Izjava zbora krajanov Krajevne skupnosti Črni Kal

Zbor krajanov Krajevne skupnosti Črni Kal (Zanigrad, Dol, Hrastovlje, Podpeč, Brežec, Bezovica, Loka, Predloka, Kortine, Rižana, Cepki, Krnica, Rožar, Stepani, Gabrovica, Osp, Črni Kal, Kastelec, Socerb, Črnotiče, Praproče) poziva predsednika Vlade RS, poslance DZ RS in Ministra za infrastrukturo, da pred odločitvijo o pričetku kakršnihkoli aktivnosti v zvezi z izgradnjo prog Divača Koper:

1. Preučijo možnost izgradnje inovativne »Duhovnikove« variante dvotirne proge, ki je za prebivalce Kraškega roba, Osapske in Rižanske doline najprimernejša, ker najmanj posega v krajino Kraškega roba, v celoti odpravi vse nevarnosti obstoječega tira za prebivalce ob progi in vodni vir in ker pomeni trajnostno rešitev za razvoj zelenega turizma na območju Kraškega roba, doline Rižana in celotne Bržanije.

2. Da z ustrezno zakonsko rešitvijo poskrbijo za:
– varnost in spodobno življenje prebivalcev ob obstoječi progi,
– varnost vodnega vira Rižana,
– Kraški rob-Natura 2000,
– izplačilo pravične odškodnine lastnikom degradiranih zemljišč,
– za ustrezno infrastrukturo in opremo ob požarnih intervencijah.

3. V kolikor Vlada RS vztraja na izgradnji II. Tira Divača-Koper, z zakonom zagotovi izgradnjo dvotirne proge po načrtovani trasi in sicer tako da:
– določi rok za pričetek in končanje sprememb ali dopolnitev DPN,
– določi rok za dokončno izdelavo Poročila o vplivih na okolje; odkup ali razlastitev zemljišč; izdelave projektov in drugo kar je potrebno da se takoj prične z izgradnjo dvotirne proge,
– da z ustreznim predpisom zagotovi izgradnjo obvoznice za Osp in Gabrovico, po končani gradnji proge in sicer po servisni cesti med križiščem AC-Črni Kal in nekdanjim mejnim prehodom Osp,
– da z ustreznim predpisom zagotovi nadzor nad izvajanjem gradnje skladno z Okoljevarstvenem soglasju, predstavnikom, ki jih imenuje svet Krajevne skupnosti Črni Kal.

4. Da po končani gradnji dvotirne proge obstoječo preuredi v kolesarsko stezo in Kraški rob z zakonom določi kot krajinski park in s tem omogoči razvoj zelenega turizma.

Janko Sever, predsednik sveta