Drugi tir (2TDK) je projekt paradržave, nastal z odločitvijo Foruma 21

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) posredovala načelno mnenje glede korupcijskih tveganj zaradi zakona in konflikta interesov ob gradnji in upravljanju drugega tira železniške proge Koper–Divača (2TDK).

Gre za zelo konkretne navedbe spornih členov zakona. Manjka še kritika o podelitvi koncesije podjetju 2TDK brez mednarodnega razpisa, o čemer je nekoč kritično razpravljal Jože P. Damjan v fazi, ko je bil še podpornik referenduma o tem zakonu. Poleg vsega tega pa opozarjam na 8. člen zakona, ki v višini 20 odstotkov prihodka družbe 2TDK omogoča porabo, ki ni povezana z namenom zakona, to je z delovanjem in upravljanjem ter gradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper.

Kljub temu je stališče KPK do drugega tira iz marca 2017 zelo pomembno, zato ga kot gradivo pošiljam tudi Računskemu sodišču RS kot gradivo za dopolnitev revizije, ki je v teku. Ob tem se tudi vidi, da je bil sprejem zakona leta 2017 s strani vlade Mira Cerarja brutalno izsiljen, saj je vlada zahtevala mnenje komisije v roku 24 ur. Takratna vladna koalicija v parlamentu je tudi onemogočila javno predstavitev mnenj.

Kljub temu je KPK tedaj mnenje izdelala in je še danes upoštevanja vreden dokument. Z velikim zanimanjem pričakujemo rezultat vaše Predrevizijske poizvedbe, v katero mi sicer odrekate vpogled, zato sem zanj zaprosil gospo Informacijsko pooblaščenko.

Celotno zadevo z vso hitrico je zato treba gledati kot neizmerno željo vladajočih v boju za prvo lopato. Delovna mesta, razvoj slovenskih železnic, gospodarnost in smotrnost projekta, realne potrebe Luke Koper, prebivalcev Črnega Kala in davkoplačevalcev Slovenije niso brigale nikogar. Tudi uničenje narave, ki se zdaj dogaja v osrčju Nature 2000, ni zanimalo niti ne zanima nikogar. Tedanja opozicija v DZ, NSi in SDS, je tedaj na to opozarjala, a danes in kmalu po prevzemu oblasti je žal spremenila koncept in smer.

Kaže, da je projekt 2TDK globinski projekt paradržave, ki je nastal z odločitvijo Foruma 21

Predsednik Foruma 21 je takoj po napovedi referenduma izjavil: »Drugi tir bo – in pika,« in s tresočim glasom dodal: »Uničujete nam najboljše slovenske podjetnike.« S tem se v slovenskem gradbeništvu pričenja postZidarjevo obdobje nove kartelizacije Slovenije, saj se je v gradbeništvu Slovenija razdelila na tri kartele z nosilci: Stojan Petrič, Janez Škrabec, Stanko Polanič. Od Računskega sodišča pričakujemo, da bo to preprečilo in ne bo nemo gledalo stran.

Demonopolizacija investicij ter spoštovanje gradbenih standardov ter domače in okoljske evropske zakonodaje je prvi predpogoj za normalizacijo Slovenije ter seveda tudi pravosodja, vključno s tožilstvom in Računskim sodiščem, ki sicer z velikimi besedami sodeluje v političnem prestižnem obračunavanju, namesto da bi ščitilo javni interes. Ovadbe in obtožnice – tudi v zvezi z drugim tirom – pa mečejo v predal, tožilstvo in NPU, vključno z Ustavnim sodiščem RS, pa privatni interes celo formalno postavljajo pred javni interes, in to celo razglašajo za normo demokracije.

Institucije nadzora morajo opravljati svoje delo, ne pa nezakonitosti pometati pod preprogo

KPK v komentarju svojega dokumenta v marcu 2017 predlaga, da vlada zakon umakne, kar pa se kljub vetu Državnega sveta in dvakratnemu referendumu ni zgodilo. Ponavlja se zgodba iz TEŠ6, ko tedanje Računsko sodišče ni hotelo izvesti poštene revizije, zato danes kljub vašim pomislekom vztrajamo pri pritožbi informacijski pooblaščenki. Institucije nadzora imamo zato, da nadzor izvajajo, ne pa zato, da nezakonitosti pometajo pod preprogo.

Spoštovani člani Računskega sodišča, v javnem interesu pričakujemo čimprejšnje konkretne rezultate predrevizijske poizvedbe in njihovo objavo. Pameti je zmanjkalo, ostane nam samo še javnost.