janez Juhant

Očitno je Slovenija že drugič doživela svobodo sprenevedanja in nasilja nad drugimi, ki so ga sejali levičarji prek medijev in nevladnih jasli. Medijska svoboda naj bi bila s to vlado kršena, a je bila tako velika, da so lahko dve leti s servilnimi mediji neovirano preparirali naivne Slovence iz usedlin neprečiščene komunistične polpreteklosti v medijih, sodstvu in drugih trdnjavah paradržave.

Posledic enopartijskega pohabljanja je preveč, da bi trud mnogih lahko prepričal dovolj volivcev

Ne garaško delo vlade ne vsaj delna medijska drugačnost ne dokumentarec Rada Pezdirja o udbovskih mafijskih poslih niti razkrivanje ropanja premoženja Slovencev nekoč in danes, v katero je domnevno vpleten tudi zmagovalec volitev, niso dovolj prepričala večine volivcev, da ne bi nasedli novemu obrazu. Rezultat je pričakovan: denar se bo delil nezakonitim kolesarjem in privilegiranim nevladnikom. Uveljavljajo se servilnost, povprečnost in nedelavnost, zatirale se bodo delavnost, samostojnost, ustvarjalnost in sodelovanje, kar je nonšalantno napovedal novi mandatar, zavirali pa bodo razvoj sposobnih, odločnih in delavnih ljudi.
Laž kot nesmrtna duša komunizma je orodje, ki z asistenco servilnih novinarjev in drugih vzporednih mehanizmov polpreteklosti obvladuje Slovenijo. Nasilno izključevanje se je začelo z medvojnim in povojnim pobojem skoraj dvajset tisoč odličnih, vodilnih in zglednih Slovencev, sledilo je izgnanstvo sto tisoč drugih. Na delo v tujino so celo v samostojni državi šli sposobni, marljivi in izobraženi, iščoč boljše priložnosti v bolj razvitih, demokratičnih in urejenih državah, ker doma povprečneži živijo na račun tujih žuljev. Samostojno Slovenijo bremenijo posledice enopartijskega pohabljanja z vzporednimi nepreglednimi finančnimi, sodnimi in medijskimi mehanizmi in zavirajo enakopraven vstop v družbeno demokratično tekmo, rezultat so tudi te volitve.

Bati se je, da bo golobja svoboda podobna oni po drugi svetovni vojni

Žalosten sem, spoštovani člani vlade, ki ste se v zahtevnih časih trudili za ohranjanje najboljše kondicije Slovenije, krepili njen mednarodni ugled in gospodarsko uspešnost, niste pa dobili še večje podpore Slovencev, ampak so zmagovalci povprečneži in anonimneži, ki živijo na račun drugih, a sadovi ostanejo in hvala za vaš trud! Žal so bili od uličnih kričačev, ki so jim mediji dali na voljo svoja trobila, zavedeni mladi, upokojenci in drugi, da niso prepoznali vašega garanja in delovanja za boljšo prihodnost nas vseh. Očitno so obljube o zagotavljanju denarja ob pomoči interesov določenih medijskih hiš iz nič priklicale goloba, ki naj bi prinesel odrešilno vejico za slovensko ladjo, a se bo ta obračala na istem mestu ali celo vračala v polpreteklost.
Bati se je, da bo nova svoboda podobna oni po drugi svetovni vojni, še posebej, ker se zdi, da je projekt podprlo ne le slovensko tranzicijsko ozadje, pač pa celo mednarodna levičarska internacionala; ob Putinovem napadu na Ukrajino nas lahko skrbi prihodnost Slovenije.

Upor proti ohranjevalcem finančno-gospodarskih in prestižnih privilegijev se kaznuje z izključevanjem upornikov

Kljub temu upam, da se bo očiščevanje Slovenije nadaljevalo. Karl Popper je sicer zapisal, da je umetnost, kako na dejansko oblast in njene privilegije prisesane spraviti s položajev. Že trideset let bolj ali manj uspešno, z vzponi in padci poteka ta proces. Zadnja vlada je temu dala nov demokratičen zagon. Ustvarjala je strateške razmere in usmerjala k demokratični državi, vladavini prava in svobodi medijev, ki so v veliki meri lojalni trdnjavam privilegiranih iz bivšega režima in njihovim pogosto še bolj nasilnim, nesramnim in vase zagledanim potomcem partijsko-udbovskih povezav. Njihova skrb je le ohranjanje finančno-gospodarskih in prestižnih privilegijev pridobitev revolucije.
Znotraj njih se bohotijo nedelo, neinovativnost ter lojalnost tistim, ki jim omogočajo položaj. Vsak upor proti temu se kaznuje z izključevanjem tistih, ki se uprejo. Kar so ob medijskih privilegijih kot papige ponavljali levičarski propagandisti in se izčrpavali v ustvarjanju očitnih laži, je obrodilo želene sadove, zaradi katerih nas bo vse bolela glava. A nacionalni medij je prav tako naš kot vaš in verjamem, da kot demokrati znate šteti ne le do 45, ampak do 90. In vsaka vlada je vlada vseh državljanov, zato ne moremo sprejemati partijskih teženj, po katerih na bi bila (druga) polovica ljudi izključena.

Z upanjem nas lahko navdajajo predniki, ki so živeli in umirali za državo Slovenijo

Dr. Lambert Ehrlich je ob tragični vojni za Slovence leta 1941 dejal: »Božja volja nas je hotela imeti za priče naše sramote in majhnosti … Treba je spet začeti, zakaj božja volja je, da se življenje vsak trenutek znova rodi.«
Prepričan sem, da nas ob takih prednikih, ki so živeli in umirali za državo Slovenijo, le čaka boljša prihodnost. Odprtih oči in složnih src si bomo z zavzeto opozicijo in pristno civilno družbo zato še naprej prizadevali za resnično svobodo in vlivali upanje Slovenkam in Slovencem in vsem državljanom naše domovine.