Bi bilo res drugače, če bi ves odpor med vojno vodil Tito?

Tito govori na balkonu ljubljanske Univerze maja 1945.

Na slovesnosti na Menini planini v spomin partizanov, ki so se spomladi leta 1945 izvili iz sovražnikovega obroča, je bil govornik Zvone Dragan. V svojem govoru je zopet zavajal in blatil nasprotnike komunizma in revolucije, da so bili zakrknjeni privrženci okupatorjev, niso upoštevali niti dramatičnega poziva kralja Petra Karađorđevića septembra 1944, da morajo domobranci, ustaši in četniki pristopiti k narodno-osvobodilni vojski. Če bi ti prestopili k partizanom, se gotovo ne bi zgodili povojni poboji v takšni obliki in obsegu. Tisti, ki so takrat namerno preslišali ta dramatičen poziv, ki je bil usklajen z zavezniki, bi lahko preprečili povojne poboje.

Tito je prevaral Churchilla in zahodne zaveznike, ki so verjeli, da bo Jugoslavija demokratična, ne komunistična in prosovjetska

Kako je lahko Zvone Dragan pripisal Titovim nasprotnikom, da so namerno preslišali kraljev poziv? Nasprotniki revolucije tedaj že niso več verjeli Titu, ki je v Jugoslaviji začel in izvedel državljansko vojno in likvidiral vse, ki so mu nasprotovali. Res je, da so kralj Peter Karađorđević in njegova vlada v izgnanstvu, enako kot zavezniki, tedaj podprli Tita, ker jim je ta lagal. Prevaral je Churchilla in zahodne zaveznike, ko je obljubil, da bo po končani vojni v Jugoslaviji demokracija.

Titova obveščevalna služba je ob pomoči angleških prosovjetskih obveščevalcev zavedla Churchilla in zaveznike, češ da se edino Tito bori proti nemškemu okupatorju. Ta Titova prevara je bila osnova za kraljev poziv, da morajo tudi druga vojaška gibanja, nasprotniki komunizma, pristopiti k Titovim partizanom. Dejstvo pa je, da so ob koncu vojne bili za Tita največja ovira, da prevzame oblast, četniki, kraljeva vojska v domovini, imenovani tudi plavogardisti, in podobni drugi domači nasprotniki, ne pa okupatorji – Nemci, ki so tedaj že umikali.

Tito je tudi vedel, da bodo z Nemci lahko opravili le zavezniki, ki so vojaške velesile. Sam je rekel, da je v Jugoslaviji med okupacijo potekala državljanska vojna in je bil glavni cilj komunistov prevzeti po vojni oblast in uvesti režim po sovjetskem vzoru. V knjigi Titova velika prevara berem, da so na podlagi šele pred kratkim dostopnih arhivskih dokumentov odkrili »eno največjih napak v drugi svetovni vojni«, kot je priznal Winston Churchill – zavezniško podporo Titu. Da je prišel na oblast in jo obdržal vse do smrti, je moralo umreti več kot štiristo tisoč njegovih rojakov.

So se kralj Peter Karađorđević in zahodni zavezniki res ustrelili v koleno?

Na slovesnosti v spomin na boj partizanov na Menini planini pa je Zvone Dragan slovenski javnosti zopet povedal, da so bili nasprotniki komunizma tako pokvarjeni, da jih je celo sam kralj Peter Karađorđević obsodil in podprl partizane. Jugoslovanski kralj Peter Karađorđević in zahodni zavezniki se zagotovo niso ustrelili v lastno koleno. Tita so podprli zato, ker so verjeli njegovi obljubi, da bo po končani vojni uvedel demokracijo. Tito je zahodne zaveznike zavajal, prevaral in je uvedel komunizem, režim, ki ga je vodil vse do svoje smrti. Obče je znano, da kralji nikoli ne podpirajo komunizma, saj ta kralje odstranjuje. Kralj Peter Karađorđević ni podprl Tita, da bo postal voditelj komunističnega režima. To je zavajanje, nadaljevanje hladne državljanske vojne, posmeh demokraciji demokratične Slovenije. Do kdaj še?