Kučan se moti, in še marsikdo!

Milan Kučan je na Jančah 27. maja 2018 rekel: “Poslušam, kako je potrebno vse naše državno premoženje razprodati tujcem – tovarne, banke, trgovino, infrastrukturo. Razlog: ker da jih sami ne znamo in nismo sposobni upravljati! Kdor tako razmišlja, ne zaupa niti v našo sposobnost upravljati z državo. Zato bo državo hitro potisnil v roke tujcem … Sam verjamem v našo sposobnost upravljati z državo. Zato upam, da bodo na skorajšnjih volitvah odgovornost za upravljanje z državo in našo usodo dobili ljudje, ki se zavedajo naših moči in naših sposobnosti. Glasujmo zanje.” Milan Kučan se moti. Zaslužni univerzitetni profesor ekonomije UL, prof. dr. Franjo Štiblar, namreč v Delu-SP (26. februar 2022),  prizna in opozarja: “S prodajo bank smo priznali, da nismo sami sposobni upravljati premoženja, ki smo ga z delom sami ustvarili, in smo zato ta naš rezultat in vse, kar so predhodne generacije ustvarile, prepustili upravljanju tujcev.”

Predsednica uprave SKB Cvetka Selšek je na RTV 22. februarja 2018 opozorila: “Nismo ‘gradili’ kapitala in nismo znali upravljati kapitala. Tega znanja ni bilo v bankah, ne pri regulatorjih in ni ga bilo v podjetjih. Največje težave so nastopile pri privatizaciji velikih podjetij, ko so ‘old boysi’ menili, da so oni osebno lahko nosilci privatizacije, kar je bilo potem za slovensko gospodarstvo katastrofa.«

Bivši guverner BS dr. Boštjan Jazbec je tudi opozarjal: »Pomešali smo vloge lastnikov in menedžerjev in njihovo odgovornost. Menedžerji, ki se pojavljajo kot lastniki, nimajo interesa, da bi prestrukturirali podjetje. V Sloveniji smo tranzicijsko zgodbo pripeljali tako daleč, da ne zaupamo več institucijam, ki so normalne v vseh tržnih gospodarstvih. Če je tako, se odločimo, da se ne bomo več šli tržnega gospodarstva, parlamentarne demokracije.« Gre za temeljno vprašanje o naši sposobnosti ustvarjati in upravljati premoženje! Kvaliteta znanja se odrazi v doseženi dodani vrednosti na zaposlenega, v konkurenčnosti ekonomije na trgu, posledično na višjih plačah zaposlenih. Kdaj bomo le priznali, da nismo sami sposobni upravljati premoženja, ki smo ga z delom sami ustvarili? Moje mnenje je, da naše univerze ne prodajo dovolj kvalitetnega in ustreznega menedžerskega znanja, ne menedžerjem ne gospodarstvu. Naša ekonomija bi morala biti konkurenčna na mednarodnih trgih, vendar ne samo na račun nizkih plač in pokojnin in delovnega standarda. Proizvodi univerz oz. fakultet so uporabno znanje za realni sektor. Brez dobro opredeljene odgovornosti ni moč povečati kvalitete in ne cene. Če to znanje ne daje ustrezne in napovedane kvalitete, mora kupec ali uporabnik znanja to reklamirati prodajalcu. Za uspeh nekega projekta sta samo opredeljena kvaliteta in potem opredeljena odgovornost pogoja za uspeh.

Prvi predsednik RS Milan Kučan je v Delovem podkastu, 13. 8. 2023, o odzivu države in državljanov po katastrofalni ujmi, govoril kritično o ekstremnosti desnice in o tem, kako bi morala ravnati vlada. Pri oceni Golobove vlade je Kučan dejal, da njeni člani gotovo niso vedeli, kakšna je teža problemov, ki zdaj sledijo. A res? Gospod Milan Kučan, bivši predsednik države tako opravičuje predsednika vlade dr. Roberta Goloba za težave vlade Gibanja Svobode, ki naj bi bilo “glas ljudstva”? Mar bo sedaj ljudstvo odgovorno, ker ni pravočasno, dovolj razumljivo in utemeljeno sporočilo vladi ali vsaj Gibanju Svoboda svojih težav, ki po presoji ljudstva najbolj bremenijo ljudstvo oziroma državo? Mar ta Kučanov očitek, da ljudstvo slabo komunicira z vlado in Gibanjem Svoboda, ne dokazuje, da je samo ljudstvo odgovorno, da člani vlade niso vedeli, kakšna je teža problemov, ki jih potem seveda v vladi niso mogli reševati. Ampak še vedno velja, da ima pri nas ljudstvo oblast, pa tudi odgovornost, če ta izvoljena politika nezadovoljivo deluje, naj ljudstvo to sebi pripiše in tiste, ki so zasedli vladne stolčke, odpokliče!2 komentarja

  1. Sprenevedanje Kučana je brezmejno. Že 36 let je najvplivnejši politik v Sloveniji, odgovornost za vse, kar narobe pa vali na druge. Kdo nam je nastavil Goloba? Ali ni bil to ravno on?

