Diskusijski večer Inštituta Nove revije

Inštitut Nove revije vabi na diskusijsko srečanje ob izidu zbornika Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji, na katerem bodo avtorji zbornika soočili svoje poglede in stališča v zvezi z naslovno tematiko.

Diskusijski večer bo v četrtek, 30. novembra, ob 18. uri, v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana

Poglavitni namen tematskih razprav in posvetov, ki jih že vrsto let prireja Inštitut Nove revije, pogosto tudi v sodelovanju z zainteresiranimi inštitucijami doma in v tujini, je, da se uveljavi vodilo spoprijemanje namesto spopadanja, ki se ga ne uspemo otresti iz preteklosti, kar onemogoča produktivno družbeno argumentacijo.

Stalno prisotno merjenje moči nas sicer kratkoročno krepi, dolgoročno pa šibi in celo onemogoča, saj mu manjka krepost mere, tisto, za kar se je vredno in se velja zavzemati. Ne gre zgolj za mero in merila, pač pa tudi za smer in namero.

Izobraževalni, kulturni, znanstveni, tehnološki, okoljski, medijski, religijski, gospodarski, finančni, politični in drugi sistemski vidiki upravljanja družbe izgubijo svojo tehtnost, kolikor ti ne izkazujejo odgovornosti do bivanja državljanov in državljank ter humanega dostojanstva Zato je na vseh omenjenih družbenih področjih in v celoti potreben spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji.

Prišli smo že tako daleč, da se namerno odrekamo zavedanju potrebe po takem spoprijemu in celo lastni jezikovni utemeljenosti, na podlagi katere jo lahko izpovemo in spravimo v svet,

Prihodnost nas čaka edino in samo v tisti meri, v kateri ji gremo naproti. Smo torej zmožni spoprijema z njo, ne da se kar naprej spopadamo, kdo se bo s pomočjo dobljenih razmerij dlje prerinil v obstoječih razmerah moči.

Avtorji zbornika so:

Frane Adam, dr. Andrej Božič, dr. inštiMihael Brejc, dr. Anže Burger, mag. Manca Erzetič, dr. Andrej Fink, dr. Stane Granda, ddr. Igor Grdina, dr. Dean Komel, Jože Konda, Igor Kovač, dr. Jernej Letnar Černič, dr. Aleš Maver, prim. Andrej Možina, dr. med., dr. Robert Petkovšek, dr. Darka Podmenik, Janko Rožič, dr. Brane Senegačnik, dr. Ivan J. Štuhec, dr. Matevž Tomšič, dr. Jože Vižintin, mag. Jože Wakounig, Tomaž Zalaznik, Jan Zobec in dr. Jure Zupan.