Zaradi Kemisa bi morala ministrica Katičeva odstopiti

Požar v družbi Kemis d. o. o.
Požar v družbi Kemis d. o. o.

Kemis d. o. o., njen direktor, službe v sestavi Ministrstva za obrambo RS in ministrica za obrambo Katičeva so zmagovalci črne liste AAG 2017.

Upravni odbor Alpe Adria Green (UO AAG) je v petek, 9. 2. 2018, med prispelimi predlogi za izbiro najbolj neekološke osebnosti leta potrdil, da se za zmagovalca črne liste AAG za leto 2017 krivce za požar v Kemis-u ter prepočasno ukrepanje odgovornih  pri požaru in sicer:

  • Emila Nanuta, direktorja podjetja Kemis d. o. o. zaradi povzročitve splošne nevarnosti in nevestnega upravljanja podjetja Kemis, katerega posledica je bila izjemen in strupen požar na Vrhniki, dne 15.maja 2017, ko so zagoreli odpadki, v več deset tonskih količinah, med njimi več kot polovico nevarnih.
  • Podjetje Kemis, ki je v sestavu podjetja Gorenje, prav tako zaradi povzročitve splošne nevarnosti.
  • Ministrstvo za obrambo RS, Upravo RS za zaščito in reševanje in Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki sta v sklopu ministrstva ter ministrico za obrambo gospo Andrejo Katič, ki je zaspala, skupaj z obema, njej podrejenima enotama ministrstva in ni takoj reagirala v primeru izjemnega požara v Kemisu na Vrhniki.

Upravni odbor AlpeAdria Green je svoje odločitve podkrepil z naslednjimi obrazložitvami.

Emil Nanut, direktor podjetja d. o. o., kot odgovorna oseba

Emil Nanut je z nevestnim upravljanjem in nespoštovanjem predpisov o požarni varnosti omogočil razvoj požara do izjemnega obsega na Vrhniki in okolici, ki je zelo močno onesnažil okolje, vode, tla, kmetijske in vrtne pridelke in predvsem zrak in s tem deloval zdravstveno zelo škodljivo na prebivalce in druge prisotne na področju delovanja strupenih produktov gorenja več deset ton odpadkov, med njimi več kot polovica nevarnih.

Zakon o varstvu pred požarom je močno usmerjen v preventivo pred požarom in med drugim zahteva (10.člen), da so ukrepi varstva pred požarom  načrtovani in izvedeni tako, da čim bolj preprečijo nastanek požara, ob požaru pa omejijo njegovo širjenje. Podjetje Kemis d. o. o. je namreč skladiščilo in predelovalo več sto ton odpadkov, med njimi tudi nevarnih, ki spadajo med požarno nevarne snovi po Zakonu o varstvu pred požarom, to so gorljive trdne, tekoče in plinaste snovi (5.člen). V času izbruha požara (okrog dvajsete ure) ni bilo v podjetju nikogar. Ni bilo varnostnikov, usposobljenih za gašenje požara, ki bi takoj evidentirali lokacijo nastanka požara in nemudoma pogasili goreče snovi, ter s tem omejili širjenje požara po Zakonu o varstvu pred požarom (10.člen) in ne bi prišlo do izjemnega požara. Dokaz, da je bilo 24 urno fizično varovanje objekta, še posebej zaradi zelo velikih količin gorljivih snovi, nujno, je posredno tudi uvedba take službe po požaru. Preventiva pa je odpovedala na celi črti, za kar je odgovoren direktor podjetja.

Očividci so poročali in razpolagajo s slikovnim materialom, da je požar pridobival na moči dalj časa (vsaj 15 minut), kar potrjuje potrebo po ustrezni preventivi, kar v tem primeru, z ozirom na prisotnost več sto ton gorljivih snovi, pomeni zaposlitev dveh varnostnikov za čas izven delovnega časa, ki se je zaključil ob 15 uri. Gasilci in drugi so prišli do požara šele, čeprav relativno hitro, ko je bil požar močno razvit, s plameni nad streho stavbe. Direktor podjetja z ničemer ne more opravičiti grobega kršenja Zakona o varstvu pred požarom, saj ni bilo ustrezne preventive z ozirom na njegovo dejavnost.

Posledice požara in njegovega gašenja so številne in izjemno velike, mnoge od teh tudi dolgoročnega značaja. Gasilne vode so se razlile v potok Tojnica, v Naturo 2000 in ga popolnoma uničile. Ker v konstrukcijo stavbe ni bila vgrajena ustrezna preventiva, so se gasilne vode, kljub večjemu lovilnemu bazenu razlile v glavnem v potok Tojnico z vsemi strupi in ga uničile z vsem življenjem. Stavba bi morala tudi ob polnem bazenu za razlivne vode, prekomerne vode zadržati znotraj ustreznih zidov stavbe, ki pa jih ni bilo.

