Spomini na socialistični, pravzaprav komunistični čas za razmislek pred volitvami

Rajko Topolovec (Foto: Facebook)

Še sem sin kulaka! Pri nas je bil kulak vsakdo, ki je imel ped zemlje (Tito kolhoznikom v Skopju l. 1949). V SZ pa so bili kulaki samo veliki posestniki. Zato v predvolilnem času težko poslušam obljube komunistov, ki bi že morale biti izpolnjene v postkomunističnem obdobju.

Začnem torej s trdim – Stalinovim komunizmom, ki smo ga imeli po vojni in smo mu uradno rekli zlata svoboda – in kot smo tudi v šoli prepevali. Ob sobotah in nedeljah se je rajalo na partizanskih mitingih, v ponedeljek pa so rablji naprej streljali ljudi. O tem pričajo najdena morišča in grobišča z več kot sto tisoč okostnjaki.
Stresno – najhujše životarjenje zavednih Slovencev je trajalo, dokler so še bile (tudi zaplenjene) zaloge surovin bivših gospodarstvenikov, kar so komunisti že v Jajcu l. 1943 sklenili s sklepi nesklepčnega Avnoja.

Tito in Stalin sta zavajala Američane, da je Jugoslavija nekaj časa živela, a potem so se morali ljudje znajti po svoje

Zaradi teh zaplemb so komunisti dobro živeli, večina nas, oškodovancev, pa je životarila. Najhuje je bilo do (navideznega) preloma Tita s Stalinom – Informbiroja. Navideznega zato, ker se spet piše, da je bil Informbiro največji nateg Amerike s strani Stalina in Tita.
Podarjenih 50 milijard ameriških dolarjev leta 1949 je za Jugoslavijo pomenilo ravno toliko, kot je takrat pomenila enaka injekcija Marshalovega plana, da se je Nemčija dvignila iz pepela. Nam pa je injekcija pomenila preživetje do konca šestdesetih let, ko nam je podarjenih dolarjev zmanjkalo. In od tedaj se srečujemo z gastarbajterstvom: dva milijona Jugoslovanov je bilo zaposlenih v kapitalističnih državah že konec šestdesetih let, ko smo leta 1968 dinarju prvič črtali tri ničle – in ob koncu formalnega komunizma še štiri ničle. Hranim še plastični sod s ceno 1,508.000 dinarjev in še nekaj par.
Vse to pišem pred sedanjimi volitvami, da se vidi, kaj bi nam obnovljeni komunizem prinesel, če bi na volitvah zmagali ponosni nasledniki komunistov. Vedeti je tudi treba, da smo Slovenci sposoben narod. Še posebej nas mora opogumljati, da smo bili v času stare Avstrije s Čehi pred samimi Habsburgi in uspešnejši od severnih Italijanov.