Javno pismo predstavnikov zaposlenih Luke Koper: ZA drugi tir, PROTI zakonu o drugem tiru

Zmeden nastop ministra Gašperšiča na ponedeljkovem omizju z naslovom »Resnica o drugem tiru«, ki se je odvilo v koprskem Obrtniškem domu, nas je zaposlene v Luki Koper dokončno prepričal o vprašanju Zakona o drugem tiru. Zato javno podajamo stališče zaposlenih Luke Koper, da smo proti zakonu o 2. tiru in zahtevamo takojšnji začetek gradnje 2. tira z najhitrejšo možno izvedbo.

Popolnoma je jasno, da minister Gašperšič, ki predstavlja Vlado Republike Slovenije (Vlada RS), namerava za borih 200 milijonov evrov izdati suverenost države. Slovenija se bo s prihodom tujega kapitala v podjetje 2TDK in na območje Luke Koper odpovedala vsem geostrateškim prednostim, z odlično delujočim podjetjem na fantastični geografski legi.

 V to nas je prepričal razvoj dogodkov in nekaterih dejstev:

  • do danes ni odgovorov na vprašanja, ki jih je Svet delavcev Luke Koper že lani naslovil na predsednika vlade, med katerimi je bilo več vprašanj o odpiranju koncesijske pogodbe in omogočanju razvoja Luke Koper. Posebej izpostavljamo zadnjo zahtevo: »Vlada RS bo nemudoma preklicala kakršnokoli navedbo, ki se nanaša na spremembo modela upravljanja pristanišča, iz dokumenta naslovljenega na Generalni sekretariat Vlade RS, z dne 29. 6. 2016, št.: 3731-12-2015-66-02021189, s podpisom ministra Petra Gašperšiča.«;
  • izhodišča vladne delovne skupine, ki se bo pogovarjala s predstavniki Madžarske so in bodo tajna, njeno delo je in bo tajno in o njenem delu se ne vodijo zapisniki;
  • državljani nismo nikoli dobili jasnega odgovora na vprašanja o lastništvu Madžarske (ali drugih tujih partnerjev) nad železniško in pristaniško infrastrukturo ter podjetij povezanih s tem;
  • odpiranje koncesijske pogodbe je ves čas aktualno, kar potrjuje tudi ponedeljkova izjava ministra na zgoraj omenjenem omizju o oddaji skladiščnih kapacitet v pristanišču drugim (tujim) podjetjem. Zato država že nekaj zadnjih let Luki Koper ne podeljuje soglasij za nujno širitev na, s prostorskim načrtom že predvidena zemljišča, kar omejuje razvoj.
  •  napovedani rok izgradnje 27 km dolge proge brez običajnih zapletov je do 2025 (kar pomeni dobre 3 km na leto) je načrtno zavlačevanje izgradnje 2. tira, s čimer se bodo logistični tokovi prepustili sosednjim državam preko dvojnega tira čez Italijo in Avstrijo, ki ga bodo dokončali najkasneje do leta 2025;
  • za posodobitev 109 km dolge proge Pragersko – Hodoš v vrednosti pol milijarde evrov na istem železniškem koridorju nismo potrebovali posebnega zakona, med tem ko za 27 km dolgo progo in 200 milijonov tujega kapitalskega vložka potrebujemo poseben zakon, s katerim se odpovedujemo ključni infrastrukturi.
  • predčasne zamenjave v nadzornem svetu Luke Koper in nezaupnica upravi na zadnji skupščini Luke Koper, kljub rekordnemu poslovanju, in namera po zamenjavi uprave Luke Koper, izvirajo iz dejstva, da se aktualna uprava Luke Koper utemeljeno ne strinja z odpiranjem koncesijske pogodbe in to zavrača. V organe Luke Koper prihajajo in se napovedujejo kadri iz Slovenskih železnic ali pa iz družb, ki jih Slovenske železnice obvladujejo.

Zadnji dogodki so nas zaposlene poenotili bolj, kot karkoli do sedaj, zato smo odločeni zaščititi svoja delovna mesta in interese državljanov Republike Slovenije. Zato na glas sporočamo, da SMO ZA drugi tir, vendar PROTI zakonu o drugem tiru.

Predstavniki zaposlenih

Luka Koper, d. d.