V Celju se je zbrala slovenska naveza za prihodnost

Foto: Mojca Megušar

Zbrani strankarski prvaki  so med izhodišča »slovenske naveze za prihodnost«, s katerimi desna politična sredina odgovarja na aktualne razmere v slovenski družbi, postavljajo urejeno gospodarsko poslovno okolje, prijaznejšo davčna politika, boljše delovanje državnih sistemov, vitka državo, spodbudno družinsko politiko, decentralizacijo, debirokratizacijo in nov sistem vrednot.

Pod okriljem Inštituta dr. Antona Korošca (INAK) je v nabito polni dvorani Narodnega doma v Celju na pobudo Slovenske ljudske stranke (SLS) včeraj zvečer potekal razvojni posvet predsednikov vseh petih političnih strank desne sredine z naslovom »Slovenija, kam?«. Omizje je povezoval podpredsednik SLS in direktor Inštituta dr. Antona Korošca (INAK) Primož Jelševar, ostali govorci pa so bili: mag. Marko Zidanšek, mag. Matej Tonin, Janez Janša, Franc Kangler in Aleš Primc. Namen posveta je bil v prvi vrsti javnosti predstaviti fokus sprememb, ki jih Slovenija potrebuje v prihodnje in ki so stične vsem petim desnosredinskim strankam. V razpravi je bilo poudarjeno, da Slovenija potrebuje močan glas desne sredine v parlamentu in kasneje v vladi prav zaradi nujnosti sprejemanja vrednot slovenske pomladi. V slabih dveh urah je potekal odprt pogovor o številnih programskih smereh:  gospodarstvo, decentralizacija, družinska politika, sociala in zdravstvo, finance, varnost, kultura …

Gostitelj dogodka je bil predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, ki je izpostavil, da je povezovanje ključna sestavina uspeha Slovenije v prihodnje. S tem ni imel v mislih le togega povezovanja političnih strank, pač pa je po njegovem prepričanju v Sloveniji premalo povezovanja ljudi. Prav slednje je razlog vse večjega razočaranja ljudi nad politiko, zaradi česar pa le-ti ostajajo doma, namesto da bi odšli na volitve. SLS si želi več pogovora o razvojnih temah. Prioritete so jasne: znamo gospodarno, sobivamo varno in delujemo lokalno.

Predsednik NSi mag. Matej Tonin je v iskanju stičnih točk program desno sredinskih strank izpostavil področje družinske politike, zaskrbljujoče demografske kazalce, visok javni dolg in okorno poslovno okolje. Izrazil je tudi skrb in resen dvom, ali je Slovenija sploh pripravljena na novo krizo, saj je očitno, da je država v slabi kondiciji na vseh področjih.

Prvak SDS Janez Janša se je zahvalil INAK-u za ta poskus skupnega povezovanja, ki je nujen pogoj, če želimo uresničiti zastavljene programe. Prav zaradi močnih programskih tem in vrednot smo v prednosti z levico, večina strank levice sploh nima programov niti nima prave strankarske strukture in to se pozna v vodenju države na več nivojih, pravi Janša. Ob tem je poudaril demografski problem, ki pa ga po njegovem mnenju ne moremo reševati s povečanjem števila otrok migrantov. Sodelujoči so se še strinjali, da gospodarska rast ne odseva pričakovanj ljudi – ni investicij, rast plač je komaj opazna, javni dolg pa nas stane milijardo letno.

Franc Kangler je v uvodu izpostavil nedelujoč pravosodni sistem in kršenje demokratičnih človekovih pravic Slovencev. Povezovanje je nujno, pravi Kangler, če se bomo borili za malega človeka, za demokracijo in za Slovenijo.

Aleš Primc je to srečanje razglasil za zgodovinski dogodek, ki polovici slovenskih državljanov vliva novo upanje. Slovenija mora v pravo smer – v smer, ki bo ljudem ponujala dostojno življenje in izpolnitev talentov. Skladno s svojim programom je dal v ospredje ukrepe družinske politike, skrb za ranljive prebivalce in kmete.

Zbrani udeleženci so kot pomembno stično izhodišče izbrali kar nekaj skupnih programskih točk: urejeno gospodarsko poslovno okolje, prijaznejša davčna politika, boljše delovanje državnih sistemov, vitka država, spodbudna družinska politika, decentralizacija, debirokratizacija in nov sistem vrednot.

 

Komentar gostitelja srečanja mag. Marka Zidanška: »Imamo odgovore na vprašanje: Slovenija – kam. V SLS vemo, kam gremo in veseli me, da so to začutili tudi ljudje, ki so v res velikem številu prišli na srečanje. V Celju smo bili prvič skupaj prvaki desne sredine v sožitju, miru in kar je najpomembnejše v konkretni debati o viziji razvoja Slovenije. Uspešni na volitvah bomo le, če bomo povezovali ljudi in jim dali novo upanje, da lahko aktivno odločajo o svoji prihodnosti. Kot pravi oče slovenskega naroda Anton Korošec: ”Pot naroda se šele začenja z vero v boga in samega sebe.” SLS je kot prava demokratična stranka pred 30 leti postala prva izbira, želim si, da jo kot takšno prepoznajo ljudje še danes.«

Vir: SLS_Služba za odnose z javnostmi