T. Dominko, Radio Ognjišče: Tudi Računsko sodišče moti finančna nedorečenost drugega tira

Komisija za nadzor javnih financ je včeraj razpravljala o javnofinančni vzdržnosti projekta drugi tir. Državni sekretar Jure Leben in Metod Dragonja iz 2TDK sta zatrdila, da je projekt vzdržen, opozicijski poslanci so opozorili na njegove pomanjkljivosti. Predsednik komisije Andrej Šircelj se je denimo uvodoma vprašal, če se bo dolg podjetja 2TDK, ki ga je vlada ustanovila za vodenje projekta, štel v državni dolg. S pomisleki se je oglasil tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.

V imenu vlade se je seje udeležil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Leben, ki je vnovič zagotovil, da je bistveno pri drugem tiru zagotoviti učinkovit model financiranja. Sam je prepričan, da so izbrali prav takega- namreč zaradi javnofinančne omejitve je bil za projekt izbran koncesijski način financiranja, izgradnje in obratovanja infrastrukture, kar pomeni, da predračunsko vrednost projekta predstavljajo vlaganja, ki tvorijo po zaključku projekta vrednost osnovnih sredstev, torej infrastrukture, ki bo zgrajena, je pojasnil. Na vprašanje Andreja Širclja, kako se bo štel dolg 2TDK, je državna sekretarka na finančnem ministrstvu Miranda Groff Ferjančič pojasnila, da je družba 2TDK razvrščena v sektor država, v skladu s tem pa se bo njen dolg štel v dolg države, njeni prihodki in izdatki pa bodo vplivali na proračun države ter tudi na primanjkljaj. Zadolžitev družbe bo v letu, ko bo ta pridobivala kredite, povečala dolg, z odplačevanjem kreditov pa se bo ta zmanjševal, je dodala.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je na seji obžaloval postopek sprejemanja zakona o drugem tiru. Kot je dejal, je sicer vlada nekatere njihove pripombe upoštevala, a ne ključnih, za katere so na računskem sodišču ocenili, da bi bila primerna javna razprava. Vprašal je tudi, zakaj se mora ta del javnega premoženja upravljati zunaj Slovenskega državnega holdinga. Skrbi jih tudi nedorečenost finančnih virov. Poslance je pozval, naj bodo ob sklepanju mednarodnih pogodb pozorni na to, da bodo tudi tuji subjekti lahko podvrženi njihovemu nadzoru.

Več: Radio Ognjišče