Božične presoje o teologiji Marka Ivana Rupnika

Lahko sicer soglašamo z ocenami Tina Mamića v oddaji komercialne TV o Marku Rupniku. Težje razumljiva je njegova izjava o njem kot največjem slikarju, saj bodo sodbo o tem lahko dali strokovnjaki. Bolj verjetno se mi zdi, da ga ima Mamić za odmevnega (živečega?) slikarja doma in v tujini (?). Podobno je potreben kritične besede tudi zapis Mojce Purger v Družini, da je Rupnik »prinesel svež pogled na krščanstvo«. Podobno velja za oceno predstojnika jezuitov p. Sose, da »njegova teologija ni sporna«.

Teologija, ki vsebuje prvine podrejanja ljudi, ni teologija, kajti Bog hoče osvobajati, ne pa podrejati ljudi. Problem seveda ni samo pri Rupniku, pač pa, kot poudarjajo danes številni razlagalci sv. pisma in teologi, med njimi npr. Häring, da je gojitev »žrtvene teologije« problem. Jezus je sicer šel na križ, a ravno zato, ker se je boril zoper vsako žrtvovanje oziroma podrejanje človeka. Jezusova pot je torej kritika vsake žrtvovalne teologije. Vsakdo izmed nas sicer lahko da na razpolago sebe za druge, za (njihovo) resnico, pravičnost in svobodo, celo gre za to v smrt, čeprav nadvse ljubi življenje kot npr. Lambert Ehrlich. Veliko bolj tehtno in preudarno in z veliko mero ponižnosti pa je treba pristopati k vpreganju drugih ljudi v svoje ideje in projekte. Tudi razloge za vstopanje v vojno, humanitarne in podobne razmere je treba tehtati, da ne bi lomastili po drugih in žrtvovali ljudi, kot so to počeli totalitarni in avtoritarni režimi. Teologi zato vidijo problem tudi v klerikalni Cerkvi. Smo na zelo tankem ledu, če bi opravičevali žrtvovanje posameznikov, skupin ali narodov, kot so npr. počele sekte ali agresorji v vojnah v Ukrajini in drugod.

Posebej se problem zaostri, ko ima nekdo (neomejen) vpliv ali moč in se z dosledno duhovno zavzetostjo in samozatajevanjem in dialogom z drugimi ne brzda. Takšno samoobvladovanje so sodobniki občudovali pri Ehrlichu. Njegova stalna duhovna svežina je izhajala iz ukoreninjenosti v Bogu. Živel in deloval je z občudovanja vrednim zatajevanjem, molitvijo in duhovnim nadzorom nad seboj in bil zgled empatičnega, človeško občutljivega duhovnika, posebej za stiskane in potrebne. Zato je izkušeno zapisal, da je nujni pogoj za duhovnika táko duhovno življenje, ki se izkazuje v nesebični predanosti in zavzetosti za človeka, kakršno je izpričal Jezus Kristus.

Rupnik si je uspel skozi redovno skupnost s svojo samozavestjo pridobiti vpliv v Cerkvi, tja do papežev, kar mu je omogočilo tudi tako vplivno delovanje. Njegovo delo je tudi plod truda njegovih sodelavk(cev) v Centru Aletti. To pa še toliko bolj izpostavlja moralni vidik njegovega dela, saj ga je, če povzamemo vse dogajanje, lahko gradil le s sodelavkami(ci), ki so mu izkazovale(i) (absolutno?) pokorščino. Če je tako, je bila na delu težnja po obvladovanju, ne sodelovanju, kar bi tako v Cerkvi kot v družbi pričakovali. Glede ocene umetnosti sicer veljajo estetska merila, ki pa izražajo tudi kontekst širšega družbenega okvira, pa tudi  osebnih – žal lahko tudi tragičnih (nemoralnih) usod in prvin umetnikov.

Bolj sporno je  vsako duhovniško delo, predvsem zdrs duhovniškega dela v nasilje nad drugimi ali celo zloraba zakramentov za obvladovanje ljudi.

Tino Mamić je omenil tudi povezanost njegovega vpliva s Cerkvijo (in družbo) v Sloveniji. Prihaja čas, ko bo treba tako v družbi kot v Cerkvi opraviti pregled in se soočiti z ozadji ter priznati zlorabe, ki jih je bivši režim izkoriščal za ustrahovanje vernih, posebej duhovnih oseb, ki so imele težave pri osebnih (spolnih, premoženjskih ali kakih drugih) zadevah življenja. Režim je to spretno izkoristil za ‘potunkanje’ ljudi, ki jih je zaradi teh odvisnosti napravil za takšne ali drugačne sodelavce režima. Mamić je omenil povezave, ki segajo v Rim, treba pa je videti tudi te v Sloveniji, kjer bo še potrebno razčiščevanje. Ne le zlorabe znotraj  Cerkve, pač pa tudi zlorabe v družbi – danes  pogosto povezane z vzdrževanjem globoke države –storilcev podaljšujejo agonijo žrtev. To pa še vedno služi zaviranju demokracije. Izvirni greh je revolucija, čeprav so vzroki morda celo širši in povezani s katoliškim treniranjem prednikov v pokorščini. Ne gre le za kršenje človekovih pravic, pač pa tudi za zavestno manipuliranje z ljudmi in izkoriščanje tega manipuliranja za pavšalno okrivaljanje Cerkve. V bistvu pa gre v družbi za slabitev družbenega reda. Številni udbovski nasledniki namreč te zadeve še danes izkoriščajo za pritiske na ljudi v Cerkvi in družbi, da bi ljudi pokorili interesom globoke države. Resnici je treba povsod pustiti, da pride na dan, čeprav je boleča in čeprav bo morda vrgla še kakšno senco tudi na vlivne ljudi v Cerkvi ali družbi, sicer žrtev ne bomo popolnoma rehabilitirali. Zato se ne smemo sprijazniti z nobenimi zlorabami. Nasprotno pa  arhitekti laži ubirajo drugačno pot: Nista zaman premier in predsednica države obtožena finančnih malverzacij. Vse v cilju – politiki, cerkveni voditelji, kar vsi ljudje naj bi bili pokvarjeni in kaj moremo! Odgovor je, da (z)moremo, če priznamo svojo omejenost ter smo se pripravljeni  pogovarjati tudi o stranpoteh na vseh ravneh ter si prizadevati za moralnost, doslednost, transparentnost.

Zato je treba v Cerkvi papežu in drugim odgovornim ter v družbi politikom dati podporo in jih zavezati odgovornemu ravnanju, torej povsod težiti k moralni in duhovni odločnosti. Gre za sinodalno, dialoško, kadrovsko duhovno prenovo Cerkve in družbe, ki naj temelji na krepitve vere in medsebojne odgovornosti. Ne pustimo se prilagajati ljudem, ki politično sprožajo afere, pač pa z vero in medsebojnim zaupanjem gradimo skupnost ničelne tolerance povsod. Očiščevati se moramo sami in skrbeti za to, da bo očiščenje Cerkve in družbe prineslo blagoslov vsem.

Čas, v katerem živimo, je izziv in priložnost. Tako nam ne udbovski ne drugi lobiji za praznike ne bodo več mogli servirati afer, pač pa bomo katoličani sami iz svoje vere narekovali družbeno prenovo in oznanjali upanje Sloveniji. V tem duhu želim Božjega blagoslova vsem!6 komentarjev

  1. Primer Rupnik je tipičen primer, ko je človekova ustvarjalnost, kreativnost, vizionarstvo,..ne prida nič človekovi človečnosti. Človek kljub vsem darovom, ki jih ima mora trdo garati, da si pridobi tiste kreposti, ki ga naredijo kristjana, to pa je odnos do soljudi. Če bi imeli samo eno pred očmi “Ne raniti so človeka” bi na tej poti imeli veliko manj zdrsov.

  2. Res je, že pred dolgimi leti sem napisal, da je Marko Rupnik največji slovenski slikar. V zgodovini. Ne samo najbolj uspešen ali trenutno najpomembnejši živeči, marveč največji slovenski slikar. Če bi mu kdo ta naziv rad odvzel zaradi zlorab, naj se loti Prešena. Eno je umetnina, drugo je osebnost.

  3. Ozdravljenje posameznika in družbe kot celote ne prihaja od človeka in njegovega dela. Prihaja od Boga in je odvisno od človekovega zaupanja v Njegovo delo. Kako prepoznati, kje se danes v družbi manifestira božje delo? Je samo en recept. Človek, spreobrnil se in veruj evangeliju. Odpovej se modernistični teologiji in njegovim zmotam češčenja človeka in njegovih sposobnosti. Nujno se je potrebno vrniti k teologiji cerkvenih učiteljev in k liturgiji, kot jo je potrdil sv. Pij V. In k teologiji, ki so jo zagovarjali predkoncilskih papeži, kot sta sv. Leon XIII. in njegov naslednik sv. Pij X. Vse to je v praksi ohranil škof blagega spomina Lefebvre. Se niso ravno na njem izpolnile Jezusove besede, ko je rekel, da bodo zveste njegovi besedi metali iz shodnice in vse hudo o njih lažnivo govorili. Vse to se je izpolnilo nad tem pogumnim in zvestim škofom. Samo da se danes sinagoga imenuje cerkev, cerkev odpadništva in zablod, ki jo vodi milo rečeno malikovalec in heretik Frančišek, ki odet v krinko lažne ponižnosti uničuje od Boga dano Resnico.

    • Kdor vas zaničuje, mene zaničuje, pa je rexnica ki je še 1800 let starejša. Tudi brez tega se stvar podira. Nejpomebnejše pa je verjeti v Troedinega Boga, ki je Bog s svojim ljudstvom in gradi Cerkev kot Kristusovo telo v Sv Duhu. Pridi Tolažnik!

  4. Resnica je celota in brez poznavanja celostne resnice nihče nima pravice soditi kaj šele dokončno obsoditi kateregakoli človeka.

Comments are closed.