Kakor v nebesih, tako na zemlji

“Ko je bilo vse zavito v molčečo tišino in je noč prišla na pol svoje poti, je prišla tvoja vsemogočna beseda iz nebes, s kraljevskega prestola …” (Mdr, 18,14) Najsvetejša neskončnost se je v ljubečem zoomu prilagodila velikosti človeškega naročja in materinskega srca. Božje se nam je v otročičku približalo na razdaljo štirih oči. Večnost se je razdelila na čas “pred” in čas “po” tem dogodku. Obljuba, dana izvoljenemu ljudstvu, je bila izpolnjena. Vsemu človeštvu se je odprla odrešenjska prihodnost. “Slava Bogu na višavah …”

V nasprotju s svetom, ki vse stavi na mogočnost, oblast in bogastvo, so vizitke Boga ponižnost, skromnost, neznatnost. Božja rast gre v smeri majhnosti. Prvo človeško bitje, ki je to dojelo, je bila Marija, mati, ki je rodila ljubezen. Niso je vznemirjala vprašanja zaslug za izvoljenost ali želja po popolnosti, ampak je bil v njej mir človeka, ki se v zavedanju svojega uboštva povsem prepusti Bogu: “Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi…”

Cilj stvarstva je, da se vsem zgodi, kot se je Mariji. Da vsak človek s svojim “da” sprejme božjo besedo in rodi ljubezen. Koliko svetnikov in zgodb svetosti, dobrote, usmiljenja in radosti zaradi božjega delovanja se je razcvetelo v teh dvajsetih stoletjih! A koliko je bilo tudi trpečih, ponižanih, pobitih žrtev raznih plenilcev! Plenilci uporabljajo vedno enake metode – vdrejo, si prilastijo ljudi in zemljo, hkrati pa uničujejo zgodovino, umetnost, kulturo. Izganjajo, prepovedujejo in zapirajo vse, kar je ljudem sveto. Tako jim odvzamejo svete korenine, pogum, svobodno voljo, ustvarjalne vzgibe in najplemenitejšo človeškost. Zahtevajo, naj se klanjajo njim namesto pred Stvarnikom. Že peščica nasilnežev lahko prizadene milijone ljudi.

To je žal tudi del slovenske zgodbe. Kako bi mogli biti vsaj malo podobni Mariji? Da bi zavarovali in ovili z nežnostjo, kar je preostalo po dolgotrajnem trpljenju. Da bi pripravljali pot, da bi sveto našlo prostor v nas, v drugih, v vsakem srečanju, za vsako mizo. Da bi obnovili duhovna polja za naslednje rodove …

Pripis: Zapis je bil objavljen v decembrski številki revije Magnificat.