Dr. Štuhec o Patrii, Zvonovih in političnem stanju v Sloveniji

Slovenija brez Patrie in Zvonov: razmišljanja, komentarji, eseji, kolumne in predavanja, ki so bila objavljena v različnih slovenskih medijih med letoma 2010 in 2017.
Slovenija brez Patrie in Zvonov: razmišljanja, komentarji, eseji, kolumne in predavanja, ki so bila objavljena v različnih slovenskih medijih med letoma 2010 in 2017.

Slovenija brez Patrie in Zvonov je nova knjiga dr. Ivana Štuheca, teologa, predavatelja na teološki fakulteti v Ljubljani in Mariboru ter direktorja zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru. V njej so zbrana razmišljanja, komentarji, eseji, kolumne in predavanja, ki so bila objavljena v različnih slovenskih medijih med letoma 2010 in 2017. Gosta in njegovo knjigo je na večeru Društva slovenskih izobražencev predstavil časnikar Ivo Jevnikar.

Tako naslovnica kot ovitek sta v temnih barvah. Črni oblaki se zgrinjajo nad Slovenijo, ta pa je za rešetkami, ki predstavljajo afero Patria, saj ni spravila samo Janšo, temveč celo slovensko pravno državo za rešetke. Te so simbol ugrabljene Slovenije, v kateri pravna država ne deluje, ker je šibka. Črni kos na vrhu predstavlja gospoda, ki je sodeloval pri vseh aferah v Sloveniji in se piše kot omenjeni ptič.

Knjiga, ki prinaša razmislek tako o aktualnih družbenopolitičnih dogajanjih kot tudi o odzivih Cerkve nanje, je zasnovana na zgodbah dveh velikih laži, Patrie in Zvonov. Prva ni imela realne podlage, zato da je sploh nastala; vemo samo to, da je v neznanem času, na neznanem kraju z neznano osebo z neznano vsoto nekdo nekoga podkupil. Glede Zvonov pa je italijanski novinar napisal članek z naslovom Mala slovenska škofija je naredila dolgove bibličnih razsežnosti v obsegu 800 milijonov evrov. Za notranje slovenske politične potrebe v času volitev so operirali z milijardo, stopnjevalo se je do milijarde in pol. Slovenski dnevni politiki je služila za to, da so iz tega delali zgodbo. Realne številke so napisane v knjigi. Mednarodne revizijske firme so decembra 2010 ocenile, da znaša vrednost dolgov, obveznosti do bank s strani obeh finančnih holdingov, 376,3 milijona evrov in 47 milijonov evrov do drugih pravnih oseb. Vrednost Zvonov je bila večja, kot je bila vrednost dolgov. To je pomembno izhodišče, ker je novinar za Večer leta 2015 napisal šest nadaljevanj, v katerih je analiziral situacijo Zvonov in postavil tezo, da Ljubljanska banka ni bila pripravljena za reprogramiranje dolgov. V zadnjem trenutku je odskočila od dogovora, ki so ga druge banke bile pripravljene narediti z Zvonovi. S tem bi bili rešeni in bi vrnili vse kredite do leta 2015.

Kot je dejal dr. Štuhec, je eden izmed največjih krivcev, da so se Zvonovi pogreznili v kredite, takrat nastajajoča firma T-2. Idejna voditelja sta bila ekonom mariborske nadškofije Krašovec in nekdanji direktor slovenskega Telekoma Kramberger. T-2 je danes v lasti človeka, ki je gradil omrežje in bil lastnik Gratela. To je zelo perspektivna firma, ker razpolaga z najboljšo telekomunikacijsko tehnologijo.

Mariborska škofija je tako izgubila svoje premoženje in mora danes prodati vse nepremičnine, med katere spada tudi škofijski zavod. Dr. Štuhec se že sedem let ukvarja s temi zadevami, za katere niso krivi, a so nastradali. Dr. Štuhec je orisal politični kontekst v času propada Zvonov: Pahorjevo vlado in ministra za finance Križanič, v istem obdobju pa se je po Ljubljanski banki oprala milijarda evrov iranskega denarja. Danes je očitno, da je nekdo potreboval dve aferi, da je prikrival druge zgodbe. Predavatelj je bil kritičen do vatikanskega početja, saj niso poslali nevtralnega človeka, da bi raziskal situacijo.

Vir: Novi Glas, avtorica zapisa Metka Šinigoj