V Združenju za slovensko besedo v naslednjih urah pričakujejo odstop predsednika Vlade

Dr, Stane Granda
Dr, Stane Granda

Odstop pričakujejo, ker si je kot pravnik drznil izjaviti, da Državni zbor z DVOTRETJINSKO večino glasov poslancev lahko »kadarkoli spremeni Ustavo iz katerega koli razloga, pa če tudi v nasprotju z odločbo Ustavnega sodišča« (RTV SLO, 28. 11. 2017)

Združenje za slovensko besedo pozorno spremlja aktualno razpravo ob poizkusu spremembe Ustave Republike Slovenije, ki je bil sprožen v Državnem zboru Republike Slovenije s strani levo-liberalne ideološke koalicije. Ob tem brezumnem početju večinskega dela poslancev novih obrazov pod vodstvom starih preverjenih partijskih kadrov, ki so vedno pravo in pravno državo zlorabljali v politične namene, z olajšanjem in veseljem ugotavljamo, da se je zbudila slovenska pravna stroka mlajše generacije in jasno izrekla svoj strokovni »NE« spreminjanju Ustave. Ustava ni last nobene politične stranke ali katerekoli svetovno nazorske skupine. Ustava je najvišji dokument v državi, ki mora imeti večinsko soglasje vseh političnih skupin in hkrati odsevati uresničitev Deklaracije človekovih pravic ter mednarodnih dokumentov, ki te pravice varujejo in podpirajo. Sleherna samovoljna in na politični večini utemeljena sprememba Ustave, za katero ni družbenega konsenza, je izraz tihega političnega udara in začetek totalitarnega družbenega sistema, v katerem ena sama ideologija postane merilo za vse. Skrivanje ideoloških interesov levo-liberalnega tabora za javnim dobrim in državnim šolstvom je ob peščici zasebnih šol popolnoma sprevrženo in zavrženo početje. Šest osnovnih šol v tej državi nikogar ne ogroža in tudi v ničemer ne predstavlja nevarnosti za javno državno šolstvo. Prvič, zasebne šole v programu popolnoma kontrolira država, drugič, morajo te šole oziroma njeni ustanovitelji poskrbeti za materialne pogoje in, tretjič, je njihov nadaljnji razvoj in potencialno nastajanje možno zgolj in samo v večjih urbanih centrih. Glede na zakonsko predpisano financiranje v višini 85 %, ki velja za vse srednje šole, in glede na odločbo Ustavnega sodišča, da se osnovne šole mora financirati v obveznem delu programa 100 %, ni nobene resne nevarnosti, da bi prišlo do kakršnega koli večjega razmaha zasebnega šolstva, ker zasebni kapital tega ne zmore. Predvidene spremembe ali Ustave ali ZOFVI-ja gredo v smeri dodatnega razlikovanja med bogatimi in revnimi starši IN OTROKI. Tisti, ki imajo v tej državi polna usta sociale in socialne države, želijo uveljaviti sistem, ki bo zasebne šole direktno potisnil v naročje bogatih staršev IN OTROK, sicer bodo zasebne šole lahko samo zaprle vrata. Pod pogoji, ki jih pripravlja sedanja politična garnitura, na srednji in dolgi rok ne more vzdržati nobena osnovna šola. Namen Ustavnega sodišča je bil prav to, da v državi, kjer smo vsi davkoplačevalci podvrženi enakim pogojem, tudi vsi uživamo enake pravice v primeru, ko država predpiše, da je nekaj obvezno. In ker je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, je popolnoma vseeno, kdo in kje ga izvaja z javno priznanim programom, vsepovsod ga mora država 100 % pokriti. V upanju, da bodo strokovna mnenja pravnikov in širok protest različnih civilnih organizacij ter beseda varuhinje človekovih pravic ustavili spreminjanje Ustave, odločno nasprotujemo in protestiramo proti sedanji vladni koaliciji in njenemu predsedniku Miru Cerarju, ki si kot pravnik drzne izjaviti, da Državni zbor z DVOTRETJINSKO večino glasov poslancev lahko »kadarkoli spremeni Ustavo iz katerega koli razloga, pa če tudi v nasprotju z odločbo Ustavnega sodišča« (RTV SLO, 28. 11. 2017). Predsednik vlade, ki je to postal zaradi svoje domnevne moralne integritete, je s to izjavo zabil še zadnji žebelj v svojo politično krsto. Zaradi takšnih in podobnih izjav bi politik v pravni državi in v ustavni demokraciji moral v naslednjih nekaj urah odstopiti. S tem stavkom je predsednik vlade razglasil formalno in posledično dejansko diktaturo v državi. Čas je, da državljanke in državljani Slovenije ustavno demokracijo obranimo z javnimi protesti, če se ideološka diktatura v DRŽAVNEM ZBORU ne misli ustaviti.