Zanemarjeni kipi iz Brda, ki še vedno razvnemajo progresivne sile na ministrstvu za kulturo

Depo na prostem MNZS v Pivki je bil odprt 18. junija 2022 na ogled za več kot 40.000 obiskovalcev Parka vojaške zgodovine. Postavitev je bila deležna številnih njihovih pohval. Zbirka revolucionarne umetnosti, ki je nastajala za dvor Josipa Broza, je bila tako prvič in celovito kot še nikoli na ogled množičnemu občinstvu.

Zanemarjeni kipi so bili prvič ustrezno pregledani, dokazana je bila visoka stopnja njihove ogroženosti in pripravljen restavratorsko-konservatorski program. S tem ko je kipe v zbirko prevzel Muzej novejše zgodovine Slovenije, so postali del kulturne dediščine in niso več inventarizirani kot potrošni material. In ne nazadnje je Depo na prostem MNZS najbolje oglaševana muzejska postavitev prejšnjega in tudi letošnjega leta. Vsaka reklama šteje!

Milan Kučan ukaže uničenje Depoja na prostem MNZS

Titofilni del stroke in progresivne sile na Ministrstvu za kulturo pa je zagnal strašen vik in krik. Za koga?

Milan Kučan se je kot naročnik projekta uničenja Depoja na prostem MNZS razkril na partizanski Pokljuki 9. julija 2022, ko je Vladi RS naročil: »Zadnji primer takšnega ravnanja je samovoljna odstranitev skulptur, ki govorijo o tem boju, iz parka na Brdu v neko skladišče v vojaškem muzeju v Pivki. In to pod pretvezo, da gre za njihovo restavriranje. Prepričan sem, da lahko s tega našega srečanja sporočimo podporo zahtevi, da se kipi vrnejo na Brdo. Sedanja vlada s tem verjetno ne bo imela težav. Slovenskim politikom, ki na Brdu gostijo tuje državnike, pač ne more biti težko povedati, in to s ponosom in samozavestjo, da ti kipi spominjajo na upor in pravičen boj malega naroda za svojo pravico do obstoja.«

V oddaji povemo, da je vsak stavek te Kučanove izjava zlagan. Vendar pa ga skuša Ministrstvo za kulturo na vsak način ubogati. Toda pri tem smešijo tako sami sebe kot svojega poveljnika.

Upam, da bodo vsi, ki so se mobilizirali po Kučanovem ukazu, začeli skrbeti za spomenike, ki jih uporabljajo le kot prizorišče za politično in ideološko propagando.

Zakaj progresivno MK kritizira samo sebe?

Na najbolj progresivnem ministrstvu za kulturo uporabljajo precej enostaven jezik. Ali je nestrokovno ali je nezakonito ali oboje. Obenem pa svoje namene izražajo kot ljudje volje. Da ministrstvo hoče.

Ta obredni obrazec je dovolj enostaven, da so se ga vodilni na MK naučili v manj kot letu dni vladanja.

Uporabljajo ga tudi v primeru Depoja na prostem MNZS, ki je postavljen v okviru Depoja državnih muzejev v Pivki.

Menda prav tako nestrokovno in nezakonito. To pove ministrica za kulturo, to pove državni sekretar, to pove v. d. direktorica direktorata za kulturno dediščino.

Toda če je to res, je nekaj narobe z organi, ki so sprejeli ta projekt v program MNZS za leto 2022. Pa je vsaj strokovni svet MNZS tako progresiven, da bi moral zaznati nestrokovnost in nezakonitost. In nekaj mora biti narobe z MK. Depo na prostem je bil odprt za javnost 18. junija 2022. Na oblasti so bile že najbolj progresivne sile. In potem je bil izdan zahtevek za plačilo postavitev Depoja MNZS na prostem. In MK je kljub očitani nestrokovnosti in nezakonitosti plačalo postavitev. Po uničenju MNZS je bil imenovan najbolj progresivni svet novega MuzXXI. In glej hudiča. Ta svet je potrdil poročilo o delu MNZS za leto 2022, torej tudi domnevno nestrokovno in nezakonito postavitev Depoja na prostem MNZS.

Obenem pa se MK ne sprašuje, kako da so bili vsi dosedanji premiki in odmiki kipov opravljeni brez vsake strokovne utemeljitve in dokumentacije.

Vrtne skulpture ?

V odloku o razglasitvi Brda za kulturni spomenik državnega pomena piše, da se z njim ščiti vrtne skulpture. Kipe, ki so sedaj v Depoju na prostem MNZS, le težko označimo kot vrtne skulpture. Tudi sicer je pojem vrtna skulptura precej zapleten, saj si pod njim lažje predstavljamo palčke, žabice, gobice in podobne vrtne stvaritve.

Gojko Zupan sedaj karakterizira kiparsko zbirko na Brdu kot okrasje za muzejske dvorane, protokolarne vile in vrtove ali javni prostor.

Potrošni inventar?

Kipi, ki so v Depoju na prostem, še nimajo povsem raziskane zgodovine. V notranjosti Vile Bled so po fotografski dokumentaciji stali Partizan, Bombašica, Na čelu brigade, na terasi proti jezeru Bombaš, v parku Partizanska družina. Gojko Zupan ugotavlja, da so Drvarja in Udarnika odlili za Brdo. Torej verjetno tudi rudarja oz. Moža s kompresorjem. Po tej logiki bi se partizanskim motivom na Brdu pridružilo še proletarsko izvoljeno ljudstvo.

Ni znano, zakaj so Bombaša in Partizansko družino postavili v Poljče.

Prav tako ni znano, zakaj nista v razmislek o zbirki vključena vsaj delavsko-kmečka reliefa, ki se še nahajata na razpadajočem cvetličnjaku v Vili Bled.

Da zbirka ni imela kake posebne cene, kaže tudi dejstvo, da je bila inventarizirana kot potrošni material in kot taka že amortizirana oz. po domače povedano, ničvredna. Kipa v Poljčah pa niti nista bila inventarizirana.

»Pretveza, da gre za njihovo restavriranje«?

Tako Kučan kot njegove trobente so poudarjali, da dvomijo, da so kipi potrebni konzervatorsko-restavratorskih posegov in redne nege. Na posvetu je Martina Lesar Kikelj, vodja Restavratorskega centra, predstavila poškodovanost in ogroženost kipov. Nikoli niso bili strokovno zaščiteni in tako posegi za popravo škode kot redno vzdrževanje so nujni.

S tem bi Slovenija dobila nov standard vzdrževanja bronastih spomenikov. Pripravljeni restavratorsko-konservatorski program pa je podlaga tudi za izdajo kulturnovarstvenega soglasja.1 komentar

  1. Te progresivne sile na Ministrstvu za kulturo je treba vreči iz službe.

Comments are closed.