Blokada zgodovinskih arhivov razlog hude krize NSi

Hud problem slovenskega naroda in države: blokada zgodovinskih arhivov
Hud problem slovenskega naroda in države: blokada zgodovinskih arhivov

V predhodnem prispevku z dne 24. 9. 2019 smo osvetlili problem hude krize stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi). Na prvem mestu so zanjo odgovorni njeni vodstveni funkcionarji, staroste in medijski promoviranci, ki niso intelektualno dorasli za soočanje z akutno poglabljajočo se slovensko krizo. Izjeme izvzete.

V tem prispevku bomo osvetlili okvarjeno intimno jedro NSi. To je okvarjeno, saj je prišlo, zaradi napačne politike, do preloma tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav.

UVOD: dva pretresljiva preloma slovenskega naroda in države

Slovenski narod in državo sta od njene ustanovitve do danes (2019 !) pretresla dva temeljno globinsko vrednotna preloma. Prvi je osamosvojitev (1991), drugi pa je prelom tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav.

Prvi pretresljivi prelom je pozitiven. Ta prelom je ustanovitev Republike Slovenije dne 25. 6. 1991. Tu gre za temeljno globinsko vrednotni prelom slovenskega naroda in države z vrednostnim sistemom države slovenskih (in jugoslovanskih) totalitarnih prokomunistov.

Negativni prelom – prelom tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav

Drugi pretresljivi prelom slovenskega naroda in države je negativen. Vezan je na neugodni izid tehtanja do danes (2019 !) o tem, kaj je temeljno globinsko vrednotno prav.

Tehtanje je vezano na temeljni problem akutno globoke slovenske krize. Temeljni problem je, kakopak, veliki razkol slovenskega naroda in države zaradi mnogo-desetletno (in še danes) prikrivanih okoliščin masovnih hudodelstev slovenskega totalitarnega prokomunizma in nepretrgane sistemsko-strukturne rdeče niti njihove organiziranosti.

V tej rdeči niti sega prva sistemsko-strukturno organizirana sprožitev masovnih hudodelskih dejanj vsaj že v april 1920. Glede okoliščin aprila 1920 glej več v prispevkih Drugi tabu sredine – mašilo preteklosti (5. 5. 2016), i.s. zadnje poglavje in Čisti nukleus razkola (1. 12. 2017).

Pristna analiza temeljnega problema

Pristna analiza zadevnega temeljnega problema slovenskega naroda in države zahteva osvetlitev okoliščin na dejstveni osi. Dejstvena os katerekoli življenjske zadeve je sestavljena iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Zato je osvetljevanje temeljnega problema z analizo historičnih dejstev (t.i. zgodovinska metoda) enakovredno drugim metodam osvetljevanja sedanjosti ali prihodnosti. Enakovredno.

Zgodovinsko metodo analize temeljnega problema smo, npr. z vidika računovodstva in revizorstva okrepili v prispevku Podtabu sedmega tabuja: zgodovinska metoda (29. 11. 2016).

Na primer mag. Rado Pezdir pa je okoliščine, v katerih je okrepil zgodovinsko metodo proučevanja temeljnega problema, osvetlil julija 2017 takole:

»enostavno ne moreš pridet z nekim reformnim programom in reforme narest. In po drugi strani tudi z akademskega vidika nismo več znali najti odgovora na vprašanje, zakaj je slovenska tranzicija tako, kot je. [In] smo rekli, poglejmo v zgodovino. [Kajti] pravzaprav Udbomafija, to kar se je včasih slišalo kot neka smešna krilatica, to obstaja? To obstaja, to deluje.« (cit. po RTV Slovenija, čas 02:45 in 30:43).

Posebej hud problem tega naroda in države – blokada zgodovinskih arhivov

Poglejmo posebej hud problem – blokado zgodovinskih arhivov. To je, glede na mnogo-desetletno sistemsko-strukturno prikrivanje okoliščin organiziranih masovnih hudodelstev, stopnjevano z zadnjo novelo Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih. Stopnjevano blokado tvorijo multi-pomenske in zastraševalne določbe tega zakona. Kot ena izmed številnih multi-pomenskih je, npr. 4. alineja 2. odstavka 65. člena, ki se glasi:

»Javno arhivsko gradivo v javnih arhivih, ki vsebuje osebne podatke, ki se nanašajo na: – storilca kaznivih dejanj in prekrškov, razen kaznivih dejanj in prekrškov oseb, zoper katere je bil voden postopek zaradi nasprotovanja nekdanjemu enopartijskemu režimu, postane dostopno za javno uporabo 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan, če ni z drugimi predpisi drugače določeno.«

Dajmo, zberimo pogum, vstopimo v arhiv. In naročimo tehnično enoto, ki se veže na okoliščine masovnih hudodelstev, vezane s kako izmed oseb totalitarnega prokomunizma. Osvetlimo hudo stopnjevani problem blokade arhivov Republike Slovenije:

  1. Najprej je seveda problem, ali je od desetletij čiščenj sotrudnikov CK ZKS še kaj ostalo. Je ostalo, je.
  2. Toda specifičen problem je, ali bo dostopno.
  3. Nato bo problem, ali se nam bo sploh kaj dostopnega postopkovno odobrilo, veste, postopek lahko traja. In traja.
  4. Nadaljnji problem je, ali bo odobreno počrnjeno, veste, počrnjeno ni berljivo.
  5. Končno je problem nedopustni pritisk zoper arhivske javne uslužbence in uporabnike, da »jih bodo zašili« (primer slednjega v: R. Pezdir, Reporter, 7. 7. 2019).

