Uporabniki storitev nacionalne RTV pogrešamo zagotavljanje kakovostne problemske usmerjenosti

dr. Janez Juhant je član programskega sveta RTV SLO

Uporabniki storitev RTV SLO pogrešamo zagotavljanje kakovostne problemske usmerjenosti, da bi bil slovenski državljan bolj nagovorjen in sprejet v svojih narodnostnih, kulturnih, socialnih in demokratično političnih držah.

V Predlogu Programsko produkcijskega načrta za RTV Slovenija (str. 29) beremo, da raziskava Mediane 2021 pravi, da gledalci »novic na TV ne spremljajo, predvsem, ker so dolgočasne in nezanimivein ker ocenjujejo poročanje za pristransko«. Stališče vodstva v Predlogu (str. 24) je, »da bomo … uspešni, če bomo tako kot BBC News med gledalci prepoznani kot televizija …, ki v informativnih oddajah zagotavlja verodostojne, natančno preverjene, neodvisne in nepristranske informacije«. Kot uvodoma pravi generalni direktor, je problem tudi finančno stanje in vprašanje, kako »s kakovostnimi in zanimivimi vsebinami pritegniti večji delež občinstva« (str. 4). Plačevalci prispevka RTVS pričakujemo kakovost.

Nacionalna RTV mora nagovarjati vsakega državljana, da se bo čutil sprejet v vsaki svoji drži

Ob branju predloga, ob spremljanju programa, poročil, drugih oddaj, pritožb gledalcev in poslušalcev lahko ugotovimo, da doslej ni bilo vedno tako. Očitno ima tudi vodstvo pri uresničevanju tega težave. Problem je sicer kompleksen, govor je tudi o zmanjševanju kadra, a če primerjamo komercialne televizijske hiše, s sorazmerno manj kadra dosegajo večjo gledanost – korektno moramo dodati, da pogosto tudi z neprimernimi propagandnimi sredstvi. Nacionalni radio in TV sta po zakonu in statutu dolžna služiti interesu celotne naše družbe, razčlenjevati, spodbujati in usmerjati celosten razvoj Slovenije in skrbeti za kakovost ter celovitost obveščanja in ozaveščanja državljanov glede našega narodnega in državniškega življenja.

Zato preseneča zapis kolektiva delavcev, ki govori o shemah, ne pa o (bistvenem) problemu, ki ga zaznavamo uporabniki storitev, tj. o pristranskosti in površnosti oziroma o tem, da uporabniki pogrešamo zagotavljanje kakovostne problemske usmerjenosti: tako bi bil slovenski državljan bolj nagovorjen in sprejet v svojih narodnostnih, kulturnih, socialnih in demokratično političnih držah.

Končno je naloga novinarjev nacionalne tv-hiše, da kot zavedni državljani gojijo nacionalno kulturo – tudi glasbo, omogočajo pristop različnosti, ne enoumju. To velja tudi za socialno vključenost, posebej ranljivih, ki naj imajo svoje mesto v sporedu, in to ne le ob strankarskih oziroma politično motiviranih temah. Vse naj se prikaže, ne kot se dogaja posebno v zadnjem letu in pol, ko ta ali oni opozicijski politik le kritizira kake vladne rešitve za ranljive skupine, sam pa nima boljših predlogov. Torej v vseh ozirih naj bi se krepila pluralnost, kar bo okrepilo kakovost, gledanost in predvsem tudi zelo opevano demokratičnost, ki jo pa ima marsikdo zgolj v mislih in očitkih drugim, ne pa v izvajanih vsebinah.

Informativne in druge oddaje pogosto zanemarjajo pomembne dosežke slovenskih ljudi

Kakovost informativnega in drugega progama je torej po BBC News v realnem objektivnem prikazu slovenske resničnosti. Temu ustrezno naj imajo v pogovornih in drugih oddajah novinarji, ki so kritični do določene politične, nazorske, kulturne ali socialne usmerjenosti, sogovornika, ki je drugačne (nasprotne) usmerjenosti, ne pa kot zdaj praviloma teče vodenje oddaj, da enakomisleči govorijo z enakomislečimi. Drugačni so bili Bergantovi Odmevi z dvema različno mislečima sogovornikoma. Tak pristop bo dvigal kakovost in gledanost. S tem pa bomo počasi iz ideološkega nabijanja prešli h graditvi dialoške družbe, v kateri se bomo učili kritičnega tekmovanja in sodelovanja, če seveda to hočemo.

Informativne in druge oddaje pogosto zanemarjajo pomembne dosežke slovenskih ljudi. V oddajah je govor pretežno o padcu ugleda Slovenije v svetu, a se je po ocenah tudi nepristranskih nasprotnikov sedanje vlade ta vpliv in ugled z njo povečal? Ali ne bi bila kakovost, da bi nacionalna TV pokazala npr. napredek v BSH Hišni aparati Nazarje, katerega zaposlene je nagovoril tudi predsednik vlade, in številne druge dosežke naših ljudi, ki so ob ukrepih vlade pokazali izjemno sposobnost in inovativnost, o čemer RTVS praviloma sploh ne poroča.

Oddaja Skupaj naprej je izzvenela predvsem kot povezovanje levice za prihodnji boj za oblast

Groba in pristranska neprofesionalnost je štrlela ven tudi iz hvaljene in reklamirane oddaje Skupaj naprej. Postavlja se vprašanje financiranja takih oddaj s strani nacionalne hiše, ker sta vprašljivi tako kakovost kot profesionalnost. Težko je bilo v njej videti kritičen pogled na celoten položaj v zvezi s covidom, pač pa je bilo to spet malo bolj prefinjeno pljuvanje po delovanju vlade in njenem zahtevnem delu v teh razmerah. Pošteno analizo stanja bi lahko v oddaji dali ljudje, ki so bili dejavno vključeni v dogajanje, in prizadeti zaradi bolezni. Oddaja Skupaj naprej ni bila kakovostna z vidika enakih meril za različne politične pristope in dejanja. Tako so eni pri kadrovanju politični, drugi pa naj bi bili le strokovni, se pravi levičarji, ki so in ki napovedujejo kadrovanje in celo poseganje v ustavno pravico do lastnine itd.

Zakaj neenaka merila in zakaj novinarji ne problematizirate tudi neustavnih stališč levičarjev?

Sicer pa je celotna oddaja Skupaj naprej izpadla bolj povezovanje levice za prihodnji boj za oblast (morda tudi v konstelaciji: oče predsednik države, sin premier) kot pa Skupaj naprej. Tudi v njej kot še kje ste novinarji RTVS ignorirali tudi velik del Slovencev v sosednjih državah in v zdomstvu (tam poiščete le levičarske somišljenike). Ti bi utemeljeno lahko dali kritični pogled na problem covida v družbi z vidika njihovih držav bivanja. Predvsem pa se novinarji obeh hiš z vso opozicijo vred niste nič posuli s pepelom in priznali, da ste sokrivi za nastali kaotični covidni in družbeno-politični položaj Slovenije, ker ste pogosto navijali (in še vedno navijate) proti ukrepom vlade, tudi proti ukrepom za boj proti širjenju epidemije.

Pogrešane so duhovne in verske vsebine ter narodna glasba

Kritični gledalec bo seveda za to, da ostajajo oddaje kot Studio City, Tarča in podobno, a v smislu kritike, ne nabijanja po dosežkih na družbeno-političnem področju te (ali druge) vlade; torej voditelji naj kritiko oblikujejo pošteno, nepristransko in problemsko in prepričan sem, da se bo gledanost še povečala.

Podobno velja tudi za druge probleme, kot je normalizacija verskih vsebin po programih, zlasti na radiu, pa tudi na TVS (ne zgolj v versko uokvirjenih oddajah). Tudi delež programa duhovne in narodne glasbe na vseh programih kljub zapisom v Predlogu PPN ostaja še nedorečen problem.

Prof. Janez Juhant, svetnik RTV Slovenija

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.