Zmedenost Šarčevih ministrskih kandidatov in njihova dela

Delo je dne 31.8.2018 odlično pojasnilo zmedenost naše oblasti in njenih akterjev. Ministrski kandidat g. Leben z izjemno mimiko telesa stopa pred državljane in jim pojasnjuje » Več narave ali pa lažji posegi vanjo«. Nesrečni tehnični urednik Dela pa je zraven, da bi z besedilom zapolnil prazen prostor, prilepi še prispevek g. Borisa Šuligoja alias Škarpena »Drugega tira še lep čas ne bodo gradili«.

Obe besedili sta naravnost vzor, kako daleč smo prišli pri spodbujanju norosti.

Na eni strani preberemo, kako se na Ministrstvu za okolje potrebuje pravega vodjo, ki zna biti odločen in zna stvari postaviti v pravo smer, ter pri tem spoštuje Naravo, ker je pač priznan strokovnjak, diplomiral na Oxford Brokes University – 1865 (Headington, Oxford OX3 0BP in še 4 naslovi različnih kampusov), v letu 2018 uvrščena med 401 do 500 univerz na svetu. Pri tem je treba povedati, da je bila University of Oxford ustanovljena v 12. stoletju našega štetja  v mestu Oxford (Carfax Tower kot glavno središče univerze) in se praviloma pojavlja po vsakovrstnih ocenah med prvih 30 na svetu.

Obe omenjeni univerzi nimata nič skupnega, razen tega, da lahko z manj primerno oceno na Oxford University dobiš mesto na drugih britanskih univerzah, med drugim tudi na Oxford Brokes University, ki je bila včasih primerljiva z Univerzo v Ljubljani, ki je sicer že dosegla uvrstitev med 301 do 400, kar pa ji v zadnjih štirih letih ni večuspelo, zato sta sedaj obe univerzi v isti skupini.

Ta uvod moramo poznati, da vemo, o čem se pogovarjamo

Če se spomnimo nazaj dve leti nas je Škarpena podučeval, da mi laiki ne vemo nič o modernih železnicah, kaj šele neka skupinica samozvanih strokovnjakov iz Ljubljane. Zadnji premier Cerar, je celo izjavil, da bo 26 km rešilo svetovno železniško logistiko v tem delu sveta in da bomo dosegli bistveno povečanje pretovora v primerjavi z drugimi lukami, če bomo imeli kvazi drugi tir. In državljani so mu celo verjeli, jasno z vsemi PR potezami, potezami laži in sprenevedanja.

Danes ima Trst že operativno zmogljivost 70 mio ton, Koper pa žal ostaja na 23 mio ton.

Kakšno stanje pa je sedaj po dveh letih?

Zavajanje Lebna s trditvijo, da bodo strokovnjaki resno preučili možnost gradnje dvotirne proge, je bil samo dokaz več, kako malo so gradbeniki ob načrtovanju vladnega drugega tira razumeli transportno logistiko. S strani Lebna niti s strani Cerarja ni bilo nobenega priznanja, da smo strokovna skupina imeli prav od samega začetka. Od samega začetka smo zahtevali za Koper DVOTIRNO progo in ne dva kraka po dveh železniških povezavah. Brez sramu so pobrali naše strokovne ugotovitve, kar je mogoče samo z veliko mero samozaverovanosti in predvsem oholosti ob tako jasni kraji strokovne utemeljitve oziroma ideje. Sprememba iz enega tira v dvotirno progo pri vladni varianti drugega tira nima nobene resne utemeljitve niti resne strategije poseganja človeka v naravo. Povedano preprosto, je katastrofalno gospodarjenje s prostorom, tako iz strokovnega stališča kot iz pogojev sožitja z naravo. V primeru vladnega drugega tira gre za tipično uničevanje narave na dveh mestih, na starem odseku in dodatno še na novi lokaciji.

