11 neodgovorjenih vprašanj: 5 x KDO? in 6 x ZAKAJ?

Foto: Aleš Čerin

Predstavljamo 11 vprašanj, na katera oblikovalci javnega mnenja, ki pripadajo 5 % nostalgikov prejšnjega komunističnega režima, ne dajejo objektivnih in celovitih odgovorov. Zato neopredeljenih volivcev ni, so samo slabo informirani volivci.

Berem kako se stranke »borijo« za glasove neopredeljenih volivcev. Sprašujem se, ali sploh res obstajajo neopredeljeni volivci. Verjetno jih nekaj je, vendar večina potencialnih volivcev ima stališča, tako do strank kot do stanja v državi, saj niso naivni, res pa je, da niso dovolj in objektivno informirani. Zakaj pa je referendum o samostojnosti uspel s tako visoko udeležbo in tako malo »neopredeljenih«?

V postkomunistični Sloveniji so na oblasti še vedno v takšni ali drugačni navezi bivši komunisti, njihovi prikriti sodelavci in dediči zločinskega totalitarizma po drugi svetovni vojni. Teh je toliko kot pred osamosvojitvijo,  približno 5 (pet) %, kot je bilo članov Zveze komunistov in je danes članov levih strank. Prav toliko je tudi tistih državljanov tradicionalnega ideološkega nazora (vernikov), ki predstavljajo drugorazredne državljane, odrinjene od oblasti in so lahko zgolj privesek, brez možnosti odločanja, samo zaradi videza demokratičnosti. Torej tudi približno 5 (pet) %, kamor spadajo »nedeljniki« in glavni »sovražniki« NOB ter »tekovin« in nekaj »prepirljivih« desnih strank, ki ne zmorejo skupnega nastopa na volitvah. Nekaj procentov gor ali dol ne igra vloge. Pomemba je večina državljanov, ki predstavlja ljudstvo demokratične države z ustavno pravico voliti svoje predstavnike zakonodajne in posredno izvršne ter sodne oblasti.

Zakaj ta »večina« ne gre na volišča in je, tako rekoč, neopredeljena? Ta večina živi in služi svoj vsakdanji kruh slabo informirana ali zavedena s pristranskimi, neobjektivnimi, nepopolnimi, zamolčanimi podatki, »krmljena« s trači rumenega tiska ter vsebinami za poneumljanje in Fake News-i. Osebno k »rumenemu«  režimskemu tisku  prištevam tudi slovensko davkoplačevalsko TV  in druge režimu naklonjene »reklamne« Televiziji, ki se prav tako posredno napajajo z »ugrabljenim« denarjem iz previsokih prodajnih cen trgovcev ter vseh na državne jasli privezanih institucij. In kdo so oblikovalci in posredniki tovrstnih »rumenih« informacij ter anket«, preko katerih oblikujejo »javno« mnenje? Predvsem idejni novinarji vladajoče elite, šolani na »političnih« in izobraževalnih inštitucijah iz časa pred osamosvojitvijo.

11 vprašnj: 5 x KDO? in 6 x ZAKAJ?

Prav ti, omenjeni režimski oblikovalci javnega mnenja, ki pripadajo tistim petim procentom nostalgikov prejšnjega komunističnega režima, nas večino volivcev ne obveščajo OBJEKTIVNO IN POSLEDIČNO CELOVITO. Naj naštejemo nekaj primerov in vprašanj.

KDO krade, kdo obvladuje banke in kapital ter kam zginevajo milijarde davkoplačevalskega denarja;

ZAKAJ oblast dviguje davke za polnjenje državnega proračuna. Morda za plače preobsežnega in vedno večjega državnega aparata »parazitov« in »jasličarjev«, namesto, da bi davke znižali kot Trump v ZDA;

ZAKAJ nam polnijo glave z vedno novimi Fake News-i, multikulturnostjo, teorijo spola, fašističnim genocidom, herojstvi NOB…, molčijo pa o zločinih nad lastnim narodom med in po drugi vojni in se izmikajo resnični spravi s priznanjem krivde in enačenjem komunizma s fašizmom po priporočilu EU;

KDO in zakaj cenzurira oblasti nevšečne informacije, otežuje ali ignorira TV oddaje in govore, ki hočejo objektivno seznaniti javnost z »defektnostjo« delovanja režima in  javno obsoja in naravnost hujska državljane proti navidezno »sovražnemu« govoru oblasti nevšečnih posrednikov, dopušča pa eklatantne primera takšnega govora oblasti všečnih pisunov in govorcev, da ne omenim kako se ovira svoboda govora in izražanja nasploh;

ZAKAJ se ne razkrinka »krivosodje«, ki, v ne malo primerih, zapira in kaznuje nedolžne, oprošča krive in omogoča izigravanje zakonov, dovoli zastaranje sodnih primerov očitno krivih, ali  zastaranje primerov, ko bi se morala z razsodbo razkriti krivica, ignorira dokaze iz arhivskih dokumentov, ki slučajno niso bili uničeni po nalogu pred osamosvojitvene oblasti, da ne omenim »čudežnih« odstopanj od tožb ob katerih bi se lahko razkrila prava resnica tožnikov;

ZAKAJ zvemo tako malo iz režimskih medijev o tem kaj pišejo in razkrivajo zgodovinarji ter raziskovalni novinarji o zločinskosti, pokvarjenosti, bančnih krajah, škodljivih posledicah migracije ob hkratnem padanju rodnosti Evropejcev in Slovencev,  prikrivanju in lažnivosti sedanje oblasti in dogodkov polpretekle zgodovine naroda kot na primer; Boštjan M Turk, Igor Omerza, Roman Leljak, Ivo Žajdela, Tamara Griessar, Stane Granda, Igor Krišnar, Rado Pezdir, Gregor Preac, Ivan Štuhec in številni drugi, ki mi naj ne zamerijo, da jih nisem omenil;

KDO in kakšna »omrežja« ali »mafija« nastavlja na vodilna mesta ljudi povšečne postkomunistični oblasti. Ali kdo ve, jaz ne, kje in na kakšnih pomembnih položajih so tisti zavzeti in pošteni posamezniki iz čas osamosvajanja, ki so poniknili v pozabo;

ZAKAJ lahko nekaznovano oblast krši Ustavo in ustavne odločitve in tako povzroča, če ne celo zagotavlja, neenakost pravic ljudi, ustanov, pravice do informiranja »za in proti« različnih pogledov v spornih primerih in dogodkih…;

KDO in zakaj razdira tradicionalne vrednote družine, propagira »mavričarje«, Sorosovo uničevanje tradicionalnih vrednot, »uvoz« tujih življenjskih vzorcev in navad, brez prizivno blati ter kleveta RKC (Rimokatoliško Cerkev) in vernike. A je Orban res obsojanja in omalovaževanja vreden demokrat, ki skrbi za blagor svoje države;

KDO se ni pripravljen spraviti, umakniti sporne spomenike očitnih kriminalcev, morilcev in odgovornih za narodov genocid ter poboje več tisoč pripadnikov drugih narodnosti, ki so prečkali našo domovino;

ZAKAJ dovolimo in ne ukrepamo, da podjetni Slovenci in strokovnjaki ne bodo na delo migrirali v sosedne države in tujino.

In še bi lahko navajal s čim in o čem tistih 90%  (devetdeset %) »neopredeljenih« ni objektivno in celostno informirana, da bi vedeli zakaj in koga je potrebno voliti, da se izvijemo iz prijema post komunizma. Če bi vedeli več o stanju naroda in države ter delu in ravnanju trenutne leve oblasti, bi si goreče želeli ponovne osamosvojitve in »referendumsko« volili za spremembo oblasti, dokončen »sestop« komunizma in lustracijo tistih 5 % (pet %) kameleonov in navideznih konvertitov, ki so nas ogoljufali za resnično demokracijo Evropskega tipa. Privoščim jim njihov 5%-ni  privesek »oblasti«, da bodo lahko kontrolirali celostno vrednostno, kulturno, kadrovsko ter oblastno prenovo Slovenije.

Sem že predolg, bil bi še daljši, če bi ob navajanju »grehov« režima in oblastnikov hotel navajati resnične primere, kar mi ne bilo težko.

Naj ne bo skepsa in dvom, ampak optimizem, vodilo večine volivcev, da bo do »prebujenja«, tako imenovanih neopredeljenih prišlo, saj bi ob primernem informiranju lahko in mogli zrušiti sedanjo lažno oblast in vrniti državljanom samozavest, nacionalni ponos, kritičnost in zajamčene človekove pravice.

Verjemimo v zdrav razum v bistvu dobromislečih desnih strank, ki razumljivo vsaka po svoje prisegajo na poštenje, resnico in splošnoveljavne pozitivne vrednote glede na svoj »Program«, DA BODO SPOSOBNE PRESEČI MESEBOJNE ZAMERE IN RAZPRTIJ NORMALNEGA TEKMOVANJA ZA VOLIVCE IN ZASTAVILI VSE MOČI ZA SKUPNI, NE PREVEČ SOFISTIČNI, AMPAK PREPROSTEMU DRŽAVLJANU RAZUMLJIVI CILJ, KI BI VOLIVCE PRIPELJAL NA VOLIŠČA, DA BI PODPRLI PREPOTREBNE SPREMEMBE OBLASTI.