  2. Milan Kučan je torej že 26. maja 2018, javno apeliral:“Poslušam, kako je potrebno vse naše državno premoženje razprodati tujcem – tovarne, banke, trgovino, infrastrukturo, ker jih sami ne znamo in nismo sposobni upravljati! Kdor tako razmišlja, ne zaupa niti v našo sposobnost upravljati z državo, bo državo hitro potisnil v roke tujcem. Sam verjamem v našo sposobnost upravljati z državo. Zato upam, da bodo na skorajšnjih volitvah odgovornost za upravljanje z državo in našo usodo dobili ljudje, ki se zavedajo naših moči in naših sposobnosti. Glasujmo zanje.” Ljudstvo je Kučanu verjelo in na volitvah zaupalo vladanje gibanju SVOBODA, glasu ljudstva, kar je omogočilo izvolitev ljudi, ki se zavedajo »naših moči in naših sposobnosti« in so bili zato izvoljeni ali imenovani za ministre, na najbolj odgovorne položaje tridomne oblasti, da realizirajo program SVOBODE. Milan Kučan je v Delovem podkastlu, 13.08.2023, o odzivu države in državljanov po katastrofalni ujmi, govoril kritično o ekstremnosti desnice in o tem, kako bi morala ravnati vlada. Pri oceni Golobove vlade pa je Kučan dejal, da njeni člani ( to so ministri) gotovo niso vedeli, kakšna je teža problemov, ki zdaj sledijo.” A res? Mar bo sedaj ljudstvo odgovorno, ker ni pravočasno, dovolj razumljivo in utemeljeno sporočilo vladi ali vsaj gibanju SVOBODA, svoje težave, ki po presoji ljudstva najbolj bremenijo ljudstvo oz. državo?
    Zaslužni univerzitetni profesor ekonomije UL, prof. dr. Franjo Štiblar, pa leta 2022, štiri leta pozneje, prizna in opozarja: “S prodajo bank smo priznali, da nismo sami sposobni upravljati premoženja, ki smo ga z delom sami ustvarili, in smo zato ta naš rezultat in vse, kar so predhodne generacije ustvarile, prepustili upravljanju tujcev.”
    Predsednica uprave SKB, Cvetka Selšek je na RTV, 22. februarja 2018, opozorila: “Nismo »gradili« kapitala in nismo znali upravljati kapitala. Tega znanja ni bilo v bankah, ne pri regulatorjih in ni ga bilo v podjetjih. Bivši guverner Banke Slovenije, dr. France Arhar, pa te dni, leta 2023, v »Odmevih« na RTV SLO, na temo dolžnosti oz. vlogi in odgovornosti državnih bank pri kreditiranju sanacije poplavne škode oz. njihove pripravljenosti in sposobnosti, poudari da so lastnikom državnih bank, za gospodarno poslovanje bank, najprej odgovorni Nadzorni sveti bank, katerih člani so tudi predstavniki vlade, to so predstavniki državnega kapitala. Ti člani NS oz. vsi člani, so odgovorni lastnikom bank za uspehe ali neuspehe bank, ki jih NS nadzorujejo. Člani NS so tudi moralno, lahko tudi kazensko odgovorni oz. so osebno odgovorni s svojim premoženjem. Dr. Arhar je opozoril, da pri nas ta odgovornost ni dorečena, se večinoma ne prakticira, zaradi česar se na vladi in bankah »zatika tudi pri »poplavnih kreditih«. Kučan zaključi:»Sam verjamem v našo sposobnost upravljati z državo.« Milan Kučan je v Delovem podkastlu, 13.08.2023, govoril kritično o ekstremnosti desnice in o tem, kako bi morala ravnati vlada. Ocenil je delovanje vlade gibanja SVOBODA in dejal, da njeni člani, to je ministri, gotovo niso vedeli, kakšna je teža problemov, ki zdaj sledijo, čeprav pa so se pred tem le zavedali »naših moči in naših sposobnosti« in so bili zato izvoljeni ali imenovani za ministre v vladi Svobode. Mar bo samo ljudstvo odgovorno, ker »ni pravočasno, dovolj razumljivo in utemeljeno« sporočilo vladi ali vsaj gibanju SVOBODA, svoje težave, ki po presoji ljudstva najbolj bremenijo ljudstvo oz. državo?

Comments are closed.