Dolgoročne škodljive  posledice za zdravje ljudi na Vrhniki in bližnji okolici niso pravilno ovrednotene, saj ni meritev največjega onesnaženja zraka, ki so se ga nadihali krajani in drugi prisotni v noči in drugi dan po požaru. Drugi dan je bil meglen in so se strupi še zadrževali v zraku, sledil je dež, vendar so tudi meritve izpranih vod s streh izostale. Te bi namreč dodatno pokazale, kako strupen je bil zrak v tistem času, kar je najbolj vplivalo na možnost močne škodljivosti za zdravje, ki se lahko pokaže kasneje, saj je bilo dokazano po več dneh, da so bili prisotni v prekoračeni koncentraciji tudi zelo strupeni dioksini, katerih del je padel na tla iz zraka.

Izjemno škodljivost neodgovornega ravnanja direktorja so obsodili tudi svetniki občine Vrhnika, ki so sklenili, da se mora Kemis d. o. o. izseliti iz Vrhnike.

Podjetje Kemis, ki je v sestavu podjetja Gorenje

Vse napisano, tako kot je zapisano za odgovornost direktorja, velja po predpisih tudi za podjetje kot gospodarsko družbo. V tem je tudi posredna odgovornost podjetja Gorenje, v katerega sklopu je Kemis d.o.o.

Ministrstvo za obrambo RS

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se očitno ne zaveda, kaj pomenijo sto tonske količine gorljivih odpadkov na majhni lokaciji. Kemis d.o.o. je posloval na tej lokaciji več let in se jim ni zdelo pomembno, da zahteva odpravo ključne napake pri preventivnih ukrepih po Zakonu o varstvu pred požarom, ker ni bilo uvedeno 24 urno  fizično varovanje. Kršenje preventivnih ukrepov je trajalo več let, do lanskega izjemnega požara. Tako varovanje bi  zanesljivo preprečilo razvoj začetnega vžiga v izjemno strupen požar velikega obsega.  Zato je njegova uvrstitev na Črno listo 2017 povsem upravičena. Še toliko bolj, ker sta enaki njihova  malomarnost in kršenje Zakona o varstvu pred požarom botrovala tudi drugima dvema izjemno strupenima požaroma ob gorenju velikih količin gorljivih odpadkov v Zalogu pri Novem mestu in v Ljutomeru. Tudi tam ni bilo 24 urnega fizičnega varovanja pred požarom.

Enaka utemeljitev za uvrstitev na Črno listo 2017 velja za slabo delo Uprave RS za zaščito in reševanje. V opisu njihovih nalog so tudi preventivni ukrepi, ki so v primerih treh lanskih požarov izostali, pa bi jih lahko preprečili.

Andreja Katič, ministrica za obrambo RS

Ministrica gospa Andreja Katič prav tako zasluži uvrstitev na Črno listo 2017, saj spada  spoštovanje Zakona o varstvu pred požarom in preventivno protipožarno ukrepanje v njen resor. Očitno se ne zaveda, kaj pomeni prisotnost več deset ali sto ton gorljivih materialov na majhni lokaciji za požarno varnost. Ker ni zahtevala od podrejenih organov evidence in ustreznih preventivnih protipožarnih ukrepov, je posredno odgovorna za vse tri že omenjene  velike požare v letu 2017, zaradi kršitve Zakona o varstvu pred požarom.  Prav tako je odgovorna za napačna in zavajajoča poročila komisij, ki so ugotavljale morebitno kršenje predpisov podjetij, v katerih so izbruhnili veliki požari, saj so ta poročila ugotavljala, da so bili po predpisih potrebni ”papirji” več ali manj ustrezni. Kljub temu pa so izbruhnili izjemno veliki požari. Torej je preventiva odpovedala, kar bi ministrica morala sankcionirati kot kršenje Zakona o varstvu pred požarom in zahtevati, da se v poročilih ugotovi, da ni bilo potrebnega 24 urnega fizičnega varovanja (velike količine gorljivih materialov) in so zaradi izostanka take nujne preventive nastali obsežni strupeni požari, pa tega ni storila. Tako je posredno odgovorna za škodljive posledice omenjenih požarov za zdravje prebivalcev, za okolje in za naravo. Morala bi razmisliti o svojem odstopu.