Boste kipe vrnili na Brdo zaradi pokore pri spovedniku Kučanu?

Spoštovani predsednik Vlade RS, dr. Robert Golob!

Z zanimanjem prebiram, da je  Vlada RS na včerajšnji seji sprejela odločitev, da se bodo kipi, postavljeni v Depoju na prostem MNZS v Pivki, vrnili na Brdo (ali tudi v Poljče?).

Ali je ta izpoved vere posledica spovedi, ki ste jo imeli pri vrhovnem svečeniku titoizma/kučanizma? Po spovedi, kjer naj bi vas obšlo razodetje o pomeuna spomenika osamosvojitvi, ste povedali:  »Podpiram tudi vse ostale pobude v smeri preseganja kakršnihkoli razdorov in zbliževanja stališč med različnimi stranmi.« Ali vam je bila med spovednimi pokorami naložena tudi ta, da morate uresničiti pobudo Milana Kučana, ki vam jo je  razkril na partizanski Pokljuki 9.julija 2022, ko je Vladi RS naročil: »Prepričan sem, da lahko s tega našega srečanja sporočimo podporo zahtevi, da se kipi vrnejo na Brdo. Sedanja vlada s tem verjetno ne bo imela težav.« Res, božji mlini meljejo …

Spoštovani predsednik Vlade RS, ne  bom dvomil o čudežih, ki jih lahko prinese iskrena pokora. Toda predlagam vam, da bi vašo versko vnemo razodevali tako, da bi pri vladanju le ohranili zdravo pamet in da bi odločitve Vlade RS imele podlago v resničnosti.

Izjava Vlade RS je kot dosedanje izjave, ki smo dobili tako s strani MK kot raznih protestnikov, polna trditev, ki temeljijo bolj na verski vnemi kot dokazanih dejstvih.

Kateri predpisi naj bi bili kršeni pri postavitvi Depoja na prostem MNZS v Pivki? Ali so kaj takega ugotovili pristojni organi ali se MK in Vlada RS obnašata kot revolucionarni strelski vod?

Imamo kulturno-varstvene pogoje in v njih je zahtevano, da investitor pridobi restavratorsko-konzervatorski program. Ta program je pripravljen in je bil javno predstavljen. Sredstva za izvedbo tega programa Restavratorskemu centru zagotovi MK.

Lažniva je tudi trditev, da naj bi Muzej novejše zgodovine Slovenije (MNZS) »ostale kipe ob prenosu  tako rekoč prisvojil«. Dejstvo pa je, da so bili kipi  z ustreznimi pogodbami med JGZ Brdo in MNZS preneseni v  MNZS.

Trditev, da naj bi bili kipi ob prevozu v Pivko ogroženi, prav tako nima podlage v dejstvih.

Predvsem pa je bila postavitev depoja na prostem v programu MNZS za leto 2022. Da je bilo s programom vse v redu, je potrdilo tudi MK že pod ministrico Asto Vrečko, ki je odobrilo programirana sredstva za postavitev. Tudi svet novega MuZXXI je potrdil poročilo o delu MNZS v letu 2022.

Zato je skrajno nenavadno, da se s sklepom Vlade RS ustvarjajo izredne razmere,  podžiga kulturni boj. Ali na MK ni nikogar, ki bi bil sposoben ukrepati v okviru svojih pristojnosti in zakonskih pooblastil?  Ali bo verska vnema nadomestila pravno državo?

Predlagam vam, da   trditve, ki nimajo podlage v resničnosti, iz vladnih dokumentov črtate, nato naj se začne odgovorno ukrepanje, ne na podlagi izmišljotin in lažnih obtožb, ampak na podlagi dejstev.

Postavitev v Pivki je v letu 2022 videlo več kot 40.000 obiskovalcev in to je bilo mnogokrat več kot je bilo tistih, ki so kipe videli v Vili Bled, na Brdu in v Poljčah.

S postavitvijo so bili nadvse zadovoljni.

Če kipov, ki so bili zanemarjeni, nemarno postavljeni tako na Brdu kot v Poljčah, na Brdu inventarizirani kot potrošni material, v Poljčah pa sploh ne inventarizirani, ne bi strokovno obravnavali, prevzeli v kulturno ustanovo in primerno razstavili, bi na Brdu in v Poljčah čakali na svoj klavrni konec.

Ne nazadnje, ravno tako zanemarjen je tudi   spomenik revolucije v Ljubljani! Tudi revolucijo, Kidriča in Kardelja bi lahko v okviru Depoja na proste v Pivki strokovno obravnavali in spodobno razstavili.

Srečno!