Blokada v NSi – prelom varstva lastnih volilnih varovancev NSi

Ob tem je posebej hud problem NSi, v luči preloma varstva lastnih volilnih varovancev, vezan na poizkus s strani opozicijske poslanske skupine SDS leta 2014, ki je ob sprejemanju novele zakona, ki stopnjuje blokado arhivov, poizkušala obvarovati volilne varovance.

Poizkusili so, npr vnesti specialno izjemo v 3. odstavek noveliranega 65. člena, in sicer v postopku 1547-VI, z amandmajem vloženim 8. oziroma 14. 1. 2014 pred telesom MDT. S tem amandmajem bi se arhive pretežno odprlo – glede nekdanjih družbenopolitičnih organizacij, organov notranjih zadev, pravosodnih organov in obveščevalno varnostne službe, vključno z osebnimi dosjeji žrtev in sodelavcev nekdanje službe državne varnosti ter preverk. Toda amandma je bil nesprejet. Ponovno so poskusili z amandmajem vloženim 21. 1. 2014 pred DZ. Toda tudi ob glasovanju 28. 1. 2014 je bil amandma nesprejet.

Ob tem se posebej hud problem NSi kaže iz zapisa o glasovanju z dne 28. 1. 2014 ob 16:14:37. Pooblaščenci volilnih varovancev NSi niso glasovali.. Niti predsedniška pooblaščenka ga. Ljudmila Novak, niti poslanci ga. Iva Dimic, g. Jožef Horvat in mag. Matej Tonin. To odraža prelom varstva volilnih varovancev NSi, saj bi moralo biti zavzemanje za odprtje arhivov, zaradi okrepitve zgodovinske metode osvetljevanja okoliščin masovnih hudodelstev in nepretrgane rdeče niti totalitarnih prokomunistov, programski nukleus in odločno poslanstvo pooblaščencev NSi. Pa to ni.

Votla »sredica« hude krize NSi

In ob primeroma navedenem hudem problemu blokade arhivov se sveti okvarjena sredica jedra hude krize NSi. Jedro, nukleus bíti politične stranke NSi, ki bi moral biti v zastopstvu temeljnega problema in varstvu lastnih volilnih varovancev, je prelomljeno.

Tu je problem hude krize NSi. Tu je razlog, da so program in dejanja stranke v sredici, nukleusu votli. Tu je razlog, zakaj program in dejanja NSi ne nagovarjajo temeljnega problema več-desetletno hudo poškodovanega lastnega volilnega telesa. Temveč se hudim poškodbam izogibajo. Gre za vprašljivo selekcijo kadrov NSi (izjeme izvzete), ki so nesposobne za soočenje s hudo poškodovanostjo svojih volilnih varovancev zaradi masovnih hudodelstev slovenskega in nepretrganega totalitarnega prokomunizma. Tu je razlog, da so program te stranke in početje njihovih pooblaščencev popolnoma nerazumljivi lastnim volilnim varovancem (in vsem drugim). V samem nukleusu lastnega temeljnega problema so votli.

Te votlosti okvarjene sredice NSi ne more napolniti vtipkavanje nekih »sredinskih« enačb v program te stranke, s čimer se poizkušajo konfuzno promovirati zadnja leta. Te votlosti okvarjene sredice ne more napolniti niti potuhnjena, a všečna taktika, vzvišenega pokroviteljstva do stranke SLS. Oziroma napadanja edine pristno opozicijske demokratične državnozborske stranke – SDS-a in njihovega izpostavljenega prvaka, ki se kot varuh osamelec zoperstavljajo eskaliranemu totalitarnemu prokomunizmu.

Prelom varstva volilnih varovancev NSi

Jedro, nukleus bíti pristne politične stranke, ki je v varstvu lastnih volilnih varovancev, je v stranki NSi prelomljeno.

Čisto jedro, nukleus bíti (lat.: essentia) pristne politične stranke je namreč odnos med lastnimi volilnimi varovanci, ki niso nujno člani te stranke, in z njihove strani na volitvah izvoljenimi pooblaščenci. Čisto jedro bíti politične stranke je varstvo oseb, ki so ji na volitvah podelile volilno pooblastilo, pristna politična stranka jim v svojem delovanju dolguje polno varstvo.

Temeljni problem volilnih varovancev stranke NSi je huda in mnogo-desetletno persistirajoča poškodovanost lastnih (in drugih) volilnih varovancev zaradi masovno hudodelskih dejanj in nepretrgane organizacije totalitarnega prokomunizma. S temeljnim problemom, ki več-desetletno žge njihove volilne varovance (in tudi druge), se vprašljiva selekcija kadrov NSi ni sposobna soočiti. Stranka je v temelju problema pustila lastne volilne varovance na cedilu.

Razlog preloma bíti NSi je v tem, da je prišlo v intimni sredici vprašljive selekcije kadrov NSi, do preloma tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav.

Upam, da se je s tem ustrezno osvetlilo hud problem krize v NSi in prispevalo k rešitvi.