Izjava o projektu Dvotirna proga po trasi Drugega tira

Najprej moramo ugotoviti, da je Vlada RS, ki jo vodi dr. Miro Cerar na svoji 138. seji  sprejela naši ključni projektni izhodišči:

 1. Koper – Divača MORA biti dvotirna proga v celoti, tako dobimo pretočnosti med 45 do 60 milijonov ton blaga na leto
 2. Stari nevarni del proge se uporabi za turistične namene

Poudarjamo, da sta omenjena dva bistvena elementa bila prvič predstavljena javnosti s strani strokovne skupine v maju 2016, torej pred enim letom. Oba ključna elementa je vlada prepoznala šele letos, tri tedne po sprejetju zakona, to pa zato, ker do tega trenutka ni želela sodelovati z inženirsko stroko, ki je temelj vsakega inženirskega projekta.

Vlada RS sodeluje s Svetom za civilni nadzor projekta Drugi tir in Zvezo društev upokojencev, ki oba predstavlja specifičen del civilne družbe, vztrajno in zavestno pa zavrača sodelovanje z resno inženirsko stroko, zbrano skupaj v Zvezi inženirjev Slovenije, Inženirski akademiji Slovenije in Inženirski zbornici Slovenije. Torej želi obiti strokovno javnost, ki je najbolj pristojna, da o velikih projektih predstavi, analizira in izkaže inženirsko zasnovo projektov umeščenih v prostor.

Ugotavljamo, da sta Vlada, z njo skupaj pa tudi Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir dokončno prepoznala, da se vsi resni projekti najprej inženirsko izpilijo in dodelajo, šele potem se finančno optimirajo.

Vlada RS z neresnimi argumenti pri gradnji dvotirne proge zanemarja in namerno zavrača:

 1. dejstvo, da je izsilila sprejetje zakona, ki za tak odsek sploh ni potreben, zato mora biti tak zakon deležen suspenza s strani državljanov
 1. da je končna cena tega pomembnega projekta najmanj 2.370 milijonov EUR oziroma po specifikaciji:
 • 1.400 milijonov EUR za enojni tir po trasi drugega tira
 • 100 milijonov EUR za dodatna dela za povečane prereze predorske cevi za dvotirno progo
 • 250 milijonov EUR za izgradnjo vseh gradbenih objektov, ki so potrebni za dvotirno progo
 • 280 milijonov EUR za položitev železniških tirov za dvotirno progo
 • 100 milijonov za dodatno električno napajanje, da se bo lahko sploh vozilo vlakovne kompozicije po odseku Koper – Divača (»odličen« je zgled za električno napajanje železniške proge Pragersko – Hodoš, kjer so pozabili na primerno napajanje, in je lahko neankrat vozil samo en vlak)
 • 120 milijonov ali 6% nepredvidenih del
 • 150 milijonov za nakup električnih lokomotiv pri dvojni vpregi za vožnjo bremen

SKUPAJ je tako dejanska vrednost dvotirne proge po vladinem projektu Drugi tir v višini 2.370 milijonov EUR pri povprečno prepeljanem tovoru 32 milijonov ton na leto v 50 letih oziroma 1,48 EUR/tono/na odsek samo za investicijo.

 1. da ima možnost preveriti projekt za 800 milijonov EUR, ki ga vztrajno zavrača zato, ker želi namerno zapravljati sredstva državljanov – davkoplačevalcev ali 0,50 EUR/tono/odsek za investicijo oziroma je ta predlog trikrat cenejši ali za skupaj 1.570 milijonov EUR cenejši.
 1. da je mogoče zgraditi odsek v 3 do 4 letih, to je do leta 2022, namesto do leta 2026 – 2028 kot je predvidena izgradnja samo enega tira.
 1. pospešitev gradnje dvotirne proge za povečevanje zmogljivosti Luke Koper tako kot z odlašanjem izgradnje tretjega pomola in s tem zavestno daje prednost drugim lukam na Jadranu.
 1. torej se stari tir ohranja do leta 2030, zato je to popolno zavajanje javnosti v letu 2017 in nikakor ni v dobro krajanom Črnega kala.
 1. da je v sedanjem projektu izogibališče v tunelu z nagibom 17 promilov, kar je izven TSI standardov, na kar so že opozorjene ustrezne inštitucije pri potrjevanju projekta.
 1. da vlada z zavlačevanjem začetka del in s samo izgradnjo namerno zamuja zato, da bi se ostale transportne poti z železnico odprle čimprej in zato bo najbolj prizadeta Luka Koper, ki bo izgubila tovor za naslednja uspešna leta razvoja
 1. da vse spremembe projekta zahtevajo tako dopolnitev gradbenega dovoljenja kot tudi Državno Lokacijskega Dovoljenja in predvsem soglasja potrebna za posege v območju državne meje.
 1. pripravo glavnih projektov za predložene variante inženirskih rešitev zato, da se jih lahko primerja na enakovrednih osnovah.
 1. priznanje, da sploh nima projektov za dvotirno progo, ki bi bili dostopni strokovni javnosti ter primerne osnove za resne kalkulacije ali javne razpise, kar predstavlja vsako resno, zakonito predvsem pa strokovno delo vseh sodelujočih na zahtevo vlade RS, torej jih po nepotrebnem izpostavlja neposredni kazenski odgovornosti.

Na osnovi vsega navedenega lahko ugotovimo, da je tak način dela skrb vzbujajoč, saj ni osnovan na strokovnosti, ampak temelji na trenutnih političnih namenih in odločitvah, ki so osnovane na virtualnih podporah državljanskih skupin, ki z resno strokovno odgovornostjo nimajo nič skupnega.

Predlagamo, da zbere vlada toliko duhovne moči in volje, da se zaradi državljanov začne pogovarjati z inženirsko stroko.

 

Ljubljana, 8.6.2017                                                                            Za strokovno skupino:

prof. dr. Jože Duhovnik