Državljan K. je zelo jasno opozoril, da gre za slepo črevo proti Italiji. Smejali so se ljudje in Škarpena ga je zaničevalno poimenoval pijančka in starčka. Nobeden od teh »strokovnjakov«, ki vedrijo v senci profesorja na gradbeni fakulteti po partijski direktivi iz leta 1950, ni hotel, ni želel, niti smel priznati, da je bil podpisan tajni sporazum med Slovenijo in Italijo. V njem je bila zapisana zahteva, da mora slepo črevo priti čim bližje italijanski meji, se lahko po potrebi preko Doline potegne železniški krak iz tržaškega pristanišča. Da ravno po Dolini, poslednji večji lastnini staroselcev Slovencev, ki ohranjajo ekonomsko trdnost, naj bi šla proga proti Trstu. Tako škodo Slovencem je bila Ljubljana dopustiti in zapisati v posebnem tajnem sporazumu (vir Gregorčič in njegova dokumentacija). Državljan K. je te dokumente priskrbel, pa niso smeli biti javno objavljeni, saj so podpisniki še živi.

Nam so očitali, da je nemogoča, smrtno nevarna gradnja vzporednega tira. Da res je nevarna, če se ne spoštuje pravil in se vlak zaleti v gradbeni stroj. Vzporedna gradnja drugega tira po obstoječi progi je mogoča ob razširitvi osi od 5,0 m na 5,8 m z montažno vgradnjo zaščitne stene. Za primerjavo lahko povemo, da je to povsem enako kot so na cestah položeni betonski bloki pri 80 km/h nasproti vozečih tovornjakih. Ali ne, saj gre menda za isto ministrstvo.

Potem smo mi – laiki, dokazovali, da je potrebno do Kopra zgraditi moderno dvotirno progo, da se jo da zgraditi po ravnini in dolini vzporedno, oba dela pa lahko povežemo s tunelom, s katerim prebodemo Kraški rob. To lahko izvedemo z nagibom 80 promilov ali 40 promilov. Tega ga. Hreščak iz Dnevnika ne more razumeti, ker je treba poznati 3D prostor in okolje, potem pa to lahko razumeš in ne podžigaš z neresnicami, pa dajmo napisati po domače, kar z lažmi, ki so seveda plačane. Plača za napisno laž je plačana laž. Čeprav si kdo stokrat ponovi, da to ni res, češ da sem samo v službi.

Nagib 80 promilov premagujemo z vlečno vrvjo. Nagib 40 promilov pa premagamo z zmogljivejšo lokomotivo. Uporabili bi lahko lokomotive, ki jih že uporabljajo na primerljivih odsekih nove svilene poti Peking-Berlin. Pogonska moč takšne lokomotive je 14 MW, od leta 2000 naprej pa jih izdelajo okoli 500 na leto.

Potem kandidat za ministra ugotovi, kaj pa če bi napravili enostavno dvotirno progo, da Državljani K. in Duhovniku s skupino zapremo usta, ker ne nehajo in ne nehajo govoriti o dejanski razliki med 3 milijardami in njihovo rešitvijo za 800 milijonov?  In vsi strokovnjaki od projektantov in delavcev na Agenciji za infrastrukturo zapojejo v zboru, tudi mi bomo zgradili dvotirno progo po trasi drugega tira!

To so torej strokovnjaki, ki zaradi napačnih predpostavk vseskozi branijo neumen projekt, zraven pa še podpišejo tajni sporazum za razlastninjenje naših zamejcev v Dolini pri Trstu. Državotvornost da te kap!!!

Nepoznavanje slovenske zakonodaje in namerno zavajanje

In prav 31.08.2018 je Delo končno s strani Škarpene moralo objaviti resnico!. Ta pa je naslednja.

DPN – Državno Prostorski Načrt je z vsemi soglasji zagotovilo, da se v prostoru lahko začne s projektiranjem določene infrastrukture tako, da je glavna os določena po DPN z največjim odmikom 100 m.

Če gradite dvotirno progo z dvema predoroma za en in drugi tir, potem je med njima potreben odmik najmanj 90 m, saj je v sredini potrebno imeti ubežni predor za potnike! Razdalja med dvema predoroma je odvisna od sestave tal in je lahko več kot 45 m. 2 x 45 m pa je še vedno 90 m, čeprav nam lahko kakšen nariše in opiše svetlo bodočnost s krajšim metrom, kot je 100 cm ampak na koncu je treba imeti 90 m.

Ker vrtanje predorov v širini 14 m predstavlja dodaten odmik na levi in desni strani in ker je potrebno upoštevati še širino portala okoli 25 m zaradi ojačanja kamenine pred vhodom v predor, je poseg v prostor širši kot je 100 m, tako imamo skupaj 115 m. To pa je več kot 100 m in zato je treba imeti nov DPN.

Vprašanje za Cerarja, Šarca in Lebna

Ali je zato treba imeti ministra za okolje g. Lebna, da bo šel z glavo skozi zid in izsilil DPN po novi trasi za drugi tir?

Ali ne bi bilo logično zaradi naravovarstvenikov, Lučka Kajfež, Ana Kučan, … ob obstoječi progi brez odseka preko Kraškega robu bolje uveljaviti vse naravovarstvene predpise in za ljudi na odseku sedanje proge poskrbeti za kakovostno sožitje železnice s prebivalci.

Ali si upate podpisati, da slabo izvedbo sedanje proge zagotavljate Vi naravovarstveniki z zavestno tišino, zavestnim skrivanjem in izkrivljeno logiko. S tem zagotavljate sistematično uničevanje narave, ne da bi poskrbeli za kakovostno umestitev železniške proge v okolje z modernimi zaščitnimi ukrepi.

Ali imate zato g. Lebna v prvi frontni liniji, da zavestno in nalašč govorite o razvoju, kot so vaši predhodniki govorili o razvoju Salonita Anhovo, Donita Medvode, pa rudnika Živega srebra v Idriji, pa rudnika svinca v Mežici, pa če hočete še zadnji projekt TEŠ 6. Ali se ne ponavlja ista zgodba o lažnem razvoju, ko ves razviti svet že ve, kako se takemu razvoju reče. To je kvazi razvoj in vsi protagonisti imajo z njim koristi, tako pri zaposlitvi kot pri izdelavi projektov za fascikle.

Strokovnjaki, projektanti vladnega projekta ne upajo naglas povedati, da ta preseka vodno žilo, pa če preplačate geološke strokovnjake na tak ali drugačen način. Saj poznate geologijo Karavank, ko so bile narejene študije in študije, na koncu pa teče voda v količinah, ki jih nihče ni previdel. Ko pa je vodo želel izkoristiti »nenaš« človek, ga je bilo treba sistematično uničevati, dokler ni odnehal (Julijana). Skrb za podjetništvo? Ali ne?

Natura 2000 je izigrana tako, da ste progo umestili v predore. Kandidatka za ministrico Bratuškova ima izjemno priliko, da podpiše dokončno gradbeno dovoljenje, pardon uporabno dovoljenje, ob pogoju, da se planira v primeru požara najmanj dve smrtni žrtvi pri tovornem vlaku (strojevodja in spremljevalec), ker tako zahtevajo EU predpisi in na to je opozorilo tudi poročilo GEODATA. Ali Bratuškova sploh razume, kaj tak podpis pri uporabnem dovoljenju pomeni?

Posebej je zanimivo, da so vse simulacije vožnje po progi izvedene s potniškim vlakom, ki sploh ne sme voziti po projektu sedanjega vladnega drugega tira. Torej je prekmurska firma ista natega kot maketa za drugi tir v Kopru. Tako se igrate v 2 TDK z nami, saj prikazujete potniški vlak, kako drvi po progi, po kateri sploh ne sme voziti, ker je izvedba s projektiranimi predori življenjsko nevarna! Spet poročilo GEODATA, ki mu je supliral celoten štab DRI. Tako bi lahko napisali še več strokovno tehničnih napak, ki so jih napravili naši projektanti.

Ali Leben ve, da je ključna napaka vladnega projekta Drugi tir v tem, da trajno in dokončno posega v NATURO 2000, kar bo imelo nepopravljive posledice. Da ostaja stara proga iz Divače do Prešnice za Pulj, da se zato zavestno odrekamo povezavi z Istro izključno in samo v korist Italijanov!

Zakaj se skrivajo naši projektanti za neko konzultantsko hišo Jaspers, ki je letošnjega februarja dobila negativno oceno s strani evropskega računskega sodišča. Slovenija ima predstavnika v Bruslju, na sodišču pa naj ta tolmači sklep sodišča o Jaspersu pred našimi TV kamerami.

Kakovost gradnje železniškega ustroja!

Gospodarjenje s prostorom je uporaba kakovostnih materialov za vse objekte. Bistven element je ustroj s tolčencem. Zakaj se je Leben na Ministrstvu za infrastrukturo odrekel zavezi o kakovosti dela. Njegova Agencija za železniško infrastrukturo zahteva, da se še danes vgrajuje nekvaliteten tolčenec iz Verda (140 MPa), čeprav imajo na voljo tolčenec iz Črnega kala (220 MPa), ki bi po vseh povečanih obremenitvah zdržal vsaj trikrat več v primerjavi z materialom z Verda. Kaj bi bilo, ko se razkrije lastniška struktura obeh kamnolomov.

Kaj je primerno napajanje železnic v Alpah?

EU zahteva, tudi v Italiji, da se morajo nove železniške povezave, kjer so veliki nagibi dol ali gor, graditi z napajanjem z izmeničnim tokom. Bratuškova bo morala odgovoriti, zakaj si tako želijo enosmerno napetost iz Italije, ko pa je Slovenija soseda z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, kjer imajo izmenični tok za napajanje. Ali obstoja minimalno tehnično znanje pri odločevalcih, da to lahko razumejo. Če bi imeli izmenično napajanje od Divače do Kopra, bi uporabili za okoli 60 % manj električne energije. Zgodbice o tem, da se enosmerni tok lahko tudi pretvarja nazaj, so res zgodbice razvoja!!! Zakaj za hudirja ne kuhajo vse gospodinje na drva, saj je dimna zavesa izjemna za okus bograča ali golaža! Torej jejmo vsak dan golaž in bograč!!

Ali sploh vesta oba kandidata za ministra, da preko Slovenije vozijo kombinirane lokomotive, ker je to pogoj interoperabilnega omrežja. Seveda pred letom 1990 tega nismo želeli, »pošto neče neprijatelj preko Jesenicama dolaziti do Kranja! Blokirati ga čemo več kod Jesenicama!«

Bravo evropsko razvojno usmerjeni odločevalci, saj moraš biti za tak način razmišljanja ali vzgojen ali pa res ne razumeš, v čem je bistvo razvoja družbe in države. Najbrž ni bistvo razvoja, da se srečuješ v krajevni skupnosti in debatiraš. Najbrž je del razvoja družbe tudi v visoko razviti industriji!

Torej na koncu je treba potegniti do Kopra 110 kV ali bolje 220 kV omrežje in zagotoviti dovolj toka za vleko tovornih vlakov in predvsem za napajanje tovornih ladij v samem pristanišču, da nimajo prižganih diesel motorje za lastno napajanje. To bi moral biti pogoj prebivalcev v Kopru, če bi Škarpena razumel, kje je bistvo razvoja.

Kako pa se sedaj transportira težje kompozicije iz Kopra? Ko pride težja kompozicija, npr. več kot 1650 ton, nista več dovolj dve električni lokomotivi, ker je vlečna sila premajhna! Zato si pomagajo z diesel lokomotivo od zadaj. Pazite z diesel lokomotivo zadaj, vsakdo se vpraša, zakaj ne z električno, če smo tako razvojno naravnani? Zato ker bi ob uporabi še ene električne lokomotive cel vlak ostal v hribini, saj bi požgal vse napajalne postaje,  ker so preprosto prešibke (do 14 MW, ena lokomotiva pa potrebuje 6,5 MW).

In to je strokovna ocena sedanjih strokovnjakov na razvoju železniškega omrežja. Za pomoč pri električni vleki kompozicije uporabim diesel lokomotivo!! Kaj res ne vidite, kakšne strokovnjake imate za razvoj železniškega omrežja? Ali je mogoče, da se šele sedaj po 10 letih gradi v Hrastovljah transformatorska postaja? Po vseh letih problemov s transportom???

Ali res moramo prenašati popolno neznanje in upočasnjeno razmišljanje pri strateško odločanju takih strokovnjakov, ki radi hodijo v službe in se za njih držijo kot klopi.

Pa še bi lahko naštevali vprašanja, na katera bi morala, oba tako Leben kot Bratuškova odgovoriti, če se že spuščata na tako tanek led, kot je nestrokoven, slabo domišljen in zastarel projekt vladnega drugega tira.