V šoli spomina – pomen in vloga zgodovine

vzgojaVABILO. Revija Vzgoja vabi na okroglo mizo V šoli spomina – pomen in vloga zgodovine, ki bo v torek, 21. maja. 2013, od 13.00 do 15.00, Cukaletova dvorana Duhovnega središča pri sv. Jožefu v Ljubljani (Ul. Janeza Pavla II. 13).

»Zgodovine je okoli nas (in v nas samih) vedno več, kot vidimo in prepoznavamo, saj jo ohranjamo v prevzetih in podedovanih vzorcih mišljenja, obnašanja in ravnanja, četudi se tega tedaj, ko bi bilo to koristno in potrebno, zvečine slabo ali sploh ne zavedamo.« (Peter Vodopivec, Vzgoja 57, str. 5).

Ob izidu 57. številke revije Vzgoja, revije za učitelje, vzgojitelje in starše, bo potekala okrogla miza, ki bo po kratki novinarski konferenci. Sodelovali bodo avtorji prispevkov 57. številke revije Vzgoja, rubrike V žarišču. S prispevki želijo opozoriti na zgodovino, na filozofski razmislek o zgodovini, na njen pomen, pomanjkljivosti in prispevek k narodni identiteti ter demokratičnemu bivanju. Tudi k razmišljanju o tem, da je treba še kaj storiti ter kaj je to in kdo lahko kaj in kje naredi.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:
 dr. Peter Vodopivec
 dr. Andreja Valič Zver
 mag. Silvo Šinkovec

Na okrogli mizi pa bodo spregovorili:
 dr. Branko Klun
 dr. Peter Vodopivec
 Janez Globočnik
 dr. Branko Šuštar
 dr. Andreja Valič Zver
 dr. Verena Perko
 mag. Silvo Šinkovec

 

Več: Revija Vzgoja