Igor Grdina z Ivanom Cankarjem ob 110. obletnici Tivolske resolucije

Knjiga Ivan Cankar: Portret genija

Knjiga je v polnem pomenu besede esej – poskus. Formalno pripada trenutno skoraj izumrli vrsti velikega – tj. obsežnega – eseja, ki je bil v Cankarjevem času živa tekstna oblika. V delu avtor zavestno krši vsa pravila, ki veljajo za znanstvene tekste. Predvsem pa je brez opomb, čeprav je mogoče za vsak podatek razbrati, od kod je. Ne izogiba se pridevnikom, pri čemer lahko vsakega utemelji s stvarnimi podatki. Čeprav je avtor pisal o stvareh, ki jim drugi premišljevalci Cankarjevega življenja in dela niso namenili pozornosti, vseeno upa, da v knjigi ni povedal nič novega – za Ivana Cankarja.

Prof. ddr. Igor Grdina

Prof. ddr. Igor Grdina je zgodovinar in literarni zgodovinar, raziskovalec na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU in na Inštitutu za civilizacijo in kulturo ter predavatelj na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Dogodek, ki je posvečen 110. obletnici Tivolske resolucije, sprejeti na prvi jugoslovanski socialnodemokratski konferenci 21. in 22. novembra 1909 v Ljubljani, bo povezoval Tomaž Ivešić.