Ali res ni mogoče razumnike različnih ideoloških prepričanj povezati skupaj za pospešeni razvoj Slovenije?

Upokojena železničarja sta v petek, 25. 8. 2017, v Divači s transparentom pozdravila vladno ekipo. (Foto Andrej Čufer)

Ob zapisu Matjaža Hanžka se sprašujem, če je mogoče razumnike z različnimi ideološkimi prepričanji povezati skupaj za pospešeni razvoj Slovenije. Sprašujem tudi, kdo ima pravico v slovenskem narodu deliti ljudi samo zaradi različnih ideoloških opredelitev in kopati nove rane v dušah slovenskih državljanov. Nobeden in nihče!

Ob prej omenjenem zapisu poslanca Matjaža Hanžka javno pozivam vse, ki nam je mar za normalen in pospešen razvoj države s cvetočim gospodarstvom, da se prenehamo prepričevati in  si pametovati. Ko to počnemo, pa nam državo kradejo horde brezvestnih uživačev in skrbno nastavljenih mladcev, ki jim je glavno vodilo preužitek tega trenutka. Oni ne želijo podarjati življenja naprej slovenskemu življu, ampak z namernim uživaštvom in brezmejnim  hlepenjem po dobrinah zase zahtevajo še več denarja in užitkov. To počnejo v času, ko drugi Slovenci živijo slabo.

Zaradi tega je poziv poslanca Hanžka še kako pomemben, da še pravočasno ustavimo vladni projekt Drugi tir, ki ni bil nikoli izbran na javnem razpisu, pač pa so se o njem dogovorili v krogu »prijateljev« in preužitkarjev.

Protest proti nasilju izvršne oblasti lahko ustavimo, če že sedaj stopimo skupaj  – ne ponovimo napake s TEŠ 6. Zato je prav, če se sedaj vsi Slovenci združimo  in na bližnjem referendumu, 24. septembra 2017, enotno glasujemo proti nasilju laži in oholosti izvršne oblasti.

Poslancu Matjažu Hanžku, ki je tudi član parlamentarne preiskovalne komisije o TEŠ 6, se zahvaljujem za odlično pripravljena izhodišča, s katerimi je mogoče ocenjevati vsako državno investicijo, državljanom pa omogočajo, da se do nje jasno opredelijo. V nadaljevanju bom prikazal uporabo Hanžkovih sedmih izhodišč, s katerimi bom primerjal vladni DRUGI TIR z DVOTIRNO PROGO, ki jo zagovarjam kot cenejšo in hitrejšo, predvsem pa ekonomsko upravičeno investicijo tako za Luko Koper kot za našo državo.

  1. Predstavljanje investicije kot usodne za državo

Investicija ni usodna za državo po nobenih kazalcih, njena finančna vrednost v višini 2,2 milijarde pa predstavlja  enega od zadnjih plenov državnega proračuna. Dvotirna proga po sedanji trasi je namreč mednarodno ocenjena kot investicija za 800 milijonov in zagotavlja še enkrat večjo pretočnost blaga kakor projekt Mira Cerarja, ki ga želi njegova vlada uzakoniti. Največja laž pa je, da stane projekt Drugi tir 961 milijonov. To je cena za izgradnjo enotirne proge brez prištetega davka na dodano vrednost.

  1. Zagovarjanje investicije zaradi obljubljenih delovnih mest

Druga laž je, da bo izgradnja drugega tira prinesla 9000 delovnih mest. Kako je mogoče, da Luka Koper s svojim prometom ne more 1000 delavcev redno plačevati  normalnih plač in dopušča izživljanje mafijskih delodajalcev nad tujimi delavci,  ki delajo kot prekarni delavci. Največji lastnik Luke Koper je država Slovenije, ki jo je začasno prevzela stranka SMC. Takšen pojav neoliberalizma v državnem podjetju torej dopušča stranka SMC, kljub leporečenju ministrice Kopačeve, s katerim prikriva dejansko stanje, ki je polno odgovorna za nastalo stanje. To ni neoliberalizem, to je mafijska združba balkanskih kriminalcev.

  1. Prilagajanje zakonov ali podzakonskih aktov potrebam posameznih interesentov

Prilagajanje sedanjemu stampedu slovenskih železnic, ki skupaj z sindikati na Slovenskih železnicah izvaja privatizacijo železniške infrastrukture.

  1. Izsiljevanje s časovno stisko

Tretja laž vlade Mira Cerarja in poslancev SMC  se nanaša na spremembo trase železniške proge. V primeru projekta MAGNA s spremembami niso imeli težav, saj so z nočnimi telefoni, javnimi grožnjami in uličnimi demonstracijami v enem letu dosegli spremembo lokacije na prvovrstni kmetijski zemlji. Za dvotirno progo, kjer so 20 m levo in desno od predvidene trase v lasti Slovenskih železnic že vsa odkupljena zemljišča, pa Cerar in poslanci SMC trdijo, da je spremembo trase železniške proge komaj mogoče pripraviti v petih letih. To je duhovno nasilje nad državljani!

S projektom Drugi tir bodo zagotovili povezavo Koper-Divača šele dve leti za našimi avstrijskimi konkurenti, s projektom Dvotirne proge pa smo lahko dve leti pred njimi. KDO ZDAJ TUKAJ BLOKIRA RAZVOJ SLOVENIJE? Nasilna vlada z izsiljevanjem ter neresnicami!

  1. Nepregledno delovanje

Projekt Drugi tir ni bil nikoli javno preverjen z javnimi razpisi, kriteriji v razpisih so bili umotvor, tako kot se sedaj dogaja tudi v Evropi. Komisarka nam ponuja neka sredstev, ki pa jih bomo dobili, če bomo železniško povezavo zanesljivo zgradili kasneje kot Avstrijci. Koliko metrov bo komisarka še morala prehoditi po žerjavici, da bomo Slovenci spregledali to osebno poželjivo in mednarodno povezano preprečevanje pravega razcveta Slovenije.

  1. Demonizacija tistih, ki postavljajo kritična vprašanja

Slab ali bolje neprimeren za vsako profesorsko mesto je akademik, ki ni sposoben javnega in odprtega dialoga z argumenti. Slaba je univerza, ki takšne profesorje sprejema v službo. Slabi so študentje, ki take poslušajo profesorje, ki ne prenesejo argumentirane in široke diskusije. Vodenje države sta prevzela 2 K. Oba pravita, da sta akademika, in oba sedita v kabinetu predsednika vlade.

  1. Podpora nekaterih medijev pri »lomljenju hrbtenic« in linču neposlušnih

Mediji, predvsem pa uredniki, ki so hlapci lastnikov, že dalj časa zavestno sodelujejo pri lomljenju hrbtenic. Zato je zakon o Drugem tiru, ki je sedaj na referendumu, koruptive, je v neskladju z gradbeno zakonodajo, zagotavlja 45 letno razprodajo slovenske zemlje tujcem za piškavih 200 milijonov, slovenski davkoplačevalci pa bomo plačali 2,2 milijarde iz integralnega proračuna. To pa pomeni manjše penzije, manjšo zdravstveno oskrbo in manj denarja za šolstvo in znanost. Vse bo šlo v beton, za slabo izveden projekt.

Zaradi vsega navedenega vabim vse zdravorazumske Slovence, da se skupaj upremo taki oholosti izvršne oblasti, ki nam sedaj z zakonom o Drugem tiru vsiljuje predrag, predvsem pa projekt, ki ni razvojno naravnan. Temu je potrebno odločno reči NE, saj je bil en TEŠ 6 dovolj oziroma je bil odločno